Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii - Queen Silvia Nursing Award (QSNA)-NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Medicover

Nazwa wykonawcy

Fundacja Medicover

Data realizacji kampanii (od-do)

listopad 2016 - marzec 2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Według GUS, ponad 22 proc. obywateli Polski to ludność w wieku 60 lat i więcej. Poziom jakości opieki pozostawia wiele do życzenia. Zawód pielęgniarki odbierany jest jako nieatrakcyjny i nieprzyszłościowy. Należy dążyć do zwiększenia środków na kształcenie kadry profesjonalistów.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem pierwszej edycji Nagrody było zachęcenie studentów pielęgniarstwa do wymiany swoich pomysłów i nawiązania dialogu na temat opieki medycznej nad osobami starszymi poprzez promocję pielęgniarstwa geriatrycznego jako atrakcyjnego kierunku rozwoju zawodowego. QSNA to sposób na zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy, z jakimi boryka się ten zawód w Polsce.

Insight

Opracowanie pomysłu, który w wymierny sposób wpłynąłby na poprawę stanu opieki nad osobami starszymi w Polsce. Przedstawienie pielęgniarstwa, jako zawodu, w którym jest miejsce na innowacje oraz rozwój personalny, wbrew powszechnie panującej opinii na jego temat.

Określenie grupy docelowej

Adresatami konkursu są studenci pielęgniarstwa oraz pielęgniarki, aktywnie działający w zawodzie (niekoniecznie specjalizacji geriatrycznej).

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Zgłoś swój pomysł na rozwiązanie problemów opieki nad osobami starszymi i wygraj stypendium w wysokości 25 000 PLN oraz indywidualny staż, dopasowany do Twojej ścieżki edukacji.

Hasło/slogan

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Utworzenie platformy konkursowej - www.queensilvianursingaward.pl gdzie uczestnicy zgłaszają swoje pomysły, oceniają pomysły innych i dyskutują na temat ich możliwości realizacji. Najwyżej oceniane przez społeczność pomysły przechodziły do drugiego etapu, gdzie były oceniane przez komisję konkursową złożoną z ekspertów i przedstawicieli organizacji pacjenckich
Wizyty organizatorów Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii na uczelniach, na których kształcą się studenci pielęgniarstwa
Kanał social media: Facebook fanpage QSNA
Działania media relations: informacja prasowa na temat rozpoczęcia rywalizacji; organizacja oficjalnego wręczenia nagrody w Ambasady Szwecji (konferencja prasowa), - informacje na temat tego wydarzenia pojawiły się w prasie, TV, Radiu oraz Internecie. Laureatka konkursu oraz organizatorzy zostali zaproszeni do TV oraz Radia (m.in. TVN, TVP, Polskie Radio, Tok FM).
Pierwsza Polska laureatka została również zaproszona do Sztokholmu, do Pałacu JKM Sylwii na wręczenie nagrody.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Patronat nad QSNA objęła Jej Wysokość Królowa Szwecji Sylwia, która osobiście wręczyła nagrodę laureatce pierwszej polskiej edycji QSNA. Królowa od wielu lat dokłada wszelkich starań w wspieraniu rozwoju pielęgniarstwa oraz walki z demencją. W kampanię włączyła się również Ambasada Szwecji oraz grupa Medicover, które pomogły przy organizacji wizyty Jej Wysokości oraz wręczenia nagrody.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Pierwsza edycja QSNA zaowocowała ponad setką publikacji zarówno w mediach publicznych, jak i prywatnych (prasa/www/radio/tv). Laureatka zaproszona została do głównych programów śniadaniowych w TV ("Dzień Dobry TVN", "Dzień Dobry Polsko", "Pytanie na Śniadanie"), publicystycznych ("Uwaga!" TVN) oraz rozgłośni radiowych (np. PR1, PR3, Tok FM, RDC).

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Nagroda osiągnęła zamierzony sukces. Odnotowano ponad 200 zgłoszeń, 4 tysiące komentarzy oraz 13 tysięcy wystawionych ocen na portalu. Laureatka oraz przedstawiciele Fundacji zaproszeni do mediów poruszali tematykę stanu pielęgniarstwa w Polsce oraz poziomu opieki nad osobami starszymi. Zwycięski projekt, pomysł na Fundację spełniającą marzenia seniorów, będzie kontynuacją tej dyskusji.

Budżet kampanii

budżet mediowy 8 000 brutto

 


Kreacja

http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/pielegniarka-od-spelniania-marzen,228209.html http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/polka-nagrodzona-przez-krolowa-szwecji,225467.html http://pytanienasniadanie.tvp.pl/29434845/krolowa-szwecji-docenila-polska-pielegniarke

nagroda_pielegniarska_krolowej_sylwii_fundacja_medicover_4.pdf

nagroda_pielegniarska_krolowej_sylwii_fundacja_medicover_3.pdf

nagroda_pielegniarska_krolowej_sylwii_fundacja_medicover_5.pdf

http://www.polskieradio.pl/7/5568/Artykul/1738425,Natalia-Duszenska-chce-pomoc-seniorom-spelniac-marzenia