Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską.

Nazwa wykonawcy

Muzeum Historii Żydów Polskich

Data realizacji kampanii (od-do)

19 kwietnia 2016 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Akcja została zainicjowana w 2013 r. jako odpowiedź na niską wiedzę o powstaniu w getcie warszawskim. Do tego czasu nie było żadnego działania skierowanego do szerokiej publiczności, które upamiętniałoby powstanie i edukowało o jego historii.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Głównym celem akcji Żonkile jest szerzenie wiedzy o powstaniu w warszawskim getcie.
Organizacja akcji opiera się na zaangażowaniu ok. 1000 wolontariuszy, którzy w rocznicę wybuchu powstania, 19 kwietnia, przekazują przechodniom papierowe żonkile - symbol pamięci o powstaniu wraz z informacją o powstaniu. W ramach akcji Muzeum przygotowuje pakiet edukacyjny dla szkół i bibliotek w całej Polsce.

Insight

Powstanie w getcie warszawskim jest na świecie symbolem walki o godność, jednak w Polsce wciąż pozostaje mało znane. Chcemy sprawić, by pamięć o powstaniu stała się częścią wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów i jednym z elementów kształtujących tożsamość mieszkańców Polski.

Określenie grupy docelowej

Akcja ma na celu dotarcie do jak najszerszego odbiorcy. Zastosowaliśmy różnorodne narzędzia komunikacyjne skierowane do: młodzieży, studentów, osób dorosłych i seniorów w Warszawie i całej Polsce.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Kampania promująca wolontariat w ramach akcji – hasło „Zostań wolontariuszem akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile"
Kampania promująca akcję Żonkile – „Łączy nas pamięć”

Hasło/slogan

„Łączy nas pamięć"

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Przygotowania do akcji rozpoczęliśmy od rekrutacji wolontariuszy (wolontariuszem akcji może zostać każda osoba od 14 roku życia). Wybrani wolontariusze przeszli szereg szkoleń historycznych i komunikacyjnych. Wzięli udział w spotkaniach ze świadkami historii – Ocalałymi z Holokaustu, spacerach edukacyjnych, wykładach czy oprowadzaniach po wystawie stałej muzeum, poznawali inne instytucje historyczne. 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania, około 1000 wolontariuszy wyszło na ulice Warszawy, rozdając przechodniom 60 000 papierowych żonkili i informując ich o rocznicy powstania. Przygotowaliśmy także specjalnie na rocznicę film edukacyjny „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”, któremu towarzyszył pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto udostępniliśmy materiały dydaktyczne bibliotekom i szkołom podstawowym. Akcji towarzyszyła szeroko zakrojona kampania promocyjna wykorzystująca działania outdoorowe, social media i media tradycyjne.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do akcji włączyło się wiele instytucji edukacyjnych (szkół i bibliotek) oraz liczne warszawskie instytucje społeczno-kulturalne, m.in. Dom Spotkań z Historią, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Warszawy czy Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. W 2016 roku ambasadorami akcji byli: aktorzy: Krystyna Janda i Robert Więckiewicz oraz ks. Adam Boniecki.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Informacja o akcji Żonkile ukazała się w ponad 370 publikacjach w mediach tradycyjnych (prasa, telewizja, radio, Internet z wyjątkiem social mediów) oraz w ponad 900 publikacjach w social mediach. 19 kwietnia żonkile nosili przedstawiciele władz lokalnych i państwowych oraz dziennikarze polskich stacji telewizyjnych.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

W akcji wzięło udział ok. 1000 wolontariuszy w Warszawie, którzy rozdali 60 tyś. żonkili. Dodatkowo do akcji przyłączyło się ponad 1400 szkół i bibliotek w całej Polsce, ok. 100 tyś. uczniów obejrzało film edukacyjny „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. Wejścia na stronę z materiałami edukacyjnymi: ponad 12 tyś. Liczba użytkowników na wydarzeniu na Facebooku: 6 800.

Budżet kampanii

140 tys. brutto

 


Kreacja

akcja_zonkile_muzeum_historii_zydow_polskich_3.pdf

akcja_zonkile_muzeum_historii_zydow_polskich_4.pdf

akcja_zonkile_muzeum_historii_zydow_polskich_5.pdf

akcja_zonkile_muzeum_historii_zydow_polskich_6.pdf

akcja_zonkile_muzeum_historii_zydow_polskich_7.pdf