Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2013

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych


Stop zwolnieniom z wf

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zasadniczo rozchodziło się o to, by zwrócić uwagę na pewien problem, jakim jest obniżający się poziom sprawności fizycznej dzieci. Problem ma charakter globalny, a jego przyczyny są wielorakie. Jedną z nich jest także bardzo niska frekwencja uczniów na lekcjach wf-u, a winę za taki stan rzeczy ponoszą ...

więcej

Kieruj się rozsądkiem

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” miała na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, że prawidłowe zachowania, życzliwość w stosunku do innych, brak agresji i przestrzeganie przepisów prawa przyczyniają się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa na drodze. Celem długofalowym jest budowanie ...

więcej

Klub Pancernika Klika w Fotelikach

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zmniejszenie liczby wypadków samochodowych, w których dziecko poniosło ciężkie obrażenia lub śmierć na skutek nie stosowania fotelików i podwyższeń samochodowych lub nie zapinania w nich pasów bezpieczeństwa, poprzez zachęcanie dzieci do samodzielnego dbania o własne bezpieczeństwo, oraz budowanie postawy ...

więcej

Poland. Come and complain.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było zaprezentowanie dokonań Polaków, w dość nietypowy sposób oraz pokazanie, że mamy poczucie humoru i dystans do siebie. ...

więcej

REAGUJ. MASZ PRAWO

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich. Przy zaangażowaniu psychologów społecznych ma ona systematycznie wspierać postawę reagowania na oznaki przemocy wobec dzieci. Kampania ...

więcej

"10 mniej ratuje życie, Zwolnij!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii był wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego dot. skutków przekraczania dozwolonej/dopuszczalnej prędkości i zmiana zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego prowadząca do ograniczenia liczby wypadków. ...

więcej

Kontroler też Człowiek

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Ocieplenie wizerunku kontrolera biletowego. ...

więcej

Akcja społeczna NIE! DLA CZADU. Kampania Graj o życie.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa w temacie przeciwdziałania zaczadzeniom. Czad jest śmiertelnie niebezpiecznym bezwonnym i niewidocznym gazem, gromadzącym się w źle wentylowanych pomieszczeniach, w których jest niesprawny piecyk gazowy, kuchenka lub kominek. By zredukować ryzyko zatrucia ...

więcej

Polak TYM bardziej oszczędza ciepło

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

W kampanii chcieliśmy pokazać Polakom w zaskakujący i żartobliwy sposób, jak oszczędzać ciepło. Kampania zachęca do prostych, codziennych zachowań, które - bez obniżania komfortu życia - pozwalają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. ...

więcej

Bądź EKO na swój sposób!

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było uświadomienie Polakom wagi codziennych zachowań proekologicznych dla środowiska i naszego życia oraz związane z tym kształtowanie świadomości ekologicznej. Chcieliśmy pokazać, że życie w zgodzie z naturą wcale nie wymaga dużych poświęceń – każdy z nas może być EKO na swój sposób, ...

więcej

The Most Wanted App

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Podstawowym zadaniem aplikacji jest popularyzacja wizerunków najbardziej niebezpiecznych przestępców, dostarczenie wygodnego narzędzia, dzięki któremu można poinformować Policję o miejscu pobytu osób ściganych listami gończymi, a dzięki temu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. ...

więcej

„Czasem niewidoczni. Zawsze obecni”. Wojsko Polskie. Twoja armi@

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii była zmiana wizerunku Wojska Polskiego poprzez ukazanie go jako kompetentnej, spełniającej międzynarodowe standardy organizacji służącej obywatelom, zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z posiadania nowoczesnej armii oraz ukazanie zmian, jakie zaszły w Wojsku Polskim po wstąpieniu do ...

więcej

Kampania informacyjno-edukacyjna Województwa Małopolskiego "Segregujesz-Odzyskujesz"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Głównym celem kampanii było ułatwienie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kampania miała wpłynąć na poczucie odpowiedzialności każdego mieszkańca za gospodarkę odpadami, zmodyfikować konsumpcyjny tryb życia, a jednocześnie przekonać każdego do segregacji odpadów, przez pokazanie ...

więcej