› ZALOGUJ SIĘ

› ZAPOMNIANE HASŁO

› ZAREJESTRUJ SIĘ

JURY KATEGORII „ŚWIAT”
JURY EVALUATIONS ”WORLD” CATEGORY

Monica Brasov-Curca

Monica is first a peacebuilder, and then a social entrepreneur, communications specialist, trainer and educator. After starting various organizations which leverage information, communication technology for social change, she is now focused on PAX Manifesto, a communications and strategy firm that develops innovative programs, campaigns and communications for non-profits in the Peacebuilding, Humanitarian Aid and International Development field. Working in over a dozen countries, designing innovative new media and digital technology projects for nonprofits, Monica has partnered and consulted for United Methodist Charity on Relief, The Center for Citizen Peacebuilding at University of California Irvine, Center for Civil Society and Democracy in Syria among others. Monica holds two Masters Degrees from the Heller School for Social Policy in Management at Brandeis University, in Sustainable International Development and Conflict and Coexistence.

Monica jest przede wszystkim działaczką na rzecz pokoju, dopiero w dalszej kolejności przedsiębiorcą społecznym, specjalistką ds. komunikacji, trenerką i wychowawczynią.

Po uruchomieniu różnych organizacji, które dzięki informacjom i technologiom komunikacyjnym wywarły duży wpływ na zachodzące zmiany społeczne, Monica obecnie koncentruje się na organizacji PAX Manifesto, która rozwija nowatorskie programy, kampanie i komunikację dla organizacji non-profit na rzecz budowania pokoju, pomocy humanitarnej i międzynarodowej dziedzinie rozwoju. Pracując w kilkunastu krajach, tworząc dla organizacji non-profit nowe, innowacyjne projekty z wykorzystaniem technologii i cyfrowych mediów, Monica współpracowała m.in. z  United Methodist Charity on Relief, The Center for Citizen Peacebuilding na kalifornijskim uniwerystecie California Irvine i Center for Civil Society and Democracy w Syrii. Monica posiada dwa dyplomy magisterskie nadane przez Heller School for Social Policy in Management na Uniwersytecie Brandeis, w dziedzinie międzynarodowego rozwoju oraz kwestii konfliktów i współistnienia.