Konkurs Kampania Społeczna Roku 2010
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Inicjatywy lokalne

31.03.2011

MOTOCYKL RATUNKOWY DLA RYBNIKA

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Krótki opis projektu

Projekt jest autorstwem stowarzyszenia :  Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika.
Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom miasta Rybnika problemu z dojazdem, w możliwie krótkim czasie, zespołu ratunkowego do osoby oczekującej na pomoc . 

Strategia

Godziny szczytu powodują paraliż komunikacyjny miast , który nie pominął również Rybnika. Powoduje to poważne utrudnienie w dotarciu zespołu ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy. Zrodziła się idea obywatelskiej zbiórki funduszy na zakup motocykla ratunkowego dla tutejszego oddziału ratunkowego.

Uzasadnienie społecznego celu kampanii czyli autentyczność społecznego przedmiotu kampanii

Po stosunkowo długim okresie formowania kształtu ideowego i organizacyjnego, Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika podjęło wypełnianie swojej roli w życiu społecznym ziemi rybnickiej, w zgodzie z ideałami jakie przyświecają Bractwom Kurkowym działającym w Rzeczpospolitej Polskiej. Z jednej strony, naszą rolą jest podejmowanie inicjatyw obywatelskich tam, gdzie w grę wchodzi historia, tradycja, barwa, czyli duch naszego miasta, z drugiej zaś, kierujemy swoją uwagę na współczesność, na działania, które powinny zwiększyć komfort i bezpieczeństwo naszego życia.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W akcję promującą kampanię zakupu motocykla ,w ramach zbiórki publicznej, włączyły się media lokalne: prasa , telewizja kablowa TVT, radio 90FM, portal internetowy rybnik.com.pl,
Zaprezentowano publicznie ratownika na motocyklu w akcji ( dwukrotnie ) podczas promocji akcji Bezpieczne Wakacje w Centrum Handlowym FOKUS Rybnik, na rybnickich ledowych tablicach reklamowych puszczany był spot prezentujący ratownika na motocyklu w czasie służby patrolowej i w akcji, założenie strony internetowej dla prowadzonej akcji www.motocykl.rybnik.pl przekazującej na bieżąco wszelkie poczynania i efekty zbiórki.

Efektywność

Pomimo braku badań ewaluacyjnych akcja zakończyła się 100% powodzeniem. Motocykl został zakupiony i przekazany dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku

Kampanijność

Akcja została ogłoszona w roku 2009 , sfinalizowana zakupem i przekazaniem motocykla w roku 2010, natomiast zakończy się formalnie po rozliczeniu finansowym co nastąpić ma do dnia 15 kwietnia 2011.

Opis inicjatora

Inicjatorem akcji jest Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

Insight

każdy z nas może tej pomocy potrzebować dla siebie lub dla kogoś bliskiego.

BIG IDEA

Pomysł promocji kampanii oparty został na uświadomieniu mieszkańcom , że trudności w poruszaniu się po naszych drogach są problemem nas wszystkich, i prędzej czy później mogą dotknąć każdego z nas w sposób bezpośredni.

Kreatywnosć działań - niekonwencjonalnych form

Przeprowadzenie akcji ratunkowej z udziałem ratownika na motocyklu w Centrum Handlowym FOKUS


Kategoria konkursowaInicjatywy lokalne
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Kultura, Promocja zdrowia, Wolontariat
NadawcaBractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Wykonawcazespół realizujący powołany przez Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Adresacimieszkańcy powiatu rybnickiego
Mediaprasa, radio , telewizja, internet
Data zgłoszenia31.03.2011