Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagrodzone kampanie

Nagroda w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

Szlachetny Projekt Filmowy - NOMINOWANA

Naszym celem był wpływ na percepcję walki z biedą w Polsce oraz pozyskanie Darczyńców dla blisko 21 tys. rodzin. Chcemy, aby Polacy dostrzegli w potrzebujących bohaterów, którzy z odwagą konfrontują się z trudną codziennością a zamiast biernie się przyglądać – zostali Darczyńcami i przygotowali mądrą ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

Organizm w dobrym nastroju - NOMINOWANA

Mieliśmy dwa główne cele: 1. Zainspirować ludzi do zmiany na lepsze - zachęcić do profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia. 2. Wywołać zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia u jak najszerszej grupy odbiorców. ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie lokalne:

„Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy” - NOMINOWANA

Celem kampanii było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na kwestie związane z obecnością cudzoziemców na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego, zbudowanie świadomości korzyści wynikających z codziennego obcowania z przedstawicielami innych kultur oraz zachęcenie mieszkańców Białegostoku ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie w kategorii 1%:

Hospicjum Umiera. Na ratunek Hospicjum. - NOMINOWANA

Umiera idea Fundacji Hospicyjnej, aby pomagać wszystkim osobom w stanie paliatywnym, które tego potrzebują. W sytuacji starzejącego się społeczeństwa i coraz większej ilości zachorowań na nowotwory codziennie zgłaszającym się osobom musimy mówić, że nie możemy im pomóc – trzeba czekać. Bardzo często, ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie firm i fundacji firm:

„Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci! - NOMINOWANA

Zwrócenie uwagi na ryzykowne zachowania on-line i ich konsekwencje. Podkreślenie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci oraz pokazanie, że sytuacje mające tam miejsce odnoszą się także do naszego realnego życia. ...

więcej

Nagroda w kategorii Akcje zaangażowane firm (CSR):

Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw - NOMINOWANA

NIVEA Polska wybudowała 40 wyjątkowych Rodzinnych Miejsc Zabaw na terenie całego kraju. „Podwórka NIVEA” kładą nacisk na jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem, z dala od telewizora czy komputera. Jednocześnie pozwalają przenieść się współczesnym rodzicom do czasów, w których sami bawili się na podwórku. ...

więcej

Nagroda w kategorii Akcje zaangażowane społecznie:

Możesz To Zmienić - kampania społeczna oparta na prawdziwej historii

Celem naszej kampanii było zachęcenie mieszkańców miast do reagowania w sytuacji gdy stają się oni świadkami napaści lub innej przemocy w przestrzeni publicznej. Chcieliśmy pokazać, że warto i należy reagować w takich sytuacjach. Istnieją różne rodzaje pomocy. Może pomóc nastolatka, osoba starsza czy ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie o tematyce ekologicznej:

Nie śmieć w sieć - NOMINOWANA

Do kanalizacji wrzucane są różne śmieci, które powodują problemy zw. z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej. Kampania informacyjno-edukacyjna Nie śmieć w sieć ma na celu wskazać odbiorcom, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz uświadomić im, że niektóre śmieci są bardzo kłopotliwe. ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej:

Hivokryzja. Wyleczmy się. - NOMINOWANA

Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV. ...

więcej

Wyróżnienia

Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

Kampania "Mama, tata, tablet" (www.mamatatatablet.pl)W krajach które adaptowały kampanię (UK, Łotwa) kampania realizowana jest pod nazwą "Homo tabletis" (www.homotabletis.org) - NOMINOWANA

Kampania Mama, tata, tablet przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń ekranowych, jak tablety czy smartfony, zwracając rodzicom uwagę na możliwe negatywne konsekwencje takiej sytuacji Autorzy kampanii jednocześnie wskazują na zasady, które powinny towarzyszyć ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

Zgazu Tanoga - NOMINOWANA

Wg statystyk 21% wszystkich wypadków powodują młodzi mężczyźni (18-24) lata. 40% z tych wypadków jest skutkiem zbyt szybkiej jazdy. Nagraliśmy wiralowy spot, który miał uświadomić młodym kierowcom zagrożenie płynące z brawury za kierownicą. Spot wspierany był komunikacją w social media i działaniami ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie 1%:

Poznaj mnie lepiej - NOMINOWANA

POZNAJ MNIE LEPIEJ miała na celu zaprezentowanie profilu działalności organizacji oraz zachęcenie do przekazywania na jej rzecz 1% podatku. Spot w przewrotny sposób zwraca uwagę na problem byłych więźniów, którzy po wyjściu na wolność często borykają się z wykluczeniem społecznym, oraz zrywa ze stereotypami, ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie firm i fundacji firm:

wyrzucone.pl - NOMINOWANA

Zwrócenie uwagi w niekonwencjonalny sposób na ogromną skalę bezdomności zwierząt (psy i koty). Postanowiliśmy zaapelować do potencjalnych posiadaczy zwierząt o podejmowanie dojrzałych i przemyślanych decyzji. Uświadomić skalę problemu, zmusić ich do refleksji i zastanowienia, wywołać reakcje, zachęcić ...

więcej

Wyróznienie w kategorii Akcje zaangażowane firm:

Konkurs „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” - NOMINOWANA

Cel 1 - promocja czytelnictwa wśród dzieci i rodziców. Cel 2 - wyłonienie najlepszych debiutujących pisarzy i ilustratorów. Konkurs wieńczą nagrody dla autorów (2x100 tys. pln) oraz wydanie książki na podstawie ich prac. Do szerokiego grona odbiorców trafia lektura o wysokich walorach artystycznych ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Programy edukacyjne firm:

Tu się sprawdza dorosłość - NOMINOWANA

Celem programu jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Program skierowany jest do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ma budować ich zaangażowanie, odpowiedzialność, poczucie bycia \"częścią rozwiązania\". ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie o tematyce ekologicznej:

Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. ...

więcej

Wyróznienie w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej:

Kampania CHWILE ŻYCIA - NOMINOWANA

CHWILE ŻYCIA miała za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na wysokie koszty leczenia onkologicznego, które często pacjenci muszą ponieść sami (kwoty dochodzące do 50 tys.zł/m-c). Celem kampanii było naświetlenie społeczeństwu problemu ograniczonego dostępu do innowacyjnego leczenia onkologicznego, nakłonienie ...

więcej

Wyróżnienie specjalne:

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, V edycja - NOMINOWANA

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauk ścisłych, tj. fizyki, matematyki, techniki oraz chemii wśród uczniów oraz promocja uzdolnionej młodzieży. W dłuższej perspektywie celem programu jest zwiększenie w przyszłości wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w Polsce. Ponadto Program ma również ...

więcej

Wyróżnienie specjalne:

Tak na dobrą sprawę - NOMINOWANA

Celem Akcji „TAK na dobrą sprawę” jest wyłonienie organizacji pożytku publicznego, którym Bank BPH przekaże darowiznę finansową na cele statutowe lub na zadeklarowany cel zgodny ze statutem Organizacji. Zaproszone do akcji organizacje miały możliwość zaprezentowania swoich działań szerokiej rzeszy internautów ...

więcej

Wyróżnienie specjalne:

Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym 2015 NOMINOWANA

Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc Europy, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Ginie tutaj co piąty pieszy zabity w UE. W trakcie tegorocznej edycji kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” skoncentrowaliśmy naszą uwagę właśnie na pieszych. Pieszych, którzy są takimi samymi ...

więcej