Konkurs Kampania Społeczna Roku 2013
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagrodzone kampanie

Nagroda w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

Bardzo Dobre Maniery

Od 2001 roku, w ramach programu "Godne Dzieciństwo", Polski Czerwony Krzyż finansuje ciepłe posiłki dla najuboższych dzieci w szkołach na terenie całej Polski. W ciągu ostatnich 12 lat wydano ich ponad 7 000 000. Tymczasem niedożywieniem zagrożonych jest w Polsce ponad 700 000 dzieci (raport Głównego ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie lokalne:

Spartanie Dzieciom – Biegniemy dla Stasia

Celem kampanii było dotarcie do środowiska biegowego i zarażenie go szlachetną ideą biegania i pomagania potrzebującym. Równocześnie wszystkie zaplanowane działania miały doprowadzić do obudzenia większej świadomości społeczeństwa i zwrócenia uwagi na problem niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Beneficjentem ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie lokalne:

"Majewskich posadzili" - kampania promująca ideę Książek w Pudle.

MAJEWSKICH POSADZILI to lokalna kampania służąca popularyzacji wśród Warszawiaków akcji "Książki w pudle". Największy procent czytelnictwa jest w zakładach karnych. Książki działają często skuteczniej niż programy resocjalizacyjne. Niestety, biblioteki w zakładach karnych są zaopatrzone jedynie w stare ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie 1%:

„Ta reklama jest zrobiona dla pieniędzy”. Hasło jest zmodyfikowanym cytatem z piosenki „Mamona” Grzegorza Ciechowskiego, który brzmiał „Ta piosenka jest zrobiona dla pieniędzy”.

Poza pozyskaniem środków z 1% zależało nam na zmianie sposobu komunikowania instytucji, jakimi są Hospicjum w Gdańsku i Fundacja Hospicyjna: pokazanie hospicjum od środka i odczarowanie słowa „Hospicjum”, które nadal budzi lęk, dystans, opór lub niechęć. Z drugiej strony, zależało nam na jasnym i rzetelnym ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm:

CIŚNIENIE NA ŻYCIE. Ciśnienie na Życie - to największa polska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie Polaków do profilaktyki chorób układu krążenia.

Głównym celem kampanii “Ciśnienie na życie” jest uświadomienie Polakom, jakie ryzyko niesie za sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Organizatorom kampanii szczególnie zależy na edukacji na temat szkodliwości nadciśnienia i zachęceniu Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Kolejnym ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie CSR (w tym CRM):

Paka dla Bezdomniaka

Zaangażowanie Polaków w zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Korabiewicach i wsparcie tym samym działalności Fundacji VIVA! Pokazanie, że życie każdego zwierzęcia jest dużą wartością i każdy może udzielić wsparcia niewielkim nakładem kosztów. ...

więcej

Nagroda w kategorii Akcje zaangażowane społecznie:

MotoPomocni.pl

• działanie prewencyjne minimalizujące zagrożenia życia poszkodowanych w wypadkach drogowych • edukacja motocyklistów w zakresie udzielania pierwszej pomocy • doskonalenie stylu jazdy - podnoszenie umiejętności technicznych • kształtowanie świadomości motocyklistów i kierowców innych pojazdów • budowanie ...

więcej

Wyróżnienia

Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

„Nie mażę się, ale marzę o…”

Kampania zakładała rozpropagowanie wiedzy i podjęcie dyskusji społecznej oraz wpłynięcie na zmiany postaw i zachowań wobec rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko. Celem były też bezpośrednie działania na rzecz takich rodzin poprzez wsparcie ich w codziennych zadaniach, czyli przeciwdziałanie ich ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

The Most Wanted App

Podstawowym zadaniem aplikacji jest popularyzacja wizerunków najbardziej niebezpiecznych przestępców, dostarczenie wygodnego narzędzia, dzięki któremu można poinformować Policję o miejscu pobytu osób ściganych listami gończymi, a dzięki temu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

Klub Pancernika Klika w Fotelikach

Zmniejszenie liczby wypadków samochodowych, w których dziecko poniosło ciężkie obrażenia lub śmierć na skutek nie stosowania fotelików i podwyższeń samochodowych lub nie zapinania w nich pasów bezpieczeństwa, poprzez zachęcanie dzieci do samodzielnego dbania o własne bezpieczeństwo, oraz budowanie postawy ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie lokalne:

"Przyjaciół się nie wyrzuca"

Celem kampanii było propagowanie świadomej opieki nad zwierzętami. ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej:

Kampania społeczna "Rak. To się leczy!"

Kampania społeczna „Rak. To się leczy!” to kampania szerokozasięgowa o charakterze edukacyjnym, motywująca ludzi do przełamania lęku przed badaniami i do działania, bazująca na pozytywnych emocjach, wykorzystująca również kanały bezpośredniego dotarcia (m.in. organizacja bezpłatnych badań i konsultacji ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej:

"WAŻNIEJSZE NIŻ SM"-2 edycja kampanii SM-WALCZ O SIEBIE!

Zbudować świadomość tego, że mimo iż Stwardnienie Rozsiane jest chorobą, cieżką, przewlekłą właściwa terapia rozpoczęta na wczesnym etapie coraz częściej daje szansę na w pełni normalne funkcjonowanie. Rok 2013 wg międzynarodowej organizacji zajmującej się stwardnieniem rozsianym- EMSP, to rok ludzi ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie 1%:

Najtrudniejsze zadanie

Fundacja Itaka zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób. Jak każda fundacja w kwietniu walczy o 1% podatku. Celem kampanii było wytłumaczenie czym zajmuje się Fundacja Itaka i dlaczego potrzebuje wsparcia. ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie 1%:

Pieniądze mogą pokonać raka

Celem kampanii było uświadomienie społeczeństwa, że rak - kojarzony niemal jednoznacznie ze śmiercią - jest chorobą, którą można pokonać dzięki środkom finansowym. Co więcej istnieje Fundacja Alivia, której jednym z działań jest finansowa pomoc skierowana właśnie do chorych na nowotwory złośliwe, które ...

więcej

Wyróżnienie specjalne Jury:

"tata Julki" - ojciec ambitnie do końca gra

Celem było zebranie środków na operację serca 1,5 rocznej dziewczynki. Julka ze względu na bardzo zły stan była hospitalizowana, media nie miały do niej dostępu, co uniemożliwiło nagłośnienie problemu tradycyjnymi ścieżkami oraz zebranie środków na operację do której pozostało kilka dni. Brakującą kwotą ...

więcej