Konkurs Kampania Społeczna Roku 2014
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagrodzone kampanie

Nagroda w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

Szacun Tropików

Przypomnienie grupie młodych, żądnych szacunku i podziwu mężczyzn o niebezpieczeństwach jakie niosą za sobą skoki do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych. ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

Jestem mamy i taty

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dziecka uwikłanego w konflikt okołorozwodowy rodziców. Kampania była również protestem przeciw instrumentalnemu traktowaniu dzieci i niejednokrotnie szantażowi emocjonalnemu, zmuszającemu do opowiedzenia się tylko za mamą albo tatą, w sytuacji dla nich trudnej ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie firm i fundacji firm:

Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym

Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc Europy, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Ginie tutaj co piąty pieszy zabity w UE.

 Wspólnie z Fundacją PZU zaproponowaliśmy podejście do problemu inne niż wszystko, czego kiedykolwiek wcześniej próbowano w Polsce. 

Poznajcie - niebieskie serca ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie lokalne:

ROZMÓWKI POLSKO-POLSKIE W ramach kampanii informacyjnej: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją".

• uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji międzyludzkich/ szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich. • zwrócenie uwagi, czy w ich najbliższym otoczeniu znajdują się osoby/rodziny, które bardziej niż inne potrzebują pomocy. • kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej:

"STOMAlife. Odkryj stomię"

Przełamanie tabu związanego ze stomią, edukacja pacjentów oraz społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych to cele ogólnopolskiej kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Działania kampanii mają pozytywnie wpłynąć na aktywizację stomików w życiu towarzyskim i zawodowym oraz ich pozytywny ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie o tematyce ekologicznej:

Dom, który dla mnie oszczędza

Zachęcenie inwestorów indywidualnych do stawiania domów w technologii pasywnej, energooszczędnej i instalacji odnawialnych źródeł energii, poprzez budowanie świadomości opłacalności takiej inwestycji – wprawdzie są droższe od standardowych, ale szybko się zwrócą dzięki niższym rachunkom. ...

więcej

Nagroda w kategorii Programy edukacyjne firm ( CSR):

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, IV edycja

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla gimnazjalistów. Jego celem jest popularyzacja wśród polskich uczniów przedmiotów ścisłych takich jak: matematyka, fizyka czy technika oraz promocja uzdolnionych młodych osób. W dłuższej perspektywie inicjatywa może przyczynić się do zwiększenia ...

więcej

Nagroda w kategorii Akcje zaangażowane firm (CSR):

BEZPIECZEŃSTWO, MOJE DRUGIE IMIĘ

Badania i eksperymenty dowodzą, że wielu Polaków nie podejmuje pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Przyczyną jest m.in. lęk, by nie zaszkodzić poszkodowanemu i nie narazić się na negatywne następstwa prawne. Celem kampanii jest zmiana tej dominującej w społeczeństwie postawy ...

więcej

Nagroda w kategorii Kampanie dla rozwoju:

Łódź Pozdrawia

Nowa KAMPANIA WIZERUNKOWA Łodzi miała sprostać wyzwaniom: - Skutecznie PRZEŁAMAĆ STEREOTYP upadłego miasta. - Stworzyć spójny przekaz, który zostanie dostosowany i trafi do 4 RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW. - Zaangażować łodzian w PROMOWANIE WŁASNEGO MIASTA. ...

więcej

Nagroda w kategorii Akcje zaangażowane społecznie:

MIĘSO

Nasza reklama społeczna miała na celu zwrócenie uwagi na cierpienie zwierząt w procesie przemysłowej hodowli "mięsa". Chcieliśmy się odwołać do ludzkiej empatii, za pomocą pewnej paraboli: wyobraź sobie, że jesteś na miejscu zwierzęcia. Problemem, z którym chcieliśmy się zmierzyć była zarówno ludzka ...

więcej

Wyróżnienia

Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

Głos Dzieci

Celem kampanii było dotarcie z informacją i zwrócenie uwagi na sytuację milionów dzieci dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych poprzez opowiadanie historii dzieci pochodzących z krajów zapomnianych przez media i opinię publiczną (tzw. silent emergencies). Kampania miała na celu zapoznanie społeczeństwa ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

"Nie znasz, nie otwieraj"

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi osób starszych, a także opiekunów seniorów na problem wyłudzeń pieniędzy od seniorów. Regularnie dochodzi do oszustw metodami "na wnuczka", "na akwizytora", "na hydraulika" itp. Kampania zwiększyła świadomość seniorów i ich opiekunów na temat zagrożeń ze strony ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych:

Photos for life

Celem kampanii jest aktywizacja osób w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, jak również przedstawienie pacjentów onkologicznych, jako osób pełnych życia i pasji. Dodatkowym atutem projektu jest pozyskanie środków na działalność fundacji Rak’n’Roll ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

Dzieciaka i Loco przygody w sieci

Uświadomić najmłodszych internautów oraz ich rodziców o zagrożeniach wynikających z nieostrożnego korzystania z internetu oraz sposobach jak się przed nimi ustrzec i co zrobić, gdy jest już na to za późno. ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie instytucji publicznych:

Stop zwolnieniom z WF-u

MSiT mając na uwadze niepokojące dane dotyczące pogarszającego się stanu aktywności fizycznej, spadku poziomu sprawności oraz narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży przygotowało akcję Stop zwolnieniom z WF. Jej celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, stworzenie ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie firm i fundacji firm:

Przygotuj się na wstrząs!

Przygotuj się na wstrząs! to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny,objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie lokalne:

MOŻESZ BYĆ PO NASZEJ STRONIE - przeciwdziałanie i ograniczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie poziomu integracji z resztą społeczeństwa.

-dotarcie do różnych grup społecznych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przekazem informującym o tym, że osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jak każdy inny może być dobrym lub złym człowiekiem. Może mieć szczególne talenty w jakiejś dziedzinie, czego nie dostrzeżemy, ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie 1%:

W rodzinie cieplej

Zaangażowanie potencjalnych sympatyków, wolontariuszy i darczyńców do aktywnej pomocy na rzecz dzieci korzystających z opieki zastępczej. ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie 1%:

Zobacz. Niewidome dzieci.

Celem akcji jest pomoc dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami takimi jak padaczka, porażenie mózgowe, niedowład kończyn. Głównym przekazem kampanii jest przełamanie bariery między niewidomymi dziećmi a osobami w pełni widzącymi. Chcemy pokazać, że między dziećmi ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej:

Truckers Life

Celem projektu jest promocja sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród kierowców poprzez poprawę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i udostępnienie jej społeczności kierowców i podróżnych, tj. stawianie siłowni plenerowych na dużych parkingach i w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Kampanie o tematyce ekologicznej:

Poznaj swoją Naturę

- podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności - wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000 - przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura ...

więcej

Wyróżnienie w kategorii Akcje zaangażowane firm (CSR):

Warsztaty Filmowe - Film "Akcja pod Choinką"

Projekt miał na celu wsparcie różnych obszarów rozwoju dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie (SOSW): edukacja, komunikacja, uspołecznienie, kreatywność. Miał wpłynąć na wzrost własnej wartości u uczestników projektu oraz wzrost akceptacji siebie i akceptacji otoczenia. ...

więcej

Wyróżnienie specjalne Jury:

"Musisz walczyć, bo stawką jest życie" 3 edycja SM-WALCZ O SIEBIE

Według szacunkowych danych w Polsce na stwardnienie rozsiane, przewlekłą i nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, choruje 45 tys. osób. Właśnie tej grupie pacjentów oraz całemu społeczeństwu dedykowana jest już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii „SM – Walcz o siebie”. ...

więcej

Wyróżnienie specjalne Jury:

Spot TV, spot radiowy, KV dla 7. edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”, "Przejrzyj Chłoniaka"

Głównym celem kampanii j jest zbudowanie postawy świadomej obserwacji własnego organizmu i przekazywaniu lekarzowi precyzyjnej informacji o występujących uporczywych, dziwnych, niepokojących objawach, jako sposobowi na wczesną diagnozę chłoniaka. ...

więcej