Konkurs Kampania Społeczna Roku 2010
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Inicjatywy lokalne

18.04.2011

„RoweRowe Piątki”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Kampania Społeczna „RoweRowe Piątki” - wystarczy tak niewiele – ulubiona sukienka, rower i poczucie swobody gwarantowane! Porzuć rutynę, wsiądź na rower, a okaże się, że w kolejny banalny piątek na pewno coś się zdarzy...

Krótki opis projektu

Kampania miała zachęcić mieszkańców GDAŃSKA do korzystania z roweru jako środka transportu do pracy oraz pokazać KORZYŚCI płynące z CODZIENNYCH form MOBILNEJ AKTYWNOŚCI. Grupą docelową były osoby, które mogłyby do miejsca przeznaczenia dostać się rowerem, a w szczególności KOBIETY.

Strategia

W Europie Zachodniej coraz więcej osób dojeżdża rowerem do pracy. Najwyższy odsetek udziału ruchu rowerowego można zanotować w Kopenhadze na poziomie 37%. Z badań duńskich wynika, że w codziennych przejazdach rowerowych odsetek kobiet wynosi 61%, a mężczyzn 39%.

Na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu przeprowadzonych w Gdańsku w 2009 r. można stwierdzić, że odsetek udziału ruchu rowerowego wynosił 2%, a udział kobiet to tylko 31%, a mężczyzn 69%.

Głównym CELEM kampanii jest zmiana postawy mieszkańców Gdańska co do używania rowerów w codziennych dojazdach do pracy, a w konsekwencji wzrostu udziału ruchu rowerowego w strukturze transportu oraz wzrostu udziału kobiet w codziennych przejazdach rowerowych.

Przez trzy kolejne piątki września 2010r. na siedmiu głównych skrzyżowaniach Gdańska w godzinach porannego natężenia ruch od godziny 06:30 do 09:00 rowerzyści byli pozytywnie zaskakiwani. Wręczane im były upominki, które były przeznaczone dla kobiet (kosmetyki, kwiaty).

Organizatorzy zdawali sobie sprawę, że męska część obdarowanych będzie rozczarowana, że nie są to typowe „męskie” rowerowe upominki (takie jak klucze lub smary).
Założono, że mężczyźni będą chcieli przekazać otrzymane upominki albo najbliższym sobie kobietom albo koleżankom z pracy. W taki właśnie sposób docierano bezpośrednio do grupy docelowej czyli kobiet powyżej 30 roku życia. Grupa została wybrana na podstawie zarówno analiz własnych jak i doświadczeń krajów europejskich o wyższej kulturze rowerowej.


Ważnym elementem kampanii było zaangażowanie do aktywnego udziału w kampanii lokalnych polityków, sportowców, partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Wśród rozdających upominki pojawili się Paweł Adamowicz (Prezydent Miasta Gdańska), Mieczysław Struk (Marszałek Województwa Pomorskiego), Aleksandra Kobielak (Mistrzyni Świata w Fitness), przedstawiciele partnerów instytucjonalnych Civitas Mimosa Gdańsk oraz firma PGNiG realizująca działania w zakresie społecznej odpowiedzialności na rzecz społeczności lokalnej poprzez wolontariat pracowniczy.

Uzasadnienie społecznego celu kampanii czyli autentyczność społecznego przedmiotu kampanii

PSWE, jako organizacja należąca do Europejskiej Federacji Cyklistów, realizuje przedsięwzięcia związane z promocją aktywnej mobilności, korzystając ze sprawdzonych europejskich wzorców.

Doświadczenia wschodnich Niemiec potwierdzają, że działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne mają zdecydowanie większy wpływ na wzrost ruchu rowerowego niż tylko i wyłącznie rozwój dedykowanej infrastruktury rowerowej (czytaj: budowy wydzielonych dróg dla rowerów).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania społeczna „RoweRowe Piątki” została poparta szeroką akcją informacyjno-promocyjną, ze względu na lokalny charakter wydarzenia działania te ograniczyły się do mediów związanych z regionem. Partnerami medialnymi kampanii były: Radio Gdańsk, Pomorska.tv, Dziennik Bałtycki, Echo Miasta, Trójmiasto.pl, Biznes na fali, Wrota Pomorza, Nasze miasto, Gdańsk.tv, eko-news, Made in Pomorskie a także infobike.pl.

Spot reklamowy w Radiu Gdańsk (największy zasiąg na Pomorzu) odwoływał się do porzucenia codziennej rutyny w dojazdach do pracy (samochodu, autobusu itp.) i wskoczenia na rower, co zaowocuje nieprzewidzianą sytuacją. Spot radiowy emitowany był w godzinach szczytu komunikacyjnego, kierowany do kierowców stojących w korkach.

Mobilne billboardy ustawione były w najbardziej zakorkowanych miejscach w Gdańsku.

Ulotka zwiastująca wydarzenie dystrybuowana przed i w czasie trwania kampanii, w dni powszednie wśród kierowców samochodów i rowerzystów a w weekend w miejscach wypoczynku Gdańszczan.

Flaga typu „winder” z logotypem „RoweRowych Piątków” umieszczona na każdym z siedmiu skrzyżowaniu podczas dystrybucji upominków.

Dodatkowo organizatorzy kampanii byli wyposażenie w dedykowaną odzież. Rozdawano również rowerzystom upominki w siatkach wykonanej z recyclingu z logotypem kampanii.

Działania PR

- strona internetowa kampanii: www.rowerowepiatki.pl
- strony internetowe organizatora : www.pswe.org
- strona internetowa partnerów projektu: www.gdansk.pl, www.civitas-mimosa.eu
- portale społecznościowe: Facebook
- konferencja prasowa: Urząd Miejski w Gdańsku
- banery na stronach internetowych partnerów: medialnych, projektu, biznesowych
- artykuły prasowe
- reklama wydarzenia na stronach „Rzeczpospolitej"
- informacje prasowe o przebiegu kampanii
- monitoring mediów

Efektywność

Pośredni zasięg działań informacyjnych kampanii społecznej „RoweRowe Piątki” obejmował całe województwo pomorskie, bezpośrednio kampania objęła swoim zasięgiem mieszkańców Gdańska.
W czasie kampanii wolontariusze liczyli rowerzystów odbierających zestawy drobnych upominków wręczane im przez organizatorów w pobliżu 7 głównych skrzyżowań miasta.

Zebrane dane pozwoliły stwierdzić, że kampania dotarła bezpośrednio do 4852 osób, w tym do 1441 kobiet . W pierwszym piątku kampanii upominki otrzymało w sumie 1277 osób, w tym 362 kobiety.

W ostatnim dniu kampanii liczba osób korzystających z roweru wzrosła ogółem do 2027 osób, czyli o 58%. Liczba kobiet korzystających z roweru jako środka transportu wyniosła w trzecim, ostatnim dniu kampanii 632 osoby, to znaczy okazała się większa od liczby pań korzystających z roweru w dniu inauguracji kampanii o 75%.

W środkach masowego przekazu o zasięgu lokalnym i regionalnym ukazało się 27 publikacji o przeprowadzonej kampanii. Na antenie programu III Telewizji Polskiej ukazał się reportaż poświęcony kampanii, w którym organizatorzy i beneficjenci kampanii dzieliły się swoimi wrażeniami z jej przebiegu.

Kampanijność

W obecnym kształcie kampania miała charakter pilotażowy i ograniczała się do miasta Gdańska.

Kolejna edycja ma swym zasięgiem objąć teren całej aglomeracji trójmiejskiej – Gdańsk, Sopot i Gdynię. W następnych latach zaś, planowane jest przeniesienie dobrych praktyk pozytywnego zaskoczenia rowerzystów do innych polskich miast.

Opis inicjatora

Celem strategicznym PSWE jest szeroko rozumiany ROZWÓJ POMORZA. Więcej na temat działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej - www.pswe.org

Insight

Kampania opierała się na założeniu, że kobieta na rowerze to kwintesencja stylu i elegancji.

„…Wyobraź sobie, że jedziesz rowerem pomalowanym w bajeczne kolory, z koszykiem, w zwiewnej sukience i rozwianymi włosami. Na skrzyżowaniu mijasz smutnego przystojniaka w luksusowym samochodzie. Stojąc w korku wodzi za Tobą wzrokiem i zastanawia się, w którym momencie utracił to „coś”…swobodę, spontaniczność i czerpanie radości z prostych rzeczy…”

BIG IDEA

Pozytywne zaskoczenie i wywołanie uśmiechu wśród mieszkańców Gdańska


Kategoria konkursowaInicjatywy lokalne
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Edukacja, Ekologia i środowisko, Inne, Kultura, Marketing regionalny, Promocja zdrowia, Równouprawnienie i tolerancja, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wolontariat
NadawcaPomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE)
WykonawcaPomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE)
Adresacimieszkańcy Gdańska
MediaRadio Gdańsk, Pomorska.tv, Dziennik Bałtycki, Echo Miasta, Trójmiasto.pl, Biznes na fali, Wrota Pomorza, Nasze miasto, Gdańsk.tv, eko-news, Made in Pomorskie a także infobike.pl.
Data zgłoszenia18.04.2011
Dodatkowe materiałyplik: 2010_09_03_rowerowe_piatki_2.mp3
 plik: 2010_09_02_winder_2.pdf
 plik: 2010_09_02_bilbord_rowerowe_piatki_2.pdf
 plik: 2010_09_02_logotyp_rowerowe_piatki_2.pdf
 plik: 2010_09_02_ulotka_rowerowe_piatki_2.pdf