Konkurs Kampania Społeczna Roku 2012
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych

15.02.2013

PEŁNOPRAWNI I AKTYWNI, kampania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Propagowanie reintegracji społecznej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji POPRZEZ ZASTOSOWANIE NIETYPOWEJ DLA TEMATU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FORMY DZIAŁAŃ TYPU STREET-ART i połączenie jej z klasycznymi elementami kampanii.
Zadziorna, awangardowa forma oraz sugestywne przedstawienia oparte na uniwersalnych wartościach - w tym przypadku miłości - miały zbudować wspólną płaszczyznę doświadczenia pomiędzy osobami pełno- i niepełnosprawnymi.

Grupa docelowa

Ogół Polaków z położeniem szczególnego nacisku na mieszkańców dużych miast i osoby młode

Strategia

a/ Osoby niepełnosprawne są w Polsce traktowane jako INNE. Nie są odbierane jako pełnoprawni uczestnicy życia publicznego. Poprzez skutki urazu są społecznie marginalizowane, nawet jeśli są w stanie, na zasadach równości z innymi, brać udział we wszystkich dziedzinach życia społecznego: praca, nauka, sport, relacje itd. Wspólnym mianownikiem ich postrzegania jest litość i współczucie czyli - inferioryzacja.

b/ Ogół Polaków ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dużych miast. Tam są bowiem największe możliwości dla reintegracji i tam taże, proporcjonalnie, największa liczba osób na wózkach może i chce prowadzić aktywne życie (konieczny element real life testimonial uwiarygadniający i wzmacniający przekaz kampanii). Szczególnie istotną cześcią grupy były ososby młode - ambasadorowie zmian w swoich lokalnych środowiskach.

c/ jednym z mocno podbijanych wątków w komun. był argument ekonomiczny: reintegracja osoby niepeł. OPŁACA SIĘ społeczeństwu. W spocie tv oraz w reklamie outdoorowej (CLP) podkreślano sukcesy zawodowe osób niepełnosprawnych. Jednocześnie poruszajace, wielkoformatowe motywy muralowe przedstawiające piękną modą kobietę na wózku i młodego mężczyznę (na wózku i nie) na różnych etpach rozwoju miosnej relacji TWORZYŁY WSPÓLNĄ PŁASZCZYZNĘ EMOCJONALNĄ (identyfikacja!) dla oglądających i związane z nią ZAANGAŻOWANIE.
Forma street-artu szczególnie mocno miała przemówic do ludzi młodych (co zaskakujące, świetnie przyjęły ją także osoby starsze).

Opis przebiegu kampanii

- ATL- tv, kino ( Cinema City), banery w internecie(Onet, Interia, wp.pl), ekrany plazowe w pubach, klubach fitness, 400 citylightów

- VI/VII w 2012 powstaje 14 wielkoformatowych malowideł ściennych w Warszawie. Cieszą się tak dużą popularnością, że akcja samoistnie (choć z asystą organizacyjną Fundacji) rozprzestrzenia się na cała Polskę. Malowane są miasta (także szkoły): Gdynia, Iława, Lublin, Łudź, Kutno, Poznań, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Lubin, Namysłów, Szczecin, Białystok, wydawany jest newsletter informacyjny, wyprodukowane wlepki, powstają materiały filmowe o akcji muralowej oraz seria filmików promujących aktywną rehabilitację, jako skuteczną metodę powrotu do pełni życia społecznego.

X- w Gdyni powstaje seria małoformatowych obrazków street-artowych (chodniki), pokazujących on w różnych sytuacjach ŻYCIA CODZINNEGO (są tacy, jak my).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania obejmuje emisje spotu w telewizjach ( TVP1, TVP2, TVP INFO, TVN, TVN Siedem, TVN Meteo, TVN Style, TVN Turbo, CANAL+, PLANETE+, HYPER+, DOMO+, KUCHNIA+ , SPORT CLUB, TVS, TELE 5, POLONIA1, Nat Geo Wild, Orange Sport ), kinach (Cinema City), sieci ekranów Benefit Multimedia S.A. na terenie całej Polski, reklamę zewnetrzną– citylighty (AMS), Internet (WP, Interia, Onet), działania na serwisach społecznościowych, BTL oraz szeroko zakrojone działania PR.
Wsród nich najciekawsze są akcje miejskie: MURALE z wizerunkami osób na wózkach oraz akcji street-art. Ponadto przygotowano filmiki do internetu i materiały reportażowe dot. przeciwdziałania dyskryminacji i propagowaniu integracji osób niepełnosprawnych, serię komiksów promujących i ukazujących różnorodna aktywnośc osób poruszająych się na wózkach, 10 edycji newslettera, folder informacyjny, ulotkę, plakaty do komunikacji miejskiej, wlepki. Założono konto w serwisie Youtube oraz Facebook.

Efektywność

Dane liczbowe dot. dotarcia:
Spoty TV – 3.034.755 osób
Spoty w Cinema City – 134.804 osób
www.onet.pl – 3.465.344 osób
www.interia.pl – 2.735.687 osób
www.wp.pl – 601238 osób
Wszystkie zaplanowane wskaźniki dotarcia zostały przekroczone.
Szacunkowe dane dot. dotarcie do społeczeństwa dzięki nieodpłatnie pozyskanym mediom wynoszą ok. 2 mln osób a wartość pozyskanych mediów ok. 400.000 zł.

Wpływ kampanii przeprowadzonej przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (porównanie wyników pomiaru przeprowadzonego w kwietniu oraz w grudniu 2012 roku) pozwala sądzić, że najbardziej zauważalna jest zmiana postaw Polaków w następujących aspektach:
• Respondenci deklarujący kontakt z kampanią społeczną dotyczącą osób niepełnosprawnych istotnie częściej odnotowują obecność tych osób w mediach
• Ogół dorosłych Polaków silniej neguje twierdzenie, że osoby niepełnosprawne ruchowo zbyt często wykorzystują możliwość życia z naszych podatków
• Polacy są częściej przekonani, że osoba niepełnosprawna ruchowo w Polsce może osiągnąć sukces, być gwiazdą
• Zmniejszył się odsetek Polaków obawiających się, że w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi ruchowo urażą ich litością lub brakiem wiedzy
• Stawianie rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych wyraźnie na pierwszej pozycji wśród najbardziej potrzebnych metod wspierania osób niepełnosprawnych przez państwo (przed likwidacją barier architektonicznych)

Kampanijność

Kampania nie jest kontynuacją wcześniejszych działań jednak widać wyraźnie, że UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ PROJEKT W POLSCE BEZ PRECEDENSU. Do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zgłaszają się instytucje, jednostki administracji państwowej, szkoły, prywatne firmy, które chcą malować murale u siebie.

Opis inicjatora

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 25 lat zajmuje się osobami na wózkach inwalidzkich oferując im kompleksowy program reintegracji społecznej i zawodowej. Instruktorzy Fund. to osoby na wózkach.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Strategia komunikacji bazuje na dwóch stwierdzeniach a/że człowieczeństwo to coś więcej niż chodzenie na dwóch nogach, a nasza ludzka wartość i nasze prawa nie zależą od sprawności rąk czy nóg i b/ że są uczucia, których uniwersalizm sprawia, że łączą pełno- i niepełnosprawnych.
Odczucie miłości - czy w formie jej przeczucia, zakochania, czy w formach dojrzałych relacji takich jak małżeństwo czy rodzina - SĄ TAKIE SAME DLA WÓZKOWICZÓW I PEŁNOSPRAWNYCH.


Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Kampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Pomoc społeczna, Prawa człowieka, Promocja zdrowia, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaFUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI (FAR)
WykonawcaFundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, TELESCOPE, HotYellow
Adresaciogół społeczeństwa, osoby niepełnosprawne ruchowo
Mediatv, kino, outdoor, internet, PR, BTL, akcje miejskie
Data zgłoszenia15.02.2013
Dodatkowe materiały