Konkurs Kampania Społeczna Roku 2012
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Kampanie lokalne

27.02.2013

Projekt SAMI

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kampania Projekt Sami – skupia się na promocji idei przekazywania 1% podatku na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Projekt SAMI - bo w teledysku wykorzystano utwór "Wolontariusz" zespołu SAMI, bo klip zrealizowali i wystąpili w nim sami wolontariusze, bo sami pozyskali środki finansowe na ten cel.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Darłowa, Podatnicy w Polsce

Strategia

Projekt SAMI to kampania promocyjna realizowana na rzecz 1% przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Głównymi założeniami akcji było stworzenie przekazu ukazującego idee wolontariatu. Miał zobrazować, że bez względu na wiek każdy może pomagać i dzielić się dobrem, a działania podejmowane wspólnie mogą odnieść sukces przynosząc wspólne korzyści.
Darłowski wolontariat podejmował się wielu akcji charytatywnych połączonych z dobrą zabawą, podczas których odbywały się zbiórki publiczne. Przykładem może tu być akcja pn.: SOS dla Haiti (2010), Pomoc dla Bengalu (2012), akcje pomocy na rzecz dzieci chorych, czy realizowana od trzech lat Darłowska Laponia Św. Mikołaja.
Projekt zakładał wyprodukowanie 3,5 min teledysku ukazującego zasoby ilościowe darłowskiego wolontariatu, obrazującego radość z podejmowanych wspólnie działań, chęć współpracy, umiejętność "zarażania" uśmiechem oraz wolą dawania i dzielenia się dobrem z innymi. W ten sposób pragniemy przekonać odbiorców naszego przekazu, że warto pomagać i pomnażać dobro a przekazany nam 1% podatku pozwala anonimowo poczuć się darczyńcy jednym z nas. Środki pozyskane z 1% przekazywane są na wsparcie działań lokalnych, na stypendia dla wolontariuszy pochodzących z rodzin niezamożnych, na rzecz chorych dzieci oraz na działalność wolontariuszy.
Bohaterami Projektu SAMI jest około 300 wolontariuszy w różnym wieku działających w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu: przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele, Amazonki, ratownicy WOPR i emerytki.

Opis przebiegu kampanii

30.01.2012– informacja o dofinansowaniu i rozpoczęcie działań
05.02.2012– decyzja dot. zakresu działań, produkcja teledysku
10.02.2012– wybór utworu do teledysku
14.02.2012– znalezienie agencji kreatywnie.org, która nakręci teledysk
28.02.2012– zgoda na wykorzystanie utworu Wolontariusz Zespołu Sami
09.03.2012– spotkanie z  Klubami Wolontariusza, podział ról i zadań oraz rozpoczęcie intensywnych przygotowań
13.03.2012– oficjalna nazwa kampanii: Projekt SAMI
14.03.2012– próby generalne
17.03.2012– realizacja jednego z największych przedsięwzięć – kręcenie teledysku
21.03.2012– pierwsze zwiastuny teledysku
22.03.2012– strona WWW kampanii
24.03.2012– profil na YouTube
26.03.2012– Projekt SAMI na facebooku
17.04.2012– Premiera Teledysku WOLONTARIUSZ i dynamiczne działania reklamowe
04.12.2012– Projekt SAMI, wolontariusze śpiewają dla Mikołaja w Darłowie
29.01.2013– SUKCES, Projekt SAMI uznany za świetną kampanię, dobrą praktykę, wyzwalającą społeczną energię, nagroda ARFP

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Prowadzenie kampanii 1% w roku 2012 przy wykorzystywaniu nowych technologii i mediów społecznościowych do promocji, było dla centrum wolontariatu bogatym doświadczeniem i fantastyczną zarazem zabawą dla samych wolontariuszy. Kampania była nie tylko suchą promocją za pomocą plakatów czy ulotek ale aktywnym zaangażowaniu się osób, dzieci, rodziców, dziadków, biznesu, mediów – co dało bardzo duży oddźwięk w lokalnym środowisku, w kraju i poza granicami, co przekłada się na większą rozpoznawalność stowarzyszenia, a tym samym możliwość wsparcia w formie przekazania 1% podatku.

W ramach projektu powstała osobna strona internetowa:
http://www.sami.darlowo.pl
oraz strona na facebooku:
www.facebook.com/SAMIdarlowo
i strona na youtube:
http://www.youtube.com/user/DarlowoSAMI

Komunikacja odnośnie akcji prowadzona była także za pośrednictwem Radia Koszalin.

Efektywność

Rezultaty liczbowe przeprowadzonej kampanii w roku 2012:
• Wysokość środków zebranych w wyniku kampanii - 47 905,39 zł i 789 podatników, która przekazała swój 1% (siedem razy więcej niż w roku 2011).
• Zwiększenie rozpoznawalności Darłowskiego Centrum Wolontariatu w powiecie sławieńskim oraz o szerszym zasięgu, bo można nawet mówić już o zasięgu krajowym.

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach oraz social mediach. Pojawiło się około 50 informacji w prasie lokalnej i regionalnej oraz Radiu Koszalin na temat akcji.

Projekt Sami zebrał wiele gratulacji i słów uznania, jedne dotarły aż z zza dużej wody z USA - od samego oficjalnego tłumacza Baracka Obamy – Vala Chlebowskiego /tłumacza z Departamentu Stanu USA:
"Gratulacje, Dorota! Miło zobaczyć, jak skutecznie działasz! I widzę, ze amerykańska fundacja
nadal Was popiera. Ciekawe będzie usłyszeć te piosenki w wykonaniu wolontariuszy.
All the best, Val Chlebowski"

Projekt SAMI otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.500 zł ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kampanijność

Kampania Projekt Sami, została zainicjowana w 2012 roku i cały czas jest aktywna – skupia się na promocji idei przekazywania 1% podatku na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu poprzez wypełnianie druku PIT.

Opis inicjatora

Organizacja choć nastawiona jest głównie na wolontariat dzieci i młodzieży, to skupia także starszych wolontariuszy. Poprzez aktywizowanie i edukację dąży do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Kampania była innowacyjna na darłowskim rynku. Zaangażowała blisko pół tysiąca wolontariuszy w różnym wieku dostarczając biorącym w niej udział, sporą dawkę dobrej zabawy, pozytywnej energii i mnóstwa satysfakcji.


Problemy społeczneKampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Wolontariat
NadawcaDarłowskie Centrum Wolontariatu
WykonawcaMagdalena Budruk, Dorota Kuriata, kreatywnie.org - agencja reklamowa
Adresacimieszkańcy Darłowa, podatnicy
MediaInternet, plakaty, radio
Data zgłoszenia27.02.2013
Dodatkowe materiały