Konkurs Kampania Społeczna Roku 2013
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

11.02.2014

CIŚNIENIE NA ŻYCIE. Ciśnienie na Życie - to największa polska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie Polaków do profilaktyki chorób układu krążenia.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Głównym celem kampanii “Ciśnienie na życie” jest uświadomienie Polakom, jakie ryzyko niesie za sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Organizatorom kampanii szczególnie zależy na edukacji na temat szkodliwości nadciśnienia i zachęceniu Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Kolejnym celem kampanii było wykonanie 200 000 bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Za każdy wykonany pomiar Polfa Warszawa przekazała złotówkę na rzecz Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu.

Grupa docelowa

Kampania była skierowana zarówno do osób zagrożonych chorobami serca jak i do ich rodzin. Szerzej- do lekarzy, farmaceutów, mediów lifestylowe, specjalistycznych, opiniotwórczych.

Strategia

Choroby serca są głównym powodem zgonów Polaków. Wielu z nich można by uniknąć, gdyby Polacy dbali o swoje serca. Z badania opinii przeprowadzonego w listopadzie 2012 roku wynika, że 70% Polaków nie mierzy regularnie ciśnienia tętniczego krwi a 95% nie wie jak prawidłowo przeprowadzić taki pomiar.

Strategia
•Ludzie w wieku 45 – 50+ czują już lekkie oznaki gorszego funkcjonowania, ale wciaż czują że mają przed sobą sporo życia – nie chcą czuć się starzy i chorzy.
•Psychologicznie – to wiek najlepszego funkcjonowania w życiu. Socjologicznie – człowiek jest zrealizowany zawodowo, wie już co chce robić – jest u szczytu kariery.
•W kwestii zdrowia myślą wciaż o utrzymaniu potencji i atrakcyjnego wyglądu, a nie „ochronie na starość”.
TYMCZASEM CAŁA KATEGORIA POKAZUJE ICH JAKO DZIADKÓW, UŻYWA LEKARSKICH KODÓW WIZUALNYCH (EKG)!

•Najważniejszym celem kampanii jest nakłonienie jak największej liczby osób z grupy ryzyka do wykonania badania ciśnienia
•Komunikat musi być silniej motywujący, mocniej adresować kwestię utrzymania zdrowia
•Dobrym podejściem jest silniejsze odwołanie się do więzi rodzinnych – zarówno w przekazie jak i w strategii komunikacji i rekrutacji

Insight:
•Sami nie mamy wysarczajacej motywacji, żeby zadbać o swoje zdrowie – potrzebna jest stymulacja z zewnątrz – najlepiej od kogoś bliskiego.

Idea:
•Skłońmy odbiorców, żeby pomyśleli o kimś bliskim – i zgłosili go na badanie ciśnienia.
„Sam o to nie zadba – Tobie nie odmówi”

Masz? Mam...
CIŚNIENIE NA ŻYCIE

Opis przebiegu kampanii

Bezpłatne badania ciśnienia krwi, wykonywane przez profesjonalny personel medyczny, odbywały się w centrach handlowych, letnich i zimowych kurortach, a także podczas masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek oraz na ważnych konferencjach. Każda przebadana osoba otrzymywała od nas książeczkę pomiaru, materiały informujące o nadciśnieniu tętniczym oraz o leku Acard. Podczas wakacji specjalnie dostosowany tir kampanii docierał do mniejszych miejscowości, umożliwiając pomiary również ich mieszkańcom.
Kampania obecna była w telewizji, radio, prasie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej. Przez cały czas kampanii prowadzono intensywną współpracę z mediami, które chętnie opisywały postępy i komunikowały kolejne odsłony „Ciśnienie na życie”. W sierpniu kampanię rozszerzono o pierwsze w Europie badanie „wieku serca”.
W trakcie kampanii, w całej Polsce przeprowadzono 250 000 bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi, za każdy wykonany pomiar Polfa Warszawa przekazała złotówkę na rzecz Kliniki w Zabrzu

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania obecna była w telewizji z dwoma bardzo emocjonalnymi spotami telewizyjnymi, w radio (2 rodzaje spotów radiowych), prasie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej.
Przez cały czas kampanii prowadzono intensywną współpracę z mediami informując je o kolejnych odsłonach kampanii. W komunikacji wykorzystywano obecność kampanii w nietypowych miejscach i podczas niestandardowych wydarzeń. Działania kampanii towarzyszyły m.in. otwarciu sezonu na warszawskich Wyścigach Konnych, gali KSW, Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu czy EFNI.

Efektywność

1. Zmiana postaw:
Z najnowszego raportu przeprowadzonego przez PBS na zlecenie organizatorów ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie” wynika, że w ciągu roku od startu kampanii poprawiły się zwyczaje Polaków związane z pomiarami ciśnienia tętniczego. 17%badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego tygodnia zmierzyło ciśnienie. W porównaniu do wyników z listopada 2012 roku jest to wzrost o 7,5%.
11% badanych słyszało o kampanii edukacyjnej „Ciśnienie na życie”.

2. Dotarcie
a. Ok. 500 000 rozdanych materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki nadciśnienia,
b. 80 odwiedzonych z kampanią miast,
c. 250 000 przeprowadzonych bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi

3. Pulikacje
a. Ponad 1000 publikacji w mediach, z czego 150 w telewizji i stacjach radiowych
b. 8,5 miliona – łączny nakład wygenerowanych publikacji


Kampania „Ciśnienie na Życie”, została uhonorowana złotą nagrodą w międzynarodowym konkursie „2013 Magellan Awards” w kategorii „Kampanie Społeczne”. W konkursie wzięło udział prawie 400 zgłoszeń z całego świata, a nasza kampania trafiła do zaszczytnego grona „Top 25” – najlepszych kampanii wśród wszystkich kategorii.

Christine Kennedy: "Państwa kampania jest wyśmienita, przyznaliśmy jej 98 na 100 możliwych do uzyskania punktów.„Ciśnienie na Życie” od początku zrobiło na nas ogromne wrażenie – jasne cele komunikacyjne, świetnie zdefiniowana grupa docelowa i przekonujące przesłanie złożyły się na tak imponujące wyniki. Gratulujemy całemu zepołowi!"

Kampanijność

Kampania została zainicjowana w grudniu 2012 roku, była prowadzona przez cały 2013 rok i będzie kontynuowana w kolejnych latach. Dodatkowo od września 2013 prowadzimy jedyne na taką skalę w Europie badanie wieku serca na podstawie algorytmu przygotowanego przez naukowców z Boston University.

Opis inicjatora

Polfa Warszawa należąca do Grupy Polpharma to jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju. Spółka plasuje się wśród liderów polskiej branży farmaceutycznej.


Problemy społeczneEdukacja, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaPolfa Warszawa Grupa Polpharma
WykonawcaTELESCOPE, PROCONTENT
AdresaciOsoby zagrożone chorobami serca, w szczególnosci 50+, ich rodziny. Szerzej- lekarze, farmaceuci, media..
MediaTV, radio, prasa, outdoor, internet, PR
Data zgłoszenia11.02.2014
Dodatkowe materiały
 
 plik: pressure_for_life_presentation_pol.pdf