Konkurs Kampania Społeczna Roku 2013
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych

27.02.2014

„Nie mażę się, ale marzę o…”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kampania zakładała rozpropagowanie wiedzy i podjęcie dyskusji społecznej oraz wpłynięcie na zmiany postaw i zachowań wobec rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko. Celem były też bezpośrednie działania na rzecz takich rodzin poprzez wsparcie ich w codziennych zadaniach, czyli przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Grupa docelowa

Grupą docelową byli mieszkańcy wielkopolski, zarówno dorośli jak i dzieci oraz młodzież.

Strategia

Akcja ukazała problem niepełnosprawności dziecięcej ze świeżej perspektywy. Jej bohaterami byli bowiem nie dzieci, a ich rodzice (i to oni widnieją na plakatach). Pokazaliśmy, że codziennej opiece, jaką sprawują nad swoimi pociechami, towarzyszą wysiłek i adrenalina godne prawdziwych wyczynowców. Bohaterowie kampanii przedstawieni byli jako osoby nie szukające podziwu, ani tym bardziej - litości. To osoby pragnące zrozumienia, a ich marzenia mogą wydawać się z naszego punktu widzenia wręcz banalne. Wyprawa przed siebie, wyjście na koncert czy po prostu chwila wytchnienia stanowią dla nich rzadkość ze względu na całkowite poświęcenie rodzicielskim obowiązkom. Nie wahają się jednak rezygnować z własnych wygód, gdy celem są zdrowie oraz szczęście ich dzieci. W ich oczach od lat są bohaterami.
Akcja miała na celu pobudzić do myślenia zwykłych ludzi, zarówno tych dorosłych jak i młodszych, którzy na co dzień mijają takie rodziny na ulicy, mieszkają obok nich, obsługują w sklepach, urzędach. Nieznaczna pomoc z ich strony, zmiana myślenia, zachowania, to sposób na zmniejszenie wykluczenia takich rodzin i wpłynięcie na poprawę jakości ich życia.
Kampania skierowana była do mieszkańców Wielkopolski, z uwagi na to, że Stowarzyszenie funkcjonuje w tym obszarze i zdecydowanie łatwiej nam było podjąć bezpośrednie działania na rzecz takich rodzin. Jednak mimo naszych planów kampania wykroczyła poza granice województwa i stała się znana w całej Polsce.

Opis przebiegu kampanii

Akcja została dofinansowana przez fundację Charity Bazaar z Belgii i  ruszyła wraz z początkiem marca 2013 roku w Poznaniu i kilku miastach wielkopolski. Na ulicach ukazały się plakaty pod wiatami przystanków i przydrożne bilbordy w postaci sztangistki, pani inżynier, maratonki, rajdowca, alpinistki, latarnika, mima, trenera. Plakaty widoczne były przez dwa miesiące. Przez cały ten czas ukazywały się artykuły w gazetach, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich, reportaże w mediach – radio i telewizja. Ze stowarzyszeniem kontaktowali się i do dziś kontaktują rodzice, dzieląc się swoimi doświadczeniami, studenci, którzy oferują pomoc, dziennikarze zainteresowani tematem. Powstała strona internetowa kampanii www.niemazesie.pl oraz strona na portalu społecznościowym Facebook Nie mażę się. Kampania miała na celu bezpośrednie działania na rzecz takich rodzin. Kampania prezentowana była również na VI konferencji PR for Business 10 grudnia 2013 roku w PPTP w Poznaniu

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W kampanii wykorzystano ATL - głównie bilbordy, plakaty rozmieszczone na przystankach i  ulicach Poznania oraz kilkunastu miastach wielkopolski, Facebook, strona internetowa www.niemazesie.pl, media: radio i spot telewizyjny http://www.youtube.com/watch?v=8mvUIH18pak.
Chcieliśmy dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców. Citylighty pozwalały na zetkniecie się z Superbohaterami "twarzą w twarz" w oczekiwaniu na tramwaj, autobus i uświadomić ważną rolę rodziców. Ich role są odzwierciedleniem ich codziennej sytuacji. W zaciszu domu osiągają wyniki godne najlepszych olimpijczyków, jednak wykluczeni ze zwyczajnego życia nie realizują swoich prostych potrzeb i marzeń.

Efektywność

Reakcja była bardzo pozytywna. Akcja wywołała lawinę maili, telefonów, dyskusji na forach internetowych. Osoby, które zaangażowały się to byli zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych, terapeuci, pedagodzy, ale też ludzie nie związani z problematyką kampanii.
Efektem kampanii jest to, że zwrócona została uwaga na niematerialny aspekt życia rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne i pokazane tło społeczne tych osób. Temat ten pojawił się w mediach (telewizja wielkopolska –Teleskop, ogólnopolska – Polsat i Panorama, radio poznańskie – Merkury, radio ogólnopolskie - TOK FM, radio Trójka). W gazecie Wyborczej (dodatek „Wysokie Obcasy”) pojawił się artykuł pt. „Nie bójmy się naszych dzieci”, który wyczerpująco opisał naszą kampanię i wsparł działania związane z akcją. Superbohaterka zdobiła okładkę gazety. Biorąc pod uwagę, że czytelnictwo tego dodatku to w tym okresie 955 tysięcy osób, możemy przypuszczać, że przekaz dotarł to takiej grupy odbiorców. Profil na Facebooku jest miejscem codziennych spotkań, dyskusji i stał się punktem wsparcia i pomocy rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem. Wrzucane na profilu zdjęcia miały po kilka tysięcy polubienień (największa liczba to 6200). Jedna z superbohaterek, mama autystycznego chłopca, Pani Hanna Barełkowska napisała książkę, w której opisuje codzienność rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem i dzieli się z innymi swoimi emocjami, związanymi z wychowywaniem niepełnosprawnego syna. Temat wyszedł poza granice wielkopolski.

Kampanijność

Zainteresowanie tematem jest tak duże, że hasło” Nie mażę się, ale marzę o…”- stało się myślą przewodnią naszej organizacji, a plakaty zdobią ściany nowej siedziby stowarzyszenia. Na początek kwietnia planowane jest wydanie książki „Nie mażę się,,”, a wraz z jej ukazaniem się akcje medialne.

Opis inicjatora

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” jest organizacją, która kompleksowo wspiera całe rodziny posiadające niepełnosprawne dziecko.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Rodzice na plakatach zostali przedstawieni jako Superbohaterowie, wyczynowcy. Ich role są odzwierciedleniem ich codziennej sytuacji. W zaciszu domu osiągają wyniki godne najlepszych olimpijczyków, jednak wykluczeni ze zwyczajnego życia nie realizują swoich prostych potrzeb i marzeń.


Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Inne, Komunikacja w rodzinie, Pomoc rozwojowa, Pomoc społeczna
NadawcaStowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”
Wykonawca„Visual heads”
Adresacimieszkańcy wielkopolski, zarówno dorośli jak i dzieci oraz młodzież
Mediaelewizja, radio, internet, prasa
Data zgłoszenia27.02.2014
Dodatkowe materiały