Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych

01.03.2016

Szlachetny Projekt Filmowy - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Naszym celem był wpływ na percepcję walki z biedą w Polsce oraz pozyskanie Darczyńców dla blisko 21 tys. rodzin. Chcemy, aby Polacy dostrzegli w potrzebujących bohaterów, którzy z odwagą konfrontują się z trudną codziennością a zamiast biernie się przyglądać – zostali Darczyńcami i przygotowali mądrą pomoc, która daje szansę na zmianę.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wg GUS ponad 4,5 mln osób żyje poniżej granicy ubóstwa. Bieda nie polega jednak tylko na tym, że ktoś ma mało, ale na tym, że wszyscy wokół mówią: jesteś nikim. Jest poniżeniem i wykluczeniem. Takie historie dzieją się obok każdego z nas, ale często ich nie zauważamy. Chcemy, by Paczka przygotowana przez Darczyńców była sygnałem, że rodziny mogą wygrać walkę z biedą.

Insight

Chęć zrobienia czegoś dobrego na Święta – w okresie przedświątecznym chcę pomóc potrzebującym.

Określenie grupy docelowej

Adresatami kampanii SZLACHETNEJ PACZKI byli potencjalni Darczyńcy - osoby w wieku 25-40 lat, prowadzące aktywne życie zawodowe i mieszkańcy dużych miast.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Historie rodzin potrzebujących włączonych do projektu SZLACHETNA PACZKA pokazaliśmy w nietypowy sposób - w postaci plakatów filmowych z udziałem najbardziej znanych aktorów. Działania promocyjne fikcyjnych premier filmowych miały na celu skupić uwagę ludzi a następnie skierować ją na problem społeczny, jakim jest bieda w Polsce i zaangażować ich do pomocy.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie bądź widzem, tylko reżyserem. Sprawdź www.szlachetnapaczka.pl

Hasło/slogan

Nie bądź widzem, tylko reżyserem. Sprawdź www.szlachetnapaczka.pl

Plany kontynuacji kampanii

Projekt Filmowy był elementem kampanii SZLACHETNEJ PACZKI, która od 15 lat dociera z pomocą do rodzin w potrzebie. Tylko w XV edycji było ich blisko 21 tys. Co roku zwiększamy skalę działania projektu oraz prowadzimy podprojekty wspierające rodziny objęte programem (np. Paczka Prawników, Paczka Seniorów).

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

17-26.11 – akcja teaserowa, podczas której w mediach rozpoczęła się promocja nadchodzących premier 5 filmów. Przekaz był uwiarygodniony – publikowano plakaty filmowe, wywiady z aktorami a znani krytycy filmowi i blogerzy recenzowali je. Do promocji użyto również kanałów social media aktorów. W przestrzeni publicznej pojawiły się billboardy.
26.11 – konferencja prasowa w Multikinie, zapowiedziana, jako dzień premiery filmów na której ujawniono, że filmy nigdy nie powstały, ale historie rodzin są prawdziwe – bo dotarła do nich SZLACHETNA PACZKA. Reżyserami zostali wolontariusze, którzy opowiedzieli historie rodzin. Tego dnia został opublikowany ekspercki Raport o Biedzie, ukazujący problem biedy w Polsce.
27.11-2.12 - akcja revealowa – w mediach pojawiły się publikacje demaskujące przekręt. Poparte były hasłem - „Nie bądź widzem, tylko reżyserem. Sprawdź www.szlachetnapaczka.pl”. Na stronie została otwarta baza rodzin, z której każdy mógł wybrać rodzinę i przygotować dla niej pomoc.

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

• Kanały social media: partnerów medialnych, gwiazd i projektu SZLACHETNA PACZKA
• Outdoor w Krakowie i Warszawie ( 30 billboardów)
• Kanały Twórców Internetowych – blogerzy i krytycy filmowi
• Kanały sieci Multikino
• Media: Prasa, TV, Radio, InternetProblemy społecznePomoc społeczna
NadawcaStowarzyszenie WIOSNA
WykonawcaStowarzyszenie WIOSNA we współpracy z Biurem Podróży Reklamy
Media17.11-2.12.2015
Data zgłoszenia01.03.2016
Dodatkowe materiały