Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie specjalne

11.03.2016

Tak na dobrą sprawę - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem Akcji „TAK na dobrą sprawę” jest wyłonienie organizacji pożytku publicznego, którym Bank BPH przekaże darowiznę finansową na cele statutowe lub na zadeklarowany cel zgodny ze statutem Organizacji. Zaproszone do akcji organizacje miały możliwość zaprezentowania swoich działań szerokiej rzeszy internautów i zbieranie głosów wspierających ich działania.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wiele instytucji pożytku publicznego na co dzień boryka się z trudnościami finansowymi oraz pozyskiwaniem środków na swoją działalność statutową. Fundacje często nie mają środków aby aktywnie promować swoją działalność i pozyskiwać fundatorów. Aby wesprzeć fundacje Bank BPH zdecydował się na wsparcie i promocje wybranych OPP aby ułatwić im dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Insight

Jest wiele organizacji pożytku publicznego, nie znam ich działań i nie wiem jak wpływają na otoczenie i moją społeczność, ale zależy mi aby ważne dla mnie sprawy były rozwiązywane i aby uzyskiwały wsparcie dlatego chętnie zaangażuje się .... w tak na dobrą sprawę.

Określenie grupy docelowej

Główną grupą docelową była społeczność internautów / fanów profilu Banku na Facebooku Make Life Fair, pracownicy Banku i ich rodziny oraz działacze i wolontariusze zaproszonych OPP.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Przybliżenie ideii działalności wybranych OPP szerokiemu forum internautow i zaangażowanie ich w aktywne wsparcie wybranego obszaru działań. Bank udostępnił dedykowaną stronę internetową oraz wsparł zaproszone organizacje w przygotowaniu krótkich wizytówek filmowych za pomocą którch OPP miały możliwość przedstawienia swojej działalności statutowej. Internauci mogli głosować na wybrane OPP.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Oddaj swój głos na tak - na dobrą sprawę!

Hasło/slogan

Tak na dobrą sprawę

Plany kontynuacji kampanii

Przygotowywany jest plan drugiej edycji akcji w roku 2016.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

1. Zaproszenie wybranych OPP do udziału w akcji.
2. Przygotowanie przez OPP we współpracy z organizatorem wizytówek filmowch o swojej działalności.
3. Uruchomienie strony taknadobrasprawe.pl z filmami o OPP.
4. Zaproszenie internautów do głosowania na wybrane organizacje.
5. Ogłoszenie wyników akcji.
6. Spotkanie z OPP i wręczenie nagród.

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Dedykowana strona www taknadobrasprawe.pl oraz komunikacja na profilu Make Life Fair na Facebook'u, kampania on-line na FB, komunikacja na stronie bph.pl oraz wewnętrzna do pracowników Banku.


Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie
NadawcaBank BPH
WykonawcaBank BPH / agencja Saatchi&Saatchi
Media27.10-20.11.2015
Data zgłoszenia11.03.2016
Dodatkowe materiałyhttps://youtu.be/fau3jlylHZ8