Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych

17.03.2016

Kampania "Mama, tata, tablet" (www.mamatatatablet.pl)W krajach które adaptowały kampanię (UK, Łotwa) kampania realizowana jest pod nazwą "Homo tabletis" (www.homotabletis.org) - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Opis celu kampanii

Kampania Mama, tata, tablet przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń ekranowych, jak tablety czy smartfony, zwracając rodzicom uwagę na możliwe negatywne konsekwencje takiej sytuacji Autorzy kampanii jednocześnie wskazują na zasady, które powinny towarzyszyć udostępnianiu urządzeń ekranowych najmłodszym dzieciom.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

40% dzieci 0-2 rż korzysta z tabletów lub smartfonów. W wieku 5-6 lat - 84%. 60% rodziców, udostępnia dzieciom tablet lub smartfon, żeby zająć się swoimi sprawami. (Millward Brown dla FDN, 2015). Rekomendacje Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej (AAP) wykluczają udostępnianie urządzeń ekranowych dzieciom 0-2 rż. Badania AAP wskazują w tym kontekście m.in na zagrożenia dla rozwoju mózgu dzieck

Insight

Z badań wynika, że duża część rodziców udostępnia małym dzieciom smartfony i tablety, by mieć chwilę spokoju. Nie mają świadomości, iż choć odpowiednio dobrane treści internetowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dzieci, to długotrwałe korzystanie z urządzeń elektronicznych może być szkodliwe.

Określenie grupy docelowej

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Rodzice coraz młodszych dzieci udostępniają im tablety i smartfony.
Żeby zwrócić ich uwagę na możliwe negatywne konsekwencje takiej sytuacji wykreowano nowy gatunek naczelnych – Homo tabletis.
Lekką formę animacji stylizowanej na film przyrodniczy połączono z przekazem do rodziców: nie bądźcie tabletowymi rodzicami - udostępniajcie dzieciom urządzenia ekranowe tylko na określonych zasadach.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie udostępniaj tabletu i smartfona dziecku przed ukończeniem przez nie drugiego roku życia. Jeżeli uznasz, że to już czas - tylko na określonych zasadach.

Hasło/slogan

Nie bądź tabletowym rodzicem.

Plany kontynuacji kampanii

Powstała wersja angielska filmu, która w ramach współpracy FDN ze stowarzyszeniem INSAFE została udostępniona wszystkim 30 krajom członkowskim. Dzięki tej współpracy powstała już wersja łotewska kampanii, natomiast wersja chorwacka jest w przygotowaniu. Obecnie prowadzimy rozmowy o możliwości lokalizacji kampanii w 4 kolejnych krajach.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

1. Przeprowadzenie badań na zlecenie FDN przez Millward Brown i opracowanie raportu z badań
2. Przygotowanie głównych założeń kampanii
3. Opracowanie koncepcji kampanii Mama, tata, tablet
4. Przygotowanie wizualizacji kampanii
5. Przygotowanie filmu Homo tabletis i spotu Mama, tata, tablet
6. Prace nad stroną www.mamatatatablet.pl
7. Zapowiedź kampanii na 9. konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"
8. Kontakty z mediami i otrzymanie bezpłatnego czasu antenowego
9. Konferencja prasowa (05.11.2015)
10. Promocja akcji na fb (dzięki grantowi na reklamę)
11. Wystąpienia w mediach przedstawicieli FDN
12. Emisje spotów w TVP i TVN
Liczne artykuły i wywiady w prasie
13. Przygotowanie seminarium eksperckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (31.02.2016)

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

W ramach kampanii przygotowano film Homo tabletis oraz spot. Ponadto powstał spot radiowy. Głosu kampanii użyczyła Krystyna Czubówna. Na potrzeby reklamy prasowej powstały reklamy prasowe, natomiast do mediów społecznościowych przygotowano animowane GIFy. Dla głównej grupy docelowej, rodziców, powstała broszura informacyjna, w której opisano problem, zjawisko oraz rekomendacje od kiedy i jak udostępniać nowe technologie małym dzieciom. Na potrzeby kampanii przygotowano także raport z badań oraz informację prasową.


Problemy społeczneEdukacja, Komunikacja w rodzinie, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia
NadawcaFundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki krzywdzenia dzieci i organizuje szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 r. FDN realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.
WykonawcaFundacja Dzieci Niczyje
Media05.11.2015 - 31.12.2015
Data zgłoszenia17.03.2016
Dodatkowe materiały
 
 plik: mama_tata_tablet.pdf
 plik: mama_tata_tablet.pdf
 plik: mama_tata_tablet.pdf
 plik: mama_tata_tablet.pdf