Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Akcje zaangażowane społecznie

20.03.2016

Możesz To Zmienić - kampania społeczna oparta na prawdziwej historii

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem naszej kampanii było zachęcenie mieszkańców miast do reagowania w sytuacji gdy stają się oni świadkami napaści lub innej przemocy w przestrzeni publicznej. Chcieliśmy pokazać, że warto i należy reagować w takich sytuacjach. Istnieją różne rodzaje pomocy. Może pomóc nastolatka, osoba starsza czy silny mężczyzna. Każdy może i powinien coś zrobić aby obojętność społeczna przestała być normą.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Według badań przeprowadzonych przez firmę SW Research, 61% ludzi nie reaguje gdy widzi przemoc na ulicy. Jako przyczynę braku reakcji respondenci najczęściej podawali strach o własne zdrowie oraz brak wiedzy na temat sposobów reagowania. W naszej kampanii zależało nam na nauczeniu Polaków bezpiecznych sposobów reagowania oraz uświadomieniu odpowiedzialności za ofiarę.

Insight

Wiemy, że brutalne napaści zdarzają się nie tylko w ciemnych zaułkach, bramach i dzielnicach o nie najlepszej reputacji. Coraz częściej dochodzi do nich w centrach miast, w miejscach dobrze oświetlonych i w obecności przechodniów, którzy pomimo płaczu czy wyraźnego wołania o pomoc nie robią nic.

Określenie grupy docelowej

- mieszkańcy dużych miast w wieku 16-35 lat
- żyjący aktywnie
- poruszający się komunikacja miejską
Są oni najbardziej narażeni na bycie świadkami bądź ofiarami przemocy w przestrzeni publicznej.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Wiedzieliśmy, że przedstawiciele naszej grupy docelowej żyją aktywnie, poruszają się komunikacją miejską i korzystają z social media. Dlatego nasza kampania była widoczna w całej sieci kin Cinema City, na monitorach komunikacji miejskiej 13 miast wojewódzkich oraz w social media. Dzięki innowacyjnej technologii spot kampanii był interaktywny przez social media i aktywizował widza do działania.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Reaguj gdy widzisz przemoc!
W trakcie oglądania napadu w spocie widzowie mieli 20 sekund na decyzję czy uratują ofiarę. Chodziło o pokazanie, że często prosty gest może uratować życie lub zdrowie.

Hasło/slogan

Możesz to zmienić!

Plany kontynuacji kampanii

W planach mamy organizację warsztatów dla młodzieży i dorosłych, na których będziemy omawiać problem obojętności społecznej oraz będziemy prezentować właściwe postawy społeczne a także sposoby reagowania na przemoc w przestrzeni publicznej. Zależy nam utrwaleniu przekazu kampanii.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

1. Zebranie grupy znajomych z którymi tworzyliśmy projekt
2. Przeprowadzenie badań społecznych na temat reagowania Polaków na przemoc w miejscach publicznych
3. Akcja fundraisingowa mająca na celu zebranie środków na realizację kampanii
4. Zaproszenie do współpracy ambasadorów kampanii, dotarcie do celebrytów i blogerów
5. Nawiązanie współpracy z miastami partnerskimi
6. Produkcja spotu kampanii
7. Przeprowadzenie innowacyjnych badań społecznych nt. emocji Emotrack
8. Stworzenie interaktywnej aplikacji
9. Stworzenie strony internetowej www.mozesztozmienic.pl z interaktywnym spotem, wynikami badań oraz raportem na temat zjawiska przemocy w miejscach publicznych
10. Konferencja prasowa inaugurująca kampanię
11. Promocja w social media, działania PR oraz e-PR
12. Udział organizatorów kampanii w kilkudziesięciu audycjach radiowych i programach telewizyjnych w największych mediach
13. Konferencje prasowe z udziałem Prezydentów i lokalnych mediów w kilkunastu miastach partnerskich kampanii

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Przygotowaliśmy innowacyjną, interaktywną przez social media kampanię. Polscy widzowie po raz pierwszy podczas oglądania spotu mogli za pomocą prostego gestu zadecydować o uratowaniu ofiary. Zależało nam aby wirtualny gest przełożył się na reagowanie w rzeczywistości.
Dodatkowo spot kampanii był emitowany przez kilka tygodni w komunikacji miejskiej 13 miast wojewódzkich, a także na ekranach sieci kin Cinema City. Zależało nam na promowaniu kampanii różnymi kanałami, dlatego zaprosiliśmy do współpracy znanych influencerów. Dzięki wszystkim działaniom udało się nam uzyskać efekt viralowy.


Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Obronność i bezpieczeństwo, Walka z przemocą
NadawcaAnna Maria Bielecka i Paweł Dąbrowa wraz z przyjaciółmi
WykonawcaAnna Maria Bielecka i Paweł Dąbrowa wraz z przyjaciółmi
Mediaod 15.01.2015r. do 30.09.2015r.
Data zgłoszenia20.03.2016
Dodatkowe materiały
 https://prezi.com/cna3q3p27ajp/present/?auth_key=vw3p812&follow=hlm4dnhxdxtz&kw=present-cna3q3p27ajp&rc=ref-40593131
Interaktywna prezentacja o kampanii: zobacz prezentację