Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Kampanie o tematyce zdrowotnej

22.03.2016

Hivokryzja. Wyleczmy się. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Opis celu kampanii

Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Według raportu Stowarzyszenia Sieć Plus: 20% osób doświadczyło wykluczenia z wydarzeń społecznych ze względu na HIV; 13% miała respondentów przyznało, że musiało zmienić miejsce zamieszkania lub miało problem z wynajęciem mieszkania z powodu HIV; 13 % przyznało, że utraciło pracę lub źródło dochodu; 8 % zmieniło rodzaj wykonywanej pracy, bądź odmówiono im awansu zawodowego z powodu HIV.

Insight

Deklaruje, że nie mam nic przeciwko osobom zakażonym HIV, jednak gdy taka pojawi się w moim otoczeniu, to unikam jej. Jestem hipokrytą, to znaczy hivokrytą i chciałbym to zmienić.

Określenie grupy docelowej

Osoby zdrowe, niezakażone HIV.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Dziesięciu na dziesięciu Polaków nie ma nic przeciwko temu, by dziecko zakażone HIV chodziło do przedszkola. Dziewięciu na dziesięciu Polaków nie chce, by chodziło do przedszkola z ich dzieckiem. Hipokryzja? My nazwaliśmy to HIVOKRYZJA. I zaczęliśmy edukować oraz szczerze rozmawiać o wirusie HIV.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wyleczmy się z hivokryzji.

Hasło/slogan

Hivokryzja. Wyleczmy się.

Plany kontynuacji kampanii

Planujemy rozszerzyć działania PR-owe i reklamowe na rynki zachodnie.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

1. Film „Wyznanie Kasi”, w którym Katarzyna Klaczak robi pierwszy publiczny coming out osoby zakażonej HIV.
2. Założenie i prowadzenie konta na Facebook-u.
3. Udostępnianie wlepek edukacyjnych miejscom użytku publicznego.
4. Szereg wykładów i spotkań służących edukacji na temat HIV.
5. Wprowadzenie na rynek koszulek „nie jestem hivokrytą (hivokrytką)” oraz założenie bloga na mamadu.pl.
6. Seria filmów do Internetu pokazujących, jak nie można się zakazić HIV.
7. Wprowadzenie na rynek kubka, z którego piła osoba zakażona HIV, z którego cały dochód przekazany jest na pomoc osobom seropozytywnym.
8. Wystawa zdjęć osób deklarujących się jako wyleczeni z hivokryzji.

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Wlepki edukacyjne do miejsc użytku publicznego.
Film internetowy: „Wyznanie Kasi”.
Film internetowy: „Jak zagrać scenę pocałunku z osobą zakażoną HIV”.
Film internetowy: „Jak gotować z osobą zakażoną HIV”.
Wprowadzenie do sprzedaży kubka, z którego piła osoba zakażona HIV (cały dochód przeznaczony na pomoc osobom seropozytywnym).


Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaFundacja Studio Psychologii Zdrowia
WykonawcaLeo Burnett
Media24.07.2015 - do dziś.
Data zgłoszenia22.03.2016
Dodatkowe materiały