Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Kampanie o tematyce ekologicznej

29.03.2016

Nie śmieć w sieć - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Do kanalizacji wrzucane są różne śmieci, które powodują problemy zw. z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej. Kampania informacyjno-edukacyjna Nie śmieć w sieć ma na celu wskazać odbiorcom, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz uświadomić im, że niektóre śmieci są bardzo kłopotliwe.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Tylko w 2014 roku śmieci w sieci spowodowały 852 zatory i były przyczyną aż 412 awarii. Oznacza to, że statystycznie każdego dnia miała miejsce przynajmniej jedna awaria. Każdy użytkownik sieci kan. może mieć wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci poprzez samodyscyplinę i przestrzeganie zasady, by nie wrzucać śmieci do odpływów.

Insight

Produkujemy coraz więcej śmieci, coraz bardziej komplikuje się kwestia zasad pozbywania się odpadów. Wyrzucanie śmieci do kanalizacji pozwala pozbyć się problemu, zawsze tak się robiło. Nie widzę w tym nic złego.

Określenie grupy docelowej

W założeniach odbiorcami kampanii są mieszkańcy Poznania oraz gmin, na terenie których Aquanet świadczy swoje usług. Komunikacja miała trafić do odbiorców w różnym wieku.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Zwrócenie uwagi na problem, uświadomienie odbiorcom konsekwencji nieumyślnego i niewłaściwego pozbywania się śmieci. W dalszym działaniu edukowanie i wskazywanie rozwiązań bezpiecznej utylizacji odpadów. Wykorzystanie intrygujących haseł, rymowanek i ciekawych animacji miało zainteresować odbiorców tym z pozoru tylko banalnym tematem.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie śmieć w sieć

Hasło/slogan

Nie śmieć w sieć

Plany kontynuacji kampanii

Edukacja mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznej utylizacji odpadów, uświadamianie dlaczego niektóre śmieci są kłopotliwe.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

Konferencja prasowa inaugurująca kampanię 15.04.2015
1 etap - zdefiniowanie problemu - publikacja motywu: Zator rośnie w miarę śmiecenia; pierwsza animacja i memy w social mediach, informacje na stronie, ulotka informująca o problemie
2 etap – informowanie - publikacja kolejnych motywów graficznych: Entliczek-pentliczek sieć zatkał patyczek; Oliwa bywa zdradliwa; Problem wisi na włosku; Pieluszka i pecik awarii duecik; animacje i memy w social mediach, citylighty, plakaty w budynkach, zadruk rewersu faktur, naklejki na ściany toalet
3 etap – edukowanie - publikacja motywu: Śmieci z sieci rurom lżej; memy w social mediach, materiały edukacyjne na stronie www, włączenie do kampanii maskotki akcji edukacyjnej Plusk – bobra Pluska (memy, naklejki na ściany toalet, grafika do książeczki dla dzieci z akcji Plusk), w planach ten motyw graficzny ma pojawić się na: plakatach, rewersie faktury, zaplanowano także wydanie rozbudowanej ulotki dot. kompleksowo tematu insertowanej w prasie lokalnej

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Konferencja prasowa, animacje publikowane w social mediach, citylighty w mieście, plakaty w budynkach mieszkalnych, banery oraz materiały informacyjno-edukacyjne w specjalnie dedykowanej kampanii zakładce na stronie www, ulotka informacyjna, grafika na rewersie faktur wystawianych przez Aquanet SA, memy w social mediach, naklejki na ściany toalet, sitka plastikowe do zlewu jako gadżet kampanii, roll upy


Problemy społeczneEdukacja, Ekologia i środowisko, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaAquanet SA
WykonawcaAquanet SA/ agencja About ad
Mediaod kwietnia 2015, cały czas trwa
Data zgłoszenia29.03.2016
Dodatkowe materiały