Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Kampanie 1%

29.03.2016

Poznaj mnie lepiej - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Opis celu kampanii

POZNAJ MNIE LEPIEJ miała na celu zaprezentowanie profilu działalności organizacji oraz zachęcenie do przekazywania na jej rzecz 1% podatku. Spot w przewrotny sposób zwraca uwagę na problem byłych więźniów, którzy po wyjściu na wolność często borykają się z wykluczeniem społecznym, oraz zrywa ze stereotypami, przez które szeroko rozumiane społeczeństwo nie chce ponownej integracji z więźniami.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wykluczenie społeczne, dyskryminacja, problemy ze znalezieniem pracy.

Osoby poszukujące pracy są postrzegane przez pracodawców przez pryzmat braku doświadczenia zawodowego 76,1%, brak dst wiedzy/umiejętności 34,7%, brak szkoleń 25,6%, brak praktyk zawodowych 21,4%.

źródło: „Wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na maz. rynku pracy” MORP

Insight

Byli więźniowie są nadal niebezpieczni. Nie mogę im ufać. Nie chcę ich zatrudniać. Nie wierzę w ich resocjalizację. Najlepiej jakby po wyjściu z więzienia nadal byli izolowani. Nie wyobrażam sobie że znów chodzą po ulicy jak zwykły człowiek.

Określenie grupy docelowej

Osoby dorosłe, rozliczające się z podatku dochodowego. Osoby z uprzedzeniami do byłych więźniów, którzy wychodzą na wolność i chcą ponownie zintegrować się ze społeczeństwem.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Główną koncepcją spotu POZNAJ MNIE LEPIEJ jest czarny pasek, który bohater nosi na wysokości oczu. Atrybut kojarzący się jednoznacznie ze światem przestępczym, z niebezpieczeństwem, z czymś, od czego lepiej trzymać się z daleka. Spot w przewrotny sposób pokazuje, jak często ulegamy utartym stereotypom oraz przekonuje że czyjaś przeszłość, choć czasem mroczna, nie przekreśla przyszłości.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

POZNAJ MNIE LEPIEJ - PRZEKAŻ 1% NA WALKĘ Z WYKLUCZENIEM!

Hasło/slogan

1% PODATKU 100% WOLNOŚCI

Plany kontynuacji kampanii

W najbliższym czasie planowana jest modyfikacja informacji na ostatniej planszy spotu (informacja o 1%) oraz emisja w TV już w formie kampanii społecznej. Dodatkowo w tym poru powstaną kolejne spoty zmieniający wizerunek skazanych i pomagający walce ze stereotypami.

Obecnie w mediach społecznościowych realizowana jest akcja #nieskleślam.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

• 20.03.2015 - spotkanie preprodukcyjne, omówienie koncepcji i scenariusza.

28-29.03.2015 - realizacja zdjęć do spotu dla Fundacji Sławek.

30.03-02.04.2015 - prace postprodukcyjne.

01.04.2015 - powstaje nowa strona Fundacji Sławek z automatycznym odnośnikiem do rozliczenia PIT.

03.04.2015 - opublikowanie w serwisie Youtube, teasera poprzedzającego działanie kampanii -> https://www.youtube.com/watch?v=r6Tmp7ucgTI

08.04.2015 - opublikowanie w serwisie Youtube, stotu społecznego POZNAJ MNIE LEPIEJ -> https://www.youtube.com/watch?v=l2jUpnxB...

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Spot od początku planowany był jako działanie przeznaczone do internetu w takich serwisach jak Youtube, Facebook, Vimeo. Na Facebooku Fundacji została wykupiona dodatkowa reklama.
Z oficjalnego maila fundacji został wysłany newsletter do ok. 2000 osób związanych z Fundacją Sławek.

Dodatkowo Fundacja otrzymała GOOGLE GRANTS o wartości 10.000tyś dol., na promowanie swojej witryny internetowej, na której zamieszczony został spot POZNAJ MNIE LEPIEJ.


Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaFUNDACJA SŁAWEK
WykonawcaZIELONY POMIDOR & BARTOSZ KRUHLIK
Media20.03.2015-30.04.2015
Data zgłoszenia29.03.2016
Dodatkowe materiały