Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagroda w kategorii Kampanie lokalne

29.03.2016

„Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na kwestie związane z obecnością cudzoziemców na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego, zbudowanie świadomości korzyści wynikających z codziennego obcowania z przedstawicielami innych kultur oraz zachęcenie mieszkańców Białegostoku do zainicjowania kontaktu i zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi cudzoziemców.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Białystok zamieszkuje ponad 1200 cudzoziemców. Jak pokazują badania Białostoczanie cenią wielokulturowy charakter miasta i popierają inicjatywy edukacyjne, które budują pozytywne postawy wobec mniejszości. W praktyce jednak społeczność lokalna wykazuje niską świadomość na temat kwestii związanych z obecnością cudzoziemców.

Insight

W różnych sytuacjach spotykam na swojej drodze obcokrajowców, i nic dziwnego Białystok jest wielokulturowy od pokoleń i to jest jego zaletą. Jednak mało na ten temat wiem…

Określenie grupy docelowej

Mieszkańcy Białegostoku

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Wielokulturowość to tradycja w Białymstoku. Tradycja to wartość. Kampania koncentruje się na wyrazistym przekazie, że nieważne skąd jesteś, jeśli jesteśmy sąsiadami, tworzymy Białystok razem. Wielokulturowa tradycja to największa wartością dla mieszkańców. We wszystkich elementach identyfikacji wizualnej pokazujemy mieszkańców Białegostoku, wśród których w sposób naturalny pojawiają się obcokrajowcy.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Uświadomienie mieszkańcom Białegostoku, że obecność obcokrajowców to coś naturalnego, element tradycji – nie powinna więc dziwić i dzielić, a wzbudzać pozytywne emocje, integrować.

Hasło/slogan

„Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy” W Białymstoku wszyscy jesteśmy dobrymi sąsiadami

Plany kontynuacji kampanii

Na potrzeby kampanii powstało logo, które jest wykorzystywane w szeregu działań podejmowanych przez Fundację Dialog. Na stronie internetowej oraz profilu kampanii na Facebooku nadal pojawiają się wpisy dotyczące wielokulturowości. Fundacja ubiega się o pozyskanie dofinansowania na kontynuację działań zwracających uwagę społeczności lokalnej na wielokulturowość Białegostoku.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

W ramach kampanii wyprodukowany i wyemitowany został spot TV oraz spot radiowy. Stworzono także kreacje reklamy prasowej publikowane w lokalnych dziennikach. Przekaz był obecny na nośnikach typu outdoor: citylightach i billboardach. Reklamie tradycyjnej towarzyszyło szereg działań reklamowych w Internecie: reklama targetowana i retargetowana w serwisie Facebook, kampania Google AdWords, emisja bannerów oraz reklama spotu TV na YouTube. W kampanii wykorzystano również niestandardowy nośnik – reklamę na sieci wifi w komunikacji miejskiej – użytkowników sieci w autobusach miejskich witała animacja zachęcająca do zapoznania się z ideą projektu. Kampanię reklamową wzbogaciło szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, których celem było zapoznanie społeczności lokalnej z kulturą cudzoziemców: Cykl Warsztatów z Wielokulturową Tra-dycją (kulinarne, muzyczne, taneczne, poświęcone ubiorowi i akcesoriom przedstawicieli innych kultur), Wielokulturowy Dzień Dziecka oraz Wielokulturowy Happening

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

• Spot TV
• Spot radiowy
• Strona internetowa
• Profil na Facebooku
• Reklama prasowa
• Reklama outdoor (citylighty, billbordy)
• Reklama w Internecie (reklama targetowana i retargetowana w serwisie Facebook, bannery, kampania Google AdWords, reklama w serwisie YouTube)
• Reklama na sieci wifi w komunikacji miejskiej
• Eventy edukacyjno-rekreacyjne: warsztaty kulinarne, muzyczne, taneczne, poświęcone ubiorowi i akcesoriom, Wielokulturowy Dzień Dziecka
• Ambient: Wielokulturowy Happening
• Materiały prasowe dla dziennikarzy
• Konferencja prasowa


Problemy społeczneKultura, Równouprawnienie i tolerancja
NadawcaFundacja Dialog będąca organizacją pożytku publicznego. Celem Fundacji jest m.in. wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego, praca z uchodźcami, migrantami i mniejszościami etnicznymi.
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
Media19.11.2014 r. – 30.06.2015 r.
Data zgłoszenia29.03.2016
Dodatkowe materiały
 
 

Białystok from jacuz on Vimeo.