Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Programy edukacyjne firm

29.03.2016

Tu się sprawdza dorosłość - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem programu jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Program skierowany jest do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ma budować ich zaangażowanie, odpowiedzialność, poczucie bycia \"częścią rozwiązania\".

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Większość Polaków deklaruje swój sprzeciw wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. W praktyce jednak osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą go łatwo kupić. Mimo, że większość sprzedawców uważa, że nie powinien być on dostępny dla młodzieży, w praktyce nie stosują się do tej zasady. Panuje przeświadczenie, „że tak robią wszyscy” i poczucie bezcelowości zmiany postawy „nieletni kupi u konkurencji”.

Insight

Alkohol jest dla dorosłych, ale dorośli są niedojrzali.

Określenie grupy docelowej

Właściciele sklepów, które posiadają w swojej ofercie wyroby alkoholowe i zatrudnieni w nich sprzedawcy. Pośrednio także ich pełnoletni i niepełnoletni klienci.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Trzeba być dojrzałym. To komunikat do wszystkich grup docelowych projektu. Nieletni: należy mieć 18 lat, żeby móc bez przeszkód kupować alkohol. Właściciele sklepów: by prowadzić firmę trzeba być dojrzałym, tzn. odpowiedzialnym społecznie i biznesowo. Sprzedawcy: dojrzały człowiek ma jasne zasady i się konsekwentnie ich trzyma.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Budowa odpowiedzialności i poczucie bycia \"częścią rozwiązania\" sprzedawców i właścicieli sklepów. Odrzucenie zakazowo-nakazowej konwencji straszenia karami, oparcie przekazu na wymiarze biznowym.

Hasło/slogan

Tu się sprawdza dorosłość.

Plany kontynuacji kampanii

Program trwa, sklepy mogą się zgłaszać poprzez stronę internetową. Planowana jest kolejna edycja działań w II połowie 2016 r.

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

Aby dotrzeć do grupy docelowej wykorzystano siły sprzedażowe firm zrzeszonych w ZP PPS oraz narzędzia PR. Przedstawiciele podczas standardowych wizyt handlowych rozmawiali ze sprzedawcami na temat problemu sprzedaży alkoholu nieletnim, edukowali i zachęcali do udziału w programie. Tym samym w działania społeczne były zaangażowane rzesze pracowników firm stając się jego ambasadorami. Najważniejszym elementem programu jest branding miejsc sprzedaży. Sklepy, które dołączają do programu otrzymują pakiet materiałów kampanii (naklejki, tabliczki na drzwi, plakaty). Materiały umieszczone w widocznym miejscu w sklepie świadczą o odpowiedzialności i zobowiązaniu – zarówno ze strony punktu sprzedaży, jak i osób w nim pracujących. Dystrybuowana jest też ulotka zachęcająca do przyłączenia do społeczności Odpowiedzialnych Sprzedawców. W ramach programu stworzona została strona internetowa, której najważniejszym elementem jest Mapa Odpowiedzialnych Sklepów.

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

• Branding miejsc sprzedaży (naklejki – m.in. do umieszczenia przy kasie, tabliczki na drzwi, plakaty)
• Ulotka dla sprzedawców
• Strona internetowa
• Mapa Odpowiedzialnych Sklepów – interaktywna mapa, na której znaleźć można sklepy uczestniczące w programie
• Media relations


Problemy społeczneKampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaProducenci i importerzy napojów spirytusowych pod egidą Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Partnerami programu są organizacje branżowe: Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz firmy (SPAR, Gama, Tesco, Kaufland, LOTOS). Program objęli patronatem Minister Gospodarki oraz Komendant Główny Policji.
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
Media10.04.2015 r. – trwa
Data zgłoszenia29.03.2016