Konkurs Kampania Społeczna Roku 2010
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Nagrodzone kampanie

Nagroda w kategorii Inicjatywy społeczne firm:

Milka. Razem dla Tatr

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Celem akcji było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody w Tatrach oraz edukacja na temat problemów tatrzańskiej przyrody i zasad odpowiedzialnej turystyki. Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, w szczególności turyści odwiedzający Tatry, mieszkańcy miast w wieku 25-44 lata ...

więcej

Nagroda w kategorii Inicjatywy społeczne firm:

Kampania edukacyjna Mam SM

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Kampania Mam SM to kampania edukacyjna dot. stwardnienia rozsianego (SM). Jej celem jest uświadamianie społeczeństwa nt. SM za pomocą interaktywnej symulacji dostępnej w Internecie, czym jest SM – choroba, która często nagle i niespodziewanie dotyka osoby u progu wejścia w dorosłe życie. ...

więcej