Konkurs Kampania Społeczna Roku 2015
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie w kategorii Kampanie o tematyce ekologicznej

18.03.2016

Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Opis celu kampanii

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. Kampania wskazywała główne źródła zanieczyszczeń atmosfery i konkretne możliwości przeciwdziałania.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE (dane NIK i Europejskiej Agencji Środowiska). Toksyczne substancje zawarte w zanieczyszczeniach są jedną z głównych przyczyn zachorowań na POChP, astmę czy raka płuca. Za emisję zanieczyszczeń odpowiadają głównie nasze domy i samochody, a nie przemysł. Dlatego każdy z nas powinien zmienić swoje nawyki, żeby poprawić stan powietrza i zdrowia.

Insight

Na poziomie wiedzy: Zanieczyszczenie powietrza mnie nie dotyczy. To przemysł zatruwa atmosferę. Nie mam na to wpływu
Na poziomie postawy: Jeżeli stan powietrza wpływa na zdrowie moje i najbliższych, chcę wiedzieć, co mogę zrobić i być doceniony za moje działania, a nie karcony za wcześniejsze nawyki

Określenie grupy docelowej

Ze względu na główne źródła zanieczyszczeń powietrza kampania była adresowana w szczególności do właścicieli domów, zarządców budynków oraz właścicieli i użytkowników samochodów w całym kraju.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Hasło i logo kampanii TworzyMY atmosferę bazuje na dwuznaczności słowa atmosfera. To powietrze, którym oddychamy oraz nastrój, w którym żyjemy. Zdrowa atmosfera oznacza więc jakość powietrza i jakość życia. W ten sposób racjonalne przesłanie kampanii (współodpowiedzialność za stan atmosfery i zdrowie) zostaje przełożone na język emocji (miłość do najbliższych motywuje mnie do ochrony powietrza).

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wskazanymi sposobami dbaj o atmosferę (powietrze) tak jak dbasz o atmosferę wśród bliskich. Gdy dbasz o jakość powietrza, którym wspólnie oddychamy, jesteś dobrym rodzicem, sąsiadem, człowiekiem

Hasło/slogan

Wszyscy tworzyMY atmosferę. Tworzy-MY, bo każdy z nas może coś zrobić, żeby zadbać o atmosferę. A atmosfera to nie tylko powietrze, którym oddychamy, ale również to, jak jest miło, gdy jesteśmy zdrowi

Plany kontynuacji kampanii

Na potrzeby kampanii powstała szeroka baza aktualnych materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły, zbiory porad, infografiki, pliki video, memy czy serwis www.tworzymyatmosfere.pl, które stale funkcjonują w internecie i mogą być rozpowszechniane przez internautów na zasadzie udostępniania. Biblioteka ta może być także wykorzystana do kampanii związanej z edukacją ekologiczną w przyszłości

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

I etap(przygotowawczy)17.07.15r.-09.09.15r.

• badanie opinii publicznej (pre-test)
• spoty TV i Radio
• materiały dla mediów (materiały backgroundowe, poradnikowe, informacje o kampanii, materiały na stronę internetową)
• materiały promocyjno-informacyjne
• strona www
• osoby wspierające kampanię (ambasadorzy i eksperci)

II etap(realizacja)9.09.15r.-30.10.15r.
• konferencja prasowa inaugurująca kampanię
• wysyłka kreatywna do dziennikarzy i blogerów
• kontakty z dziennikarzami
• emisja spotów TV i Radio
• kampania internetowa
• komunikacja na FB, YT i Twitterze,
• 2 warsztaty dla dziennikarzy (eko-jazda, zanieczyszczenie powietrza a zdrowie)
• 4 eventy
• 2 wizyty studyjne dla dziennikarzy,
• debata ekspercka
• memy zaangażowane

III etap (realizacja)listopad 2015
• kontakty z dziennikarzami
• konkursy radiowe
• pakiet informacyjny dla gmin
• billboard sponsorski w TV
• badania spirometryczne
• konkursy na blogach
• badanie opinii publicznej (post-test)
• konferencja prasowa podsumowu

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Spoty TV i Radio
Strona www
Bannery internetowe
Landing page
Materiały prasowe
Wizyty studyjne dla dziennikarzy
Warsztaty dla dziennikarzy
Konferencje prasowe
Materiały promocyjno-informacyjne
Konkursy na blogach
Memy Marty Frej
Billboard sponsorski
Debata ekspercka na temat roli samorządów w walce o czyste powietrze
Infografiki
Wideoinfografiki
Konkursy radiowe
Eventy w miastach (pikniki edukacyjne, akcje dla rowerzystów i kierowców, badania wydolności płuc)
Akcje ambientowe
Pakiet informacyjny dla gmin (w jaki sposób informować mieszkańców o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie)
Wysyłka kreatywna


Problemy społeczneEdukacja, Ekologia i środowisko, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia
NadawcaMinisterstwo Środowiska Ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
WykonawcaKonsorcjum firm Profile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40 w Warszawie oraz .bringMore advertising Włodzimierz Rajczyk z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 9A w Chorzowie
MediaOd 17.07.2015 r. do 15.12.2015 r.
Data zgłoszenia18.03.2016
Dodatkowe materiałyplik: tworzymy_atmosfere_bringmore_broszura_informacyjna.pdf
 plik: tworzymy_atmosfere_bringmore_ulotka.pdf