Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200916.03.2010

Bite dzieci widzą świat inaczej

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ

Drugi etap ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, ruszył w czerwcu 2009 roku. Organizatorami akcji pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia IPZ, a patronuje jej PARPA, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap „Dzieciństwa bez przemocy”.

Głównym celem drugiego etapu kampanii było uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia dzieci oraz promowanie metod wychowawczych alternatywnych do kar fizycznych. Adresatami działań prowadzonych w ramach „Dzieciństwa bez przemocy” są rodzice oraz profesjonaliści, którzy mogą podejmować działania edukacyjne prowadzące do wyeliminowania kar fizycznych w rodzinie.

Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” towarzyszy procesowi nowelizacji polskiego prawa wprowadzającej zakaz stosowania wszelkich form kar fizycznych wobec dzieci. Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy dotyczącej wpływu tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.

W ramach kampanii medialnej do końca lipca 2009 roku pojawił się w telewizji spot reklamowy, spoty radiowe puszczane były miedzy innymi w radiu Złote Przeboje. Partnerami medialnymi były m.in. Polityka, Wprost, Charaktery oraz Forum. Kreację przygotowała agencja McCann Erickson. Ponadto organizacje i instytucje z całej Polski – ambasadorzy kampanii – realizują lokalne działania skierowane do rodziców. Trafią do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia.

Działania ambasadorów opierają się na dystrybucji materiałów edukacyjnych, organizacji szkoleń „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”, organizacji konferencji, debat oraz licznych akcji propagujących idee kampanii. Do akcji przyłączyło się ponad 500 organizacji z całej Polski. do Dystrybucji zostało przekazanych prawie 400 000 sztuk materiałów edukacyjnych.
Przeszkolonych zostało prawie 550 profesjonalistów z całej Polski.

Zarówno dla rodziców jak i profesjonalistów Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła stronę internetową www.dziecinstwobezprzemocy.pl. Serwis zawiera informacje dotyczące wychowywania dzieci bez bicia - przeznaczone dla rodziców i profesjonalistów, a ambasadorzy kampanii mają tu dostęp do propozycji lokalnych działań oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych promujących wychowanie bez przemocy.

W ramach kampanii zorganizowany został ogólnopolski konkurs fotograficzny „Szczęśliwe dzieciństwo”, który odniósł ogromny sukces, nagrody dla zwycięzców ufundował Nikon.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneWalka z przemocą
NadawcaFundacja Dzieci Niczyje
WykonawcaMcCann Erickson
Adresacirodzice
Mediatelewizja, prasa, radio, Interne
Data zgłoszenia16.03.2010
Dodatkowe materiałyplik: plik_20100316155252_428.mp3
spot radiowy
 plik: plik_20100316155252_414.mp3
spot radiowy