Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012


Cyfryzacja

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Cel 1 Poinformowanie 100 % społeczeństwa o przejściu na naziemną telewizję cyfrową Cel 2 Dostarczenie wiedzy na temat tego co należy zrobić aby odbierać naziemną telewizję cyfrową Cel 3 Stworzenie zrozumiałego, ale pozytywnie odbieranego i zapamiętywanego przekazu ...

więcej

Klub Pancernika Klika w Fotelikach

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem akcji jest zachęcanie dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców do stosowania fotelików oraz podwyższeń samochodowych i zapinania w nich pasów podczas podróży samochodem, aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych. ...

więcej

„PROSTATA NA LATA” - Runda Druga.Kampania promująca zdrowie mężczyzn podczas Euro 2012.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat raka gruczołu krokowego, wsparcie pacjentów onkologicznych w ich walce z chorobą, przełamanie wstydu i tabu związanego z chorobami gruczołu krokowego. Nowotwór prostaty jest uleczalny, jeśli jest odpowiednio wcześnie wykryty, stąd potrzeba edukacji i badań ...

więcej

"Nieograniczona energia do życia.... sprawdza się w pracy"

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Naszym głównym celem jest wzrost świadomości i wiedzy u śląskich pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością, a przede wszystkim integracja tych dwóch środowisk i ułatwienie przepływu ...

więcej

Projekt Mistrzowie” pod hasłem:Prawdziwi Mistrzowie spełniają marzenia. Pomóż uwierzyć, że wszystko jest możliwe.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Projekt ma zwracać uwagę na tematy społecznie istotne, dotyczące bezpośrednio otoczenia nam najbliższego-województwa pomorskiego. Poprzez poruszanie tematów trudnych ma nastąpić edukacja i budowanie świadomości. Ma też integrować, i aktywizować na rzecz wspólnego, społecznego celu. Ma również upowszechniać ...

więcej

"Bajeczne Dzieci"

KATEGORIA: CRM

Akcja "Bajeczne Dzieci" to akcja społeczna i charytatywna, której celem jest poruszenie problemu niepełnosprawności u dzieci i pomoc takim dzieciom. Akcja pokazuje dzieci niepełnosprawne w niespotykany dotąd, piękny sposób. Dzięki temu ma podjąć próbę przełamania schematu myślenia o dzieciach niepełnosprawnych ...

więcej

Galeria Rusz - Narzędzia do myślenia

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Dostarczamy „narzędzia do myślenia” , prowokujemy do zastanowienia się nad trudnymi zagadnieniami usytuowanymi na pograniczu życia społecznego i jednostkowego. ...

więcej

Dbaj o fejs. Ogólnopolska kampania uświadamiająca zagrożenia związane z lekkomyślnym korzystaniem z serwisów społecznościowych.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

1. Uświadomienie zagrożeń, jakie wiążą się z lekkomyślnym korzystaniem z serwisów społecznościowych. 2. Promocja Helpline.org.pl jako miejsca w którym można szukać pomocy, informacji i porad na temat problemów związanych z bezpieczeństwem w sieci. 3. Stworzenie długofalowej kampanii, której świeżość ...

więcej

There is a city

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

W naszej akcji chcieliśmy w atrakcyjny i współczesny sposób przedstawić Warszawę i jej mieszkańców. Zależało nam by pokazać postawe społeczną Warszawiakow, w odniesieniu do hostorii stolicy, niezależnie od poglądów. W świadomości obcokrajowców a w szczególności w społeczności anglojęzycznej, Powstanie ...

więcej

Jeżdżę z Głową - kampania na rzecz bezpieczeństwa młodych rowerzystów w ruchu drogowym

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

W 2012 r. Fundacja BGŻ uruchomiła I edycję programu edukacyjnego „Jeżdżę z Głową” kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Jego celem jest promocja bezpiecznych zachowań na drodze wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, propagowanie wiedzy na temat zmian w przepisach, kształtowanie odpowiedzialnych ...

więcej

Słowa ranią na całe życie

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Wzrost świadomości społeczeństwa - w szczególności rodziców - że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety), niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie dziecka. Uświadomienie, że przemoc werbalna to też przemoc. ...

więcej

Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej, etap 2.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

- podniesienie poziomu wiedzy, świadomości i wrażliwości przyrodniczej wśród mieszkańców naszego kraju; - promocja przyrody jako tematu atrakcyjnego społecznie, wartego zainteresowania i zaangażowania; - promocja wartości, jaką niesie ze sobą przyroda i jej ochrona; - budowa platformy społecznego ...

więcej

Miłość. Lepiej na całe życie.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Pokazać małżeństwo jako wartość. Przypomnieć adresatom, że mimo trudności i niesprzyjących czasów warto dbać o związek. Pokazać, że trwały związek jest źródłem prawdziwego szczęścia czyli zmierzyć się z jednym z osiowych problemów naszej cywilizacji wzmacniając wśród milonów młodych Polaków wiarę ...

więcej

Szlachetna Paczka: Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze.Zostać bohaterem w Paczce – oznacza, że należy wyjść z tłumu, by zmienić otaczający nas świat. Bohaterstwo polega na przekroczeniu swojego świata. W Paczce potrzebny jest wysiłek, by odnaleźć rodzinę w potrzebie, by ją zdiagnozować. Paczka nie ma sensu jako ...

więcej

Kup Indeks."Wszystko jest źle! Nie garb się, nie stój tak, nie śmiej się. Nie ro-ku-jesz!" Ile dzieci słyszy takie słowa w szkole? Każde dziecko rokuje, nawet jeśli ponosi porażki.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

"Wszystko jest źle! Nie garb się, nie stój tak, nie śmiej się. Majewski! Nie ro-ku-jesz!" Ile dzieci słyszy takie słowa w szkole? Każde dziecko rokuje, nawet jeśli ponosi porażki. Wystarczy je zauważyć i dotrzeć do istoty problemu. Szkolny schematyzm bardzo często nie pozwala potraktować dziecka podmiotowo. ...

więcej

Polacy 2012. Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem strategicznym kampanii było zaangażowanie emocjonalne Polaków w organizację mistrzostw EURO 2012 i wywołanie poczucia dumy z bycia gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia. Zależało nam na zbudowaniu świadomości na temat korzyści płynących z organizacji mistrzostw oraz o potrzebie przywitania gości ...

więcej

Akcja "Warto być dobrym".Największa interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce.www.wartobycdobrym.pl

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Akcja „Warto być dobrym” ma za zadanie: • Edukować młodą część społeczeństwa i uwrażliwiać na potrzebę bycia dobrym człowiekiem, • Pokazać dobro i wolontariat jako wartość, dobrą zabawę i drogę do samorealizacji, • Promować pozytywny system wartości jako wzorzec postaw, • Docenić odpowiedzialne ...

więcej

Partnerstwo - równe szanse dla kobiet i mężczyzn

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Głównym zamysłem kampanii było zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób podział ról i obowiązków w życiu rodzinnym przekłada się na życie zawodowe oraz na uczestnictwo w życiu publicznym kobiet i mężczyzn. Kampanii przyświecała myśl, że mała zmiana ustalonego od wieków porządku (kobieta zajmuje się domem ...

więcej

Help nie bądź obojętny

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Kampania ma uwrażliwić na problem pomocy osobom, które w sposób przypadkowy, doraźny znalazły się w kłopotach, zachwiał się ich stan zdrowia etc. Wywołać dyskusję na temat malejącego poczucia wrażliwości i empatii społecznej Strachu przed pomaganiem i odwracaniem głowy. ...

więcej

Alkohol tylko w spryskiwaczach

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Kampania ma służyć poprawie motywacji związanej z trzeźwością za kółkiem wśród zmotoryzowanych. Utrwalać mocną zasadę ze nie ma tolerancji dla picia i prowadzenia. każdy kto tak robi to jakby się narażał na jazdę bez szyby posiadanie szyby i spryskiwacza wycieraczki jest niezbędne dla możliwości jazdy ...

więcej

Zakup kontrolow@ny

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania informacyjna pod hasłem „Zakup kontrolow@ny” ma na celu uświadomienie obdarowującym, że zakup sprzętu elektronicznego dla dziecka – laptopa, tabletu, smartfonu lub gry, powinien być dokonywany z rozwagą. Technologia niewłaściwie wykorzystywana może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa najmłodszych ...

więcej

"Pozory mylą, dowód nie"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim poprzez wzrost świadomości zagrożeń związanych z wczesną inicjacją alkoholową młodych ludzi. Celem kampanii jest uświadomienie dorosłym (sprzedawcom, rodzicom) ich kluczowej roli w kształtowaniu właściwych postaw wobec alkoholu młodych ludzi. Kampania ...

więcej

BRAKUJE 1% Kampania na rzecz przekazania 1 proc. podatku na Kampanię Przeciw Homofobii.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

• zachęcenie środowiska LGBT oraz osób gay-friendly do wsparcia KPH 1 proc. swojego podatku. • wzrost świadomości nt. sfer życia, w których potrzebne są zmiany postaw w stosunku do osób LGBT (wojsko, sport zawodowy) ...

więcej

Rak'n'Roll Records - charytatywna wytwórnia muzyczna

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest przełamanie schematów komunikowania na temat raka piersi i pozyskanie środków na działalność fundacji Rak’n’Roll. ...

więcej

„Kierunek: szczęście”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Projekt ukazuje problem społeczny zw. z dostępnością niepełnosprawnych do protez oraz niewystarczającego wsparcia ze strony systemu opieki zdrowotnej. W długim horyzoncie większa skala pomocy ze strony Państwa nie oznacza bowiem strat finansów publicznych, a korzyści w postaci niższych nakładów na zabezpieczenie ...

więcej

ZATRUDNIJ ASA

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Główne cele projektu Zatrudnij ASa: 1. Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu (ASD – ang. autism spectrum disorders) na rynku pracy oraz zmniejszenie zjawiska ich wykluczenia społecznego i zawodowego 2. Promocja idei Zatrudnij ASa wśród szerokiego grona pracodawców, prezentacja ...

więcej

"5 porcji warzyw, owoców lub soku"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Głównym celem kampanii "5 porcji warzyw, owoców lub soku" była edukacja w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, a tym samym zmiany postaw w grupie docelowej dotycząca zwiększenia spożycia warzyw, owoców i soków. ...

więcej

Autyzm wprowadza w błąd

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Chcieliśmy powiedzieć społeczeństwu, że istnieje takie zaburzenie jak autyzm, że odmiennie zachowujące się osoby mogą być właśnie dotknięte autyzmem. Ponad to marzyło nam się, że ludzie będą chcieli szukać informacji na temat autyzmu. Osoby autystyczne unikają kontaktów z otoczeniem, bojąc się reakcji ...

więcej

Islandia - rowerem poza horyzont

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Celem było zebranie środków na protezę dla człowieka po amputacji i popularyzacja idei "podaj dobro dalej". Piotr. który podczas swoich podróży wielokrotnie otrzymywał bezinteresowną pomoc od napotkanych obcych ludzi tak właśnie nazwał ideę. Jako, że w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie dla ludzi ...

więcej

Rejsy Odkrywców 2012 - w maju na Zawiszy

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Rejsy Odkrywców to prawdziwe, pełnomorskie rejsy, w których biorą udział dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, przemocą, patologią. To inicjatywa dwóch zapalonych żeglarzy, jednocześnie przyjaciół i wspólników, na co dzień prowadzących firmę, którzy postanowili zaszczepić swoją pasję innym. Punktem ...

więcej

Nekrolog

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Naszym celem było wywołanie społecznej dyskusji na temat bezpieczeństwa na drogach, która wsparłaby działania policji w trakcie Akcji Znicz 2012. Co roku, mimo policyjnej akcji, wszystkie media skupiają się bardziej na nieprzyjemnych statystykach wypadków, niż na ich przyczynach. Dlatego w kampanii zwróciliśmy ...

więcej

JA-TY-JEMY. JAKIE MATKI, TAKIE DZIATKI

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem było zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości Polaków. Co piąte dziecko ma nadmierną masę ciała. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością wzrosła trzykrotnie. W dużym stopniu odpowiedzialność za to ponoszą rodzice, którzy nieświadomie przekazują złe wzorce żywieniowe. ...

więcej

Wirus POKL – Zarażeni Wiedzą

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem kampanii było zwiększenie świadomości mieszkańców Lubelszczyzny na temat projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podsumowanie efektów prowadzonych działań. Ale nie tylko. Również wywołanie zaangażowania i pobudzenia do działania (call to action) - zdobywania ...

więcej

Leczymy… uśmiechem! PODAJ DALEJ jeden procent podatku.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Głównym celem kampanii jest pokazanie radości z życia i uśmiechu, którego tak brakuje w dzisiejszym świecie. Kampania ma tym większy wydźwięk, że pokazuje środowisko osób niepełnosprawnych. To właśnie uśmiech i pozytywne nastawienie do świata i ludzi pozwala im odzyskiwać utraconą sprawność, odnaleźć ...

więcej

"2 zł dla Zwierzaka"

KATEGORIA: CRM

"2 zł dla Zwierzaka" to akcja promocyjna pożyczek gotówkowych BOŚ Banku, której zadaniem poza zachęceniem konsumentów do wyboru produktu finansowego Banku było także zwiększenie ich świadomości o zagrożonych gatunkach Polskich zwierząt i aktywne zaangażowanie odbiorców komunikacji do ochrony polskiej ...

więcej

„Wolontariat w Elblągu” – kampania społeczna elbląskich organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

W Elblągu widoczny jest niski poziom zaangażowania mieszkańców w działania społeczne. Stąd pomysł na wspólną kampanię społeczną organizacji pozarządowych. Za cel główny organizacje postawiły wzrost świadomości elblążan na temat wolontariatu w organizacjach pozarządowych poprzez: • zaintrygowanie wolontariatem ...

więcej

Kampania INNA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania INNA ma zwrócić uwagę na tematykę inności i odmienności, na konieczność akceptacji dla Innego oraz poszerzać obszar tolerancji w publicznej debacie. Spot kampanii INNA jest umieszczony na ; www.youtube.com/watch?v=sf_tuWCoEaM ...

więcej

Alcosfery. Picie w biznesklasie

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na specyfikę tzw. HFA czyli wysokofunkcjonujących alkoholików (z ang. High-Functioning Alcoholic), zmianę sposobu myślenia (edukacja, informacja) o osobach uzależnionych, podejmujących leczenie oraz pomoc osobom pijącym szkodliwie i uzależnionym w nazwaniu własnego ...

więcej

ZOSTAŃ SUPER BOHATEREM

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Zachęcenie pracowników Grupy BOŚ do udziału w programie wolontariatu prac. Postawy: 1) zmiana podejścia od bierności, poprzez zaciekawienie, do zaangażowania w wolontariat, 2) obalenie stereotypu, że wolontariat to domena wrażliwych kobiet, pokazanie że jest to aktywność dla wszystkich, niezależnie od ...

więcej

"I Ty możesz uratować komuś życie. Przekaż swój 1%"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celami kampanii jest budowanie świadomości dotyczącej dawstwa szpiku, zachęcenie odbiorców przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji DKMS Polska, która dzięki zebranym środkom jest w stanie przebadać potencjalnych dawców. Kampania dodatkowo promuje rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Kampania ma ...

więcej

Wiekowe zajawkowe! (facebook.com/WiekoweZajawkowe)

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Problemem jest postrzeganie starości przez osoby młode i konflikt pokoleń. Najważniejszym celem kampanii jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby osób starszych; kształtowanie postawy zaangażowania młodych w sprawowanie opieki nad nimi. Zainicjowanie dialogu międzypokoleniowego, czerpanie ...

więcej

Narodowy Test Słuchu 2012

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem ogólnym było zwrócenie uwagi na dotykające coraz większą liczbę Polaków problemy zaburzeń słuchu. Ponadto podczas Narodowego Testu Słuchu każdy chętny mógł wykonać bezpłatne testy słuchu przeprowadzone w 78 polskich miastach. Akcja informacyjna towarzysząca kampanii łamała stereotyp wady słuchu ...

więcej

"Atrakcyjna RUDA". Kampania zawiera 12 odsłon: Ruda atrakcyjna, inspirująca, nowoczesna, rodzinna, zielona, sentymentalna, sportowa, górnicza, muzyczna, przedsiębiorcza, zabytkowa, po prostu... ŚLĄSKA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Ruda Śląska to miasto kontrastów. Z jednej strony górnicze, kultywujące wielopokoleniową tradycję i rodzimą kulturę oraz pielęgnujące wartości rodzinne, a z drugiej zaś strony stawiające na nowoczesność, przedsiębiorczość i rozwój nowych miejsc pracy. Stąd przedstawione jest w 12 różnorodnych odsłonach. ...

więcej

„Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat działalności Fundacji, a poprzez to pozyskanie środków przekazywanych poprzez odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Celem kampanii było także zwrócenie uwagi opinii społecznej na prawdziwe potrzeby chorujących na raka, ...

więcej

Gadaj*Badaj to kampania społeczna, która miała zwrócić uwagę mężczyzn na konieczność wykonywania profilaktycznych badań w kierunku raka prostaty i przełamać tabu związane z mówieniem o tym temacie.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania miała otworzyć temat konieczności badań per rectum i przełamania barier związanych z rozmawianiem na ten temat w grupie mężczyzn z grupy ryzyka i ich najbliższego otoczenia. Celem było także szerzenie wiedzy na temat jednego z najczęściej występujących w tej grupie nowotworów, czyli raka prostaty ...

więcej

Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania przekonywała Polaków, że oszczędzając energię oszczędzamy pieniądze i środowisko. W humorystyczny i lekki sposób pokazywała, że to bardzo proste. Wystarczy np. wyłączać urządzenia z funkcji „czuwania” i już rocznie można zaoszczędzić nawet 300 zł. Wartością dodaną jest poprawa jakości środowiska ...

więcej

Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom znaczenia jakie ma przekazanie 1% podatku dla lokalnych – częstochowskich - organizacji pożytku publicznego. Poszerzenie wiedzy na temat działalności organizacji wpływającej na zmianę postawy mieszkańców. Edukacja mieszkańców w zakresie zachowań cennych dla ...

więcej

"ABC seksu w obrazkach"(ABC seksu)

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania miała charakter edukacyjny. Była odpowiedzią na wciąż niewystarczającą wiedzę na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Jej celem było przekazanie adresatom niezbędnej i jednocześnie praktycznej wiedzy, dzięki której będą umieli zastosować zasady bezpieczniejszego seksu ...

więcej

Zabawa bez alkoholu- nie chlaj.

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Kampania ma na celu pokazać młodym ludziom jak wygląda ich impreza poza alkoholowym kontekstem. Czym jest naprawdę zabawa w cudzą babkę, w tango pełne atmosferki etc. Wszystkie plakatowe skojarzenia mają jednak kontekst patologiczny, co trudno dostrzec będąc "wewnątrz" i interpretując imprezę tylko z ...

więcej

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Darłowska Laponia Św. Mikołaja to inicjatywa lokalna organizowana od 4 lat w grudniu przez wolontariuszy, adresowana do dzieci i ich rodziców. Motywem przewodnim wydarzenia jest podkreślenie istoty znaczenia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, choinki, Św. Mikołaja, ukazanie refleksji świątecznej ...

więcej

Projekt SAMI

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania Projekt Sami – skupia się na promocji idei przekazywania 1% podatku na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Projekt SAMI - bo w teledysku wykorzystano utwór "Wolontariusz" zespołu SAMI, bo klip zrealizowali i wystąpili w nim sami wolontariusze, bo sami pozyskali środki finansowe na ten cel. ...

więcej

Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Marnowanie żywności to problemem złożony: społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Dla konsumenta ekologiczne sutki marnowania jedzenia są dość abstrakcyjnym problemem. Wyzwaniem i celem kampanii było uświadomienie konsumentom, że wyrzucanie żywnosci ma swoje negatywne skutki ekologiczne, ukazanie namacalności ...

więcej

"Mafia dla psa"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na los zwierząt, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym. Spot zrealizowany dla fundacji "Przytul psa" miał zachecić internautów do wiekszej aktywnosci i pomocy finansowej na rzecz zwierzat. ...

więcej

Miłość nie cukierki

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania promowała profesjonalną pomoc dzieciom i ich rodzinom będącym w kryzysie oraz ideę rodzicielstwa zastępczego. Celem kampanii było pokazanie, że dzieci potrzebują od dorosłych przede wszystkim miłości, troski i poczucia bezpieczeństwa – w rodzinie biologicznej lub zastępczej. Pragnęliśmy pokazać ...

więcej

Czad usypia czujność

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Co roku dochodzi w Polsce do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze skutkiem śmiertelnym. Tak jak niewyczuwalny, niezauważalny jest czad – chcieliśmy w nienachalny, ale skuteczny sposób wpłynąć na postrzeganie problemu. ...

więcej

A+B = Absolutnie Bezpieczni

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Głównym celem projektu przeprowadzonego przez zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Motocyklistów MotoAutostrada było zwiększenie świadomości zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród motocyklistów i kierowców samochodów jako współużytkowników dróg. Istotnym ...

więcej

FAIR PLAY - Gram fair, używam prezerwatyw

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cele kampanii: - uświadomienie społeczeństwa, że zakażenie HIV dotyczy potencjalnie każdej osoby, - podniesienie poziomu wiedzy poprzez przekazanie rzetelnych informacji na temat HIV i AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia, - zachęcenie do podejmowania kontaktów ze świadomością odpowiedzialności ...

więcej

"Cichy kochanek"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Zwrócenie uwagi osób niesłyszących, w szczególności młodzieży, na zagrożenia związane z AIDS, w związku z rosnącą ilością znajomości nawiązywanych przez osoby niesłyszące przez internet. ...

więcej

Woda ma swoje limity

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Zanieczyszczenie wód stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na co dzień spotykamy się z nadmierną eksploatacją zasobów wodnych. Prowadzi to do pogorszenia jakości i ilości wody. Cieknące krany, nieszczelne sieci kanalizacyjne, a także niewykorzystywanie alternatywnych źródeł wody, m.in. ...

więcej

Jeszcze żywy KARP Odsłona: Nie baw się w kata, kup karpia w płatach

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Zmiana postaw społecznych i przyzwyczajeń konsumentów w celu ograniczenia cierpienia żywych karpi podczas transportu i sprzedaży w okresie przedświątecznym. ...

więcej

Ojczysty - dodaj do ulubionych

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele kampanii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kampania ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ...

więcej

Krzysztof Karwowski jako Latarnik Polski Cyfrowej (Polska Cyfrowa Równych Szans www.latarnicy.pl) oraz Ambasador PARP (akademiaparp.gov.pl)

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

zachęcanieu ludzi cyfrowo wykluczonych (głównie pokolenie 50+ aczkolwiek nie tylko) do rozpoczęcia pierwszego kroku w świecie Internetu oraz Komputera. Dzięki Mnie słuchacze z a darmo mogą poznać najnowsze techniki zwiażane zinternetem, zadać konkretrne pytania. W moich zajęciach uczestniczą pracownicy ...

więcej

„Biało-czerwona na białym” – Wystawa z okazji Dnia Flagi RP

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Przez prezentację dokonań polskich naukowców, żeglarzy, podróżników i alpinistów, wskazanie pozytywnego przekazu związanego z poczuciem przynależności narodowej,co w dobie rodzących się ruchów faszyzujących jest istotnym wskazaniem prawidłowych postaw i prawdziwych powodów do dumy narodowej; zmiana, ...

więcej

Białołęka. Nie zaśmiecaj swojej dzielnicy.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Kampania pokazała, jak duże są koszty likwidacji dzikich wysypisk, podczas gdy pieniądze te można byłoby przeznaczyć na zaspokojenie ważniejszych potrzeb mieszkańców. Stąd celem kampanii było uświadomienie społeczeństwu problemu pozostawiania śmieci w lasach i przydrożnych rowach oraz przekonanie ich ...

więcej

111 Minut Do Kariery

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Z setek rozmów kwalifikacyjnych wiemy, że młody Polak debiutujący na rynku pracy nie ma wystarczających umiejętności autoprezentacyjnych, nie potrafi przedstawić pracodawcy swoich mocnych punktów a tym samym obniża swoje szanse. Work Express jako firma odpowiedzialna społecznie stawia sobie za zadanie ...

więcej

Tytuł: "Szukam"Akcja pozyskania 1% z podatku na dzieci z Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Zwrócenie uwagi na Fundację Św. Jana Jerozolimskiego i przekierowanie na stronę www fundacji; informującą o działaniach wspierających materialnie i terapeutycznie dzieci z praskich, biednych i patologicznych rodzin. ...

więcej

Jedź szybciej!

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Celem kampanii jest zmiana nastawiania kierowców do szybkiej jazdy. Efektem ostatecznym kampanii ma być zmniejszenie liczby wypadków drogowych. ...

więcej

Przemoc domowa wobec mężczyzn

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Ożywienie zainteresowania tą tematyką, informowanie o problemie, wzrost liczby zgłaszanych zdarzeń. ...

więcej

"Bezpiecznie do celu!" - kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii jest prewencja wypadków drogowych poprzez edukację. W 2012 roku kampania "Bezpiecznie do celu!" adresowana była do dzieci z klas podstawowych 1-4. Chodzi o edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wpojenie określonych zachowań, reakcji na drodze, a także wpojenie nawyku noszenia ...

więcej

"Ile kosztują Twoje marzenia?"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii społecznej było podkreślenie problemu osób po amputacji. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że każdy z nas ma swoje marzenia. Jedni marzą o rowerze, inni o deskorolce, jeszcze inni o komputerze. Niestety ludzie po amputacjach, muszą zmagać się z dodatkowym problemem, jakim jest zakup protezy. ...

więcej

Nie mam nic do ukrycia!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Uświadomienie społeczeństwa, że test wykrywający obecność HIV, to droga do kontrolowania przebiegu choroby nawet do późnej starości. Promowanie testów w kierunku HIV jako odpowiedzialnego zachowania w stosunku do siebie, partnera/ki czy planowanego potomstwa. ...

więcej

"Syzyf" Stop umowom śmieciowym.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest edukacja młodych ludzi- przyszłych pracowników w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów z przyszłymi pracodawcami oraz wynikających z nich konsekwencji, zwrócenie uwagi na problem zatrudniania pracowników na tzw. umowy śmieciowe poprzez zaintrygowanie przekazem zarówno młodych ...

więcej

"Poznań daje pracę"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania „Poznań daje pracę” miała na celu przyciągnięcie do stolicy Wielkopolski specjalistów z wielu branż oraz zatrzymanie absolwentów perspektywicznych kierunków. Najniższe w Polsce bezrobocie, a jednocześnie sygnały od inwestorów stały się punktem wyjścia dla opracowania kreacji kampanii. ...

więcej

Zostań wege na 30 dni

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania ma na celu promocję diety wegetariańskiej oraz idei poszanowania praw zwierząt. Zwraca również uwagę na aspekt świadomej konsumpcji i kwestie ekologiczne związane ze współczesną formą intensywnej hodowli zwierząt. ...

więcej

Kampania społeczna Jedni z Wielu w ramach projektu Romskie Odrodzenie.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania społeczna „Jedni z wielu” realizowana jest, aby zmienić negatywne postawy i umożliwić Romom z województwa dolnośląskiego pełną integrację społeczną, rozwój zawodowy i harmonijne współżycie ze społecznością lokalną. ...

więcej

Łódź Kreuje. Promocja Marki Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było uwiarygodnienie wizerunku Łodzi, jako miejsca kreatywnego i przedsiębiorczego. Osiągnięcie celu pozwoliło nam na rozwiązanie problemu, którym był brak skojarzeń dotyczących Łodzi zarówno wśród mieszkańców miasta jak i Polski oraz postrzeganie miasta jako miejsca nijakiego. Kampania ...

więcej

Ale wdepnąłem

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Głównym celem stworzenia projektu plakatów (krótkiej historii) jest doprowadzenie do zmian nastawienia niektórych właścicieli czworonogów przekonując ich do sprzątania nieczystości po swoich pupilach. Co więcej celem równorzędnym do zmiany nastawienia jest aby zmiana ta odbyła się w sposób przyjazny ...

więcej

PEŁNOPRAWNI I AKTYWNI, kampania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Propagowanie reintegracji społecznej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji POPRZEZ ZASTOSOWANIE NIETYPOWEJ DLA TEMATU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FORMY DZIAŁAŃ TYPU STREET-ART i połączenie jej z klasycznymi elementami kampanii. Zadziorna, awangardowa forma oraz ...

więcej

Turniej Piłkarski Orlików rocznika 2002 pod patronatem Dyrektora ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jaktorów 09.09.2012

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

Promocja sportu na terenach wiejskich, a zwłaszcza aktywności fizycznej dzieci i młodzieży rozumiana przez pryzmat wyczynu i rekreacji, w tym rekreacji rodzinnej. Podnoszenie świadomości uczestników imprezy - młodzieży i osób dorosłych - na temat teoretycznego i praktycznego zastosowania metod pierwszej ...

więcej

SM-WALCZ O SIEBIEKampania dotycząca stwardnienia rozsianego (SM)

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

•Zbudować świadomość tego, że mimo iż Stwardnienie Rozsiane jest chorobą cieżką, przewlekłą właściwa terapia daje szasne na w pełni normalne funkcjonowanie •Przekonać pacjentów, że SM nie musi oznaczać wyroku, że warto "walczyć o siebie", nie poddawać sie psychicznie •Przekonać decydentów i opinię ...

więcej

FairTrade: Yours & Mine

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Edukacja i przybliżenie warunków życia w krajach trzeciego świata. Zbudowanie bazy do czynnego wspierania FairTrade jako organizacji wspierającej rozwój ubogich krajów. ...

więcej

Kampania Projekt Test - Kobiety się Testują. Koncert "Noc Czerwonej Kokardy"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i mediów na potrzebę zachowania bezpieczeństwa podczas podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych, a także na konieczność testowania w kierunku HIV w celu zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym ewentualnego zakażenia. Kampania została skierowana ...

więcej

Kampania pt: "Włącz Polskę" zlecona przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest dotarcie do osób mieszkających lub przebywających czasowo za granicą z komunikatem dotyczącym konieczności nauczania dzieci języka polskości oraz podtrzymywania kontaktu z polską kulturą. Przekonanie, iż dziecko, które żyje poza granicami kraju powinno znać swoje korzenie, kulturę ...

więcej