Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014


Przygotuj się na wstrząs!

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przygotuj się na wstrząs! to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny,objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w ...

więcej

Historia Prawdziwa

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, że w swoim życiu codziennym doświadczamy pośrednich bądź bezpośrednich korzyści z Funduszy Europejskich. CEL GŁÓWNY: Wzrost świadomości wśród obywateli, że w swoim codziennym życiu doświadczają, pośrednio bądź bezpośrednio, korzyści z Funduszy Europejskich ...

więcej

W rodzinie cieplej

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie 1%

Zaangażowanie potencjalnych sympatyków, wolontariuszy i darczyńców do aktywnej pomocy na rzecz dzieci korzystających z opieki zastępczej. ...

więcej

Dzieciaka i Loco przygody w sieci

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Uświadomić najmłodszych internautów oraz ich rodziców o zagrożeniach wynikających z nieostrożnego korzystania z internetu oraz sposobach jak się przed nimi ustrzec i co zrobić, gdy jest już na to za późno. ...

więcej

Poznaj swoją Naturę

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

- podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności - wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000 - przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura ...

więcej

Spot TV, spot radiowy, KV dla 7. edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”, "Przejrzyj Chłoniaka"

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Głównym celem kampanii j jest zbudowanie postawy świadomej obserwacji własnego organizmu i przekazywaniu lekarzowi precyzyjnej informacji o występujących uporczywych, dziwnych, niepokojących objawach, jako sposobowi na wczesną diagnozę chłoniaka. ...

więcej

Dom, który dla mnie oszczędza

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Zachęcenie inwestorów indywidualnych do stawiania domów w technologii pasywnej, energooszczędnej i instalacji odnawialnych źródeł energii, poprzez budowanie świadomości opłacalności takiej inwestycji – wprawdzie są droższe od standardowych, ale szybko się zwrócą dzięki niższym rachunkom. ...

więcej

Porozmawiaj ze mną - spot popularyzujący polski język migowy

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest popularyzacja polskiego języka migowego, poprawa jego statusu społecznego, oraz obalenie stereotypów na jego temat i na temat społeczności Głuchych. Realizacja spotu podyktowana jest potrzebą zbliżenia obu światów, które posługują się innymi językami, a przecież żyją obok siebie – ...

więcej

"STOMAlife. Odkryj stomię"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przełamanie tabu związanego ze stomią, edukacja pacjentów oraz społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych to cele ogólnopolskiej kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Działania kampanii mają pozytywnie wpłynąć na aktywizację stomików w życiu towarzyskim i zawodowym oraz ich pozytywny ...

więcej

Kampania społeczna "Płodna Polka"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Dramatycznie liczba niepłodnych par, tymczasem Polki w pogodni za karierą coraz później decydują się na zajście w ciążę. Kampanie nakłaniające do wczesnego macierzyństwa ponoszą klęskę. W związku z tym kluczowe staje się przekonanie Polek do diagnozowania swojej płodności. Celem kampanii „Płodna Polka” ...

więcej

Głos Dzieci

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było dotarcie z informacją i zwrócenie uwagi na sytuację milionów dzieci dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych poprzez opowiadanie historii dzieci pochodzących z krajów zapomnianych przez media i opinię publiczną (tzw. silent emergencies). Kampania miała na celu zapoznanie społeczeństwa ...

więcej

Akcja Miś - Nie bij mnie, kochaj mnie!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc “Akcję MIŚ” chciała zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali, dla których WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Nie ...

więcej

Postaw na odBLASK... zanim trafisz na pomnik!

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Odpowiedź na społeczny problem jakim jest zwiększona liczba wypadków i kolizji drogowych z udziałem pieszych w okresie jesienno - zimowym. Zachęcenie do korzystania z kamizelki odblaskowej - najprostszego, ale w Polsce wciąż NIEOBOWIĄZKOWEGO wyposażenia samochodu. Dotarcie do świadomości użytkowników ...

więcej

MOŻESZ BYĆ PO NASZEJ STRONIE - przeciwdziałanie i ograniczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie poziomu integracji z resztą społeczeństwa.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

-dotarcie do różnych grup społecznych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przekazem informującym o tym, że osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jak każdy inny może być dobrym lub złym człowiekiem. Może mieć szczególne talenty w jakiejś dziedzinie, czego nie dostrzeżemy, ...

więcej

Photos for life

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest aktywizacja osób w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, jak również przedstawienie pacjentów onkologicznych, jako osób pełnych życia i pasji. Dodatkowym atutem projektu jest pozyskanie środków na działalność fundacji Rak’n’Roll ...

więcej

Milka wspiera SZLACHETNĄ PACZKĘ

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

• Współpraca marki Milka należącej do portfolio Mondelez – producenta słodyczy ze SZLACHETNĄ PACZKĄ – największą świąteczną ogólnopolską akcją bezpośredniej pomocy, miała zainspirować jak największą liczbę osób do pomagania najbardziej potrzebującym rodzinom w Polsce. • „Pomagając pomagać” w okresie ...

więcej

Truckers Life

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem projektu jest promocja sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród kierowców poprzez poprawę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i udostępnienie jej społeczności kierowców i podróżnych, tj. stawianie siłowni plenerowych na dużych parkingach i w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych ...

więcej

Stop zwolnieniom z WF-u

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

MSiT mając na uwadze niepokojące dane dotyczące pogarszającego się stanu aktywności fizycznej, spadku poziomu sprawności oraz narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży przygotowało akcję Stop zwolnieniom z WF. Jej celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, stworzenie ...

więcej

MISJA-EMISJA - ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania występowaniu niskiej emisji

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Kampania miała na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą niska emisja, pokazanie im korzyści wynikających z likwidacji tego zjawiska, w tym płynących z korzystania z proekologicznych źródeł ciepła. Naszym celem było też zachęcenie ...

więcej

Program "Jeżdżę z głową" - III edycja

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

Celem programu „Jeżdżę z głową” jest budowanie postaw zaangażowania obywatelskiego wśród młodzieży gimnazjalnej oraz lokalnych wspólnot z małych miejscowości. Drugim zadaniem programu jest edukacja oraz budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Sukces projektu jest mierzony ...

więcej

Warsztaty Filmowe - Film "Akcja pod Choinką"

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Projekt miał na celu wsparcie różnych obszarów rozwoju dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie (SOSW): edukacja, komunikacja, uspołecznienie, kreatywność. Miał wpłynąć na wzrost własnej wartości u uczestników projektu oraz wzrost akceptacji siebie i akceptacji otoczenia. ...

więcej

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu, a Polacy rzadko z własnej inicjatywy wykonują test w kierunku HIV. Wg badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń. Kampania miała na celu zachęcenie środowiska medycznego do zapoznania się z rekomendacjami ...

więcej

Kampania społeczna ZABIERZ LASKĘ DO KINA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii społecznej ZABIERZ LASKĘ DO KINA Fundacji Kultury bez Barier jest zwrócenie uwagi na problem dostępu do kultury osób z niepełnosprawnością, a szczególnie niewidomych i niesłyszących. Kampania zwraca uwagę, aby dołączać audiodeskrypcję, napisy dla niesłyszących lub tłumaczenie na język ...

więcej

Kartkówka

KATEGORIA: Kampanie 1%

W okresie rozliczania PITów wiele organizacji pozarządowych prosi o wsparcie w postaci przekazania 1%. Celem kampanii było zachęcenie jak największej liczby odbiorców, aby swój 1% oddała właśnie na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje. Poprzez niestandardowy przekaz zależało nam na zwróceniu uwagi na numer ...

więcej

Karmimy Psiaki

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Fundacja Sarigato wyznaczyła sobie 3 główne cele kampanii: 1. Zbiórki karmy dla schronisk 2. Pomoc w adopcjach psiaków 3. Edukacja i popularyzacja świadomego adoptowania zwierząt ...

więcej

"Musisz walczyć, bo stawką jest życie" 3 edycja SM-WALCZ O SIEBIE

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Według szacunkowych danych w Polsce na stwardnienie rozsiane, przewlekłą i nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, choruje 45 tys. osób. Właśnie tej grupie pacjentów oraz całemu społeczeństwu dedykowana jest już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii „SM – Walcz o siebie”. ...

więcej

Honeywell "Czadowe Domy"

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Misją kampanii Honeywell „Czadowe Domy” jest wzrost świadomości oraz edukacja społeczeństwa na temat tlenku węgla i zagrożeń, które powoduje. Akcja, zgodnie z hasłem „Czad nie jest tym, czym się wydaje…”, obala stereotypy dotyczące nie tylko zagrożonej infrastruktury, ale przede wszystkim postępowania ...

więcej

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Z udziałem Kamila Stocha i zawodników z grupy Evenement Team stworzyliśmy kampanię,w której zapraszaliśmy Polaków do mądrej pomocy i wprowadzenia w życie hasła Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. ...

więcej

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Celem kampanii było uruchomienie obywatelskiej, oddolnej inicjatywy sprzeciwu wobec jazdy po alkoholu. Akcja wykorzystywała prosty mechanizm, ukierunkowany na upowszechnienie znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i uczynienie z niego symbolu społecznego manifestu odpowiedzialnych – trzeźwych kierowców. ...

więcej

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. ...

więcej

„Najbliżsi Obcy”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Jest to kampania na rzecz legalizacji związków partnerskich dla par homoseksualnych w Polsce. Jej celem jest uświadomienie, że brak regulacji prawnych w tym zakresie pozbawia te osoby elementarnych praw i zabezpieczeń, które z automatu należą się parom heteroseksualnym. ...

więcej

Smutny Autobus

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podróży autobusami. E-usługa Bezpieczny Autobus umożliwia szybko i wygodnie sprawdzić, czy autobus ma aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zależało nam, aby przy bardzo ograniczonych środkach na promocję, zbudować świadomość e-usługi. ...

więcej

BEZPIECZEŃSTWO, MOJE DRUGIE IMIĘ

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Badania i eksperymenty dowodzą, że wielu Polaków nie podejmuje pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Przyczyną jest m.in. lęk, by nie zaszkodzić poszkodowanemu i nie narazić się na negatywne następstwa prawne. Celem kampanii jest zmiana tej dominującej w społeczeństwie postawy ...

więcej

Kampania społeczna Miasta Gdańska „Kieruj bez procentów”

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego, dzięki zmniejszeniu liczby nietrzeźwych kierowców (alkohol, narkotyki, dopalacze). Edukacja z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na sprawność prowadzenia pojazdów. Zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństwa zw. z prowadzeniem ...

więcej

Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

Celem kampanii jest przygotowanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej do pełnienia roli świadomego konsumenta, wyrobienie w nich umiejętności planowania własnego budżetu, a co za tym idzie odniesienia sukcesu w dorosłym życiu. Poprzez program chcemy przygotować najmłodszych do zmian, jakie niesie współczesna ...

więcej

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, IV edycja

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla gimnazjalistów. Jego celem jest popularyzacja wśród polskich uczniów przedmiotów ścisłych takich jak: matematyka, fizyka czy technika oraz promocja uzdolnionych młodych osób. W dłuższej perspektywie inicjatywa może przyczynić się do zwiększenia ...

więcej

MIĘSO

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nasza reklama społeczna miała na celu zwrócenie uwagi na cierpienie zwierząt w procesie przemysłowej hodowli "mięsa". Chcieliśmy się odwołać do ludzkiej empatii, za pomocą pewnej paraboli: wyobraź sobie, że jesteś na miejscu zwierzęcia. Problemem, z którym chcieliśmy się zmierzyć była zarówno ludzka ...

więcej

Zobacz. Niewidome dzieci.

KATEGORIA: Kampanie 1%

Celem akcji jest pomoc dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami takimi jak padaczka, porażenie mózgowe, niedowład kończyn. Głównym przekazem kampanii jest przełamanie bariery między niewidomymi dziećmi a osobami w pełni widzącymi. Chcemy pokazać, że między dziećmi ...

więcej

"Jak nie być jedną nogą w grobie" Kampania społeczna na rzecz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Zwiększenie świadomości społecznej, że opuchnięta, zazwyczaj jedna noga może być niebezpieczna dla życia i prowadzić do zatoru tętnicy płucnej, który codziennie w Polsce zabija ponad 130 osób. Zator tętnicy płucnej jest często konsekwencją zbagatelizowanych objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej ...

więcej

Zobacz. Przeżyj. Kampania informacyjna EKOBEZPIECZNIE

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Policjanci szukając pomysłu na zobrazowanie problemu związanego z nierozważnymi zachowaniami podczas wypoczynku nad wodą tak, by przyniósł on pozytywny skutek uznali, że próba spojrzenia na niebezpieczeństwo oczami osoby, która się topi, wejście w jej skórę, zapadnie widzom – odbiorcom kampanii w pamięć ...

więcej

"10 mniej. Zwolnij!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest zmiana percepcji i nawyków uczestników ruchu drogowego, które będą miały wpływ na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Tematem kampanii jest prędkość i jej wpływ na powstawanie i konsekwencje wypadków drogowych.Niedostosowana do panujących warunków ruchowych ...

więcej

SyMfonia serc

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

SyMfonia serc jest kampanią społeczno- informacyjną, której celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego i życia osób nim dotkniętych. Celem kampanii jest także walka z dyskryminacją i o godne życie osób chorych i z niepełnosprawnościami. Chcemy także pokazać osoby ...

więcej

"Segregujesz… i śmiecisz mniej!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

- zmiana zachowań konsumentów w kierunku segregowania śmieci - kreowanie mody na segregowanie śmieci ...

więcej

"Nie znasz, nie otwieraj"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi osób starszych, a także opiekunów seniorów na problem wyłudzeń pieniędzy od seniorów. Regularnie dochodzi do oszustw metodami "na wnuczka", "na akwizytora", "na hydraulika" itp. Kampania zwiększyła świadomość seniorów i ich opiekunów na temat zagrożeń ze strony ...

więcej

ROZMÓWKI POLSKO-POLSKIE W ramach kampanii informacyjnej: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją".

KATEGORIA: Kampanie lokalne

• uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji międzyludzkich/ szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich. • zwrócenie uwagi, czy w ich najbliższym otoczeniu znajdują się osoby/rodziny, które bardziej niż inne potrzebują pomocy. • kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości ...

więcej

Dick Dobrowolski, czyli „how to spin, how to win”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie 1%

Dwa cele: Cel społeczny: pokazanie „brudnej” strony polityki, zwrócenie uwagi społeczeństwa na manipulacje polityków i na konieczność ich kontrolowania przez organizacje społeczne, które warto wspierać, by działały niezależnie, uświadomienie opinii publicznej o nieetycznych zagrywkach doradców politycznych ...

więcej

Toolstory - Sprzęt, który kochałem!

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Celem planowanej kampanii było przekonanie mężczyzn do oddawania swojego zużytego sprzętu elektrotechnicznego do przeznaczonych do tego celu skupów. ...

więcej

Rakoobrona

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest uświadomienie uczniom, że dzięki odpowiedniej profilaktyce mogą zapobiec rozwojowi raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka skóry; kształtowanie wśród młodych osób postaw prozdrowotnych; podniesienie ich świadomości nt. profilaktyki onkologicznej; przekazanie wiedzy o trzech typach ...

więcej

Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc Europy, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Ginie tutaj co piąty pieszy zabity w UE.

 Wspólnie z Fundacją PZU zaproponowaliśmy podejście do problemu inne niż wszystko, czego kiedykolwiek wcześniej próbowano w Polsce. 

Poznajcie - niebieskie serca ...

więcej

Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Głównym celem kampanii było poinformowanie społeczeństwa o możliwości korzystania z pierwszego w Polsce w pełni wdrożonego e-Urzędu: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) a także zwiększenie liczby odwiedzin i liczby założonych profili użytkowników na pue.zus.pl. Celem drugorzędnym było budowanie ...

więcej

Mój Kot Ma Dom - akcja społeczna

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Promocja świadomych i odpowiedzialnych adopcji zwierząt oparta na foto-reportażach z domów zwierzaków, które już posiadają swoich opiekunów. Adopcję rozumiemy w jej słownikowym znaczeniu - wykluczamy jedynie z udziału osoby czerpiące zyski ze swoich podopiecznych. Celem akcji jest także edukowanie w ...

więcej

”O szczęściu” - akcja społeczna przybliżająca temat szczęścia mieszkańcom Warszawy. Projekt składał się z magazynu o Szczęściu, debaty, indywidualnej wypowiedzi uczestników projektu.

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Dzięki projektowi O szczęściu odbiorcy dowiedzieli się więcej o temacie Szczęścia, przedstawiliśmy 7miu według nas kluczowych myślicieli i ich przemyślenia na temat szczęścia. Zainspirowaliśmy i pokazaliśmy uczestnikom projektu jak mogą wpływać na poziom swojego szczęścia poprzez wykonywanie konkretnych ...

więcej

Łódź Pozdrawia

KATEGORIA: Kampanie dla rozwoju

Nowa KAMPANIA WIZERUNKOWA Łodzi miała sprostać wyzwaniom: - Skutecznie PRZEŁAMAĆ STEREOTYP upadłego miasta. - Stworzyć spójny przekaz, który zostanie dostosowany i trafi do 4 RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW. - Zaangażować łodzian w PROMOWANIE WŁASNEGO MIASTA. ...

więcej

Po niektórych ludziach znika ślad...

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest zapobieganie zaginięciom oraz zwrócenie uwagi społecznej na ten problem. ...

więcej

Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy - "Diabeł"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii była zmiana postaw społecznych Polaków wobec bicia dzieci, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania kar cielesnych. Kampanię oparto na corocznym raporcie Rzecznika Praw Dziecka, który wskazuje, że 61% polskiego społeczeństwa akceptuje kary cielesne w wychowaniu (TNS ...

więcej

Jestem mamy i taty

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dziecka uwikłanego w konflikt okołorozwodowy rodziców. Kampania była również protestem przeciw instrumentalnemu traktowaniu dzieci i niejednokrotnie szantażowi emocjonalnemu, zmuszającemu do opowiedzenia się tylko za mamą albo tatą, w sytuacji dla nich trudnej ...

więcej

Szacun Tropików

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przypomnienie grupie młodych, żądnych szacunku i podziwu mężczyzn o niebezpieczeństwach jakie niosą za sobą skoki do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych. ...

więcej

Bloger społeczny & blogerki dla spółdzielni - promocja podmiotów ES www.celinachelkowska.wordpress.com

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Kampania ma na celu darmową promocję podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie promocyjne i marketingowe PES oraz szerzenie działalności PES większemu gronu społecznemu poprzez zapoznawanie ich z produktami opisywanych spółdzielni socjalnych.Ma docierać do ludzi lubiących kupować społecznie i odpowiedzialnie. ...

więcej

Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę) Kampania informacyjna w ramach projektu Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

- Podniesienie świadomości i wzrost wiedzy obywateli państw trzecich na temat przestępstw z nienawiści w kontekście prawa polskiego i sposobów postępowania w razie zaistnienia takiego przestępstwa. - Wzrost świadomości cudzoziemców na temat przysługujących im praw. - Kreowanie wśród imigrantów aktywnych ...

więcej

"AD REM - Klaudia, Adrian"

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Kampania ma na celu w przewrotny sposób zwrócić uwagę, na problem dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, a także naświetlić działalność mało znanego, łódzkiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM". ...

więcej