Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015


Moni i Uszko czyli savoir vivre w teatrze

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było zachęcenie dzieci, aby wspólnie z rodzicami zaczęły zwracać uwagę na to jak odpowiednio zachować się w teatrze ...

więcej

Vanishing Community

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Art Platforma chciała poinformować młode pokolenia Żydów i Polaków o zanikającej, wyjątkowej społeczności polsko-żydowskich matek okresu wojennego, mówiących w zanikającym języku yiddish, nazywanych wtedy "polnische mame". ...

więcej

Unseen Beauty - NOMINOWANA

KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

Niewidome kobiety dbają o urodę tak, jak widzące. A w każdym razie chciałyby. Aby im to ułatwić, we współpracy z Super-Pharm zorganizowaliśmy system, z którego mogą korzystać na co dzień i czerpać satysfakcję ze swojego wyglądu. ...

więcej

Czyta, bo ma daleko do domu

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Akcja ma promować czytanie książek. Jej celem jest pokazanie, że w momentach, w których często wydaje nam się, że tracimy czas (np. stojąc w korku w komunikacji miejskiej), możemy go dla siebie zyskać - czytając książkę. ...

więcej

Oswajanie starości

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

W 2013 roku Fundacja zaangażowała się w prowadzenie własnej autorskiej Kampanii podnoszącej problematykę starości pod nazwą „Oswajanie starości”. Przy Fundacji powstała Rada Programowa Seniorów oraz Zespół ekspertów ds. Polityki Senioralnej. W ramach kampanii w 2015 roku powstał spot edukacyjny. ...

więcej

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, V edycja - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauk ścisłych, tj. fizyki, matematyki, techniki oraz chemii wśród uczniów oraz promocja uzdolnionej młodzieży. W dłuższej perspektywie celem programu jest zwiększenie w przyszłości wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w Polsce. Ponadto Program ma również ...

więcej

Tu się sprawdza dorosłość - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Celem programu jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Program skierowany jest do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ma budować ich zaangażowanie, odpowiedzialność, poczucie bycia \"częścią rozwiązania\". ...

więcej

„Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem kampanii było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na kwestie związane z obecnością cudzoziemców na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego, zbudowanie świadomości korzyści wynikających z codziennego obcowania z przedstawicielami innych kultur oraz zachęcenie mieszkańców Białegostoku ...

więcej

T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Pomoc Mierzona Kilometrami to ogólnopolska kampania społeczna, która skupia tysiące aktywnych fizycznie Polaków wokół idei pomagania innym, z wykorzystaniem nowych technologii – smartfonów i aplikacji treningowej. Celem kampanii było pokazanie, że technologia może służyć w realizacji szczytnej idei – ...

więcej

„Zgoda na życie” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej, zachę-cenie Polaków do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów i zostawania potencjalnymi dawcami szpiku kostnego oraz przekonanie o konieczności postępowania zgodnie z wolą zmarłej ...

więcej

Organizm w dobrym nastroju - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Mieliśmy dwa główne cele: 1. Zainspirować ludzi do zmiany na lepsze - zachęcić do profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia. 2. Wywołać zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia u jak najszerszej grupy odbiorców. ...

więcej

„Postaw na Słońce”

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Upowszechnienie wśród Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Kampania wpisuje się również w konieczność dostosowania poziomu polskiej produkcji energii elektrycznej pochodzącej ...

więcej

JEM DRUGIE ŚNIADANIE

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Na początku 2015 roku ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna JEM DRUGIE ŚNIADANIE, która edukując jednocześnie wspiera program dożywiania w Polsce „Pajacyk”. Celem było wyrobienie w Polakach, a zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania, które dobrej ...

więcej

Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Wykreowanie mody na nieśmiecenie nad Wisłą. Zaangażowanie użytkowników nadwiślańskiej przestrzeni zarówno na etapie przygotowań całej akcji, jak i w trakcie jej trwania, do aktywnego współudziału. Zmiana podejścia mieszkańców i bywalców do przestrzeni publicznej nad Wisłą w Warszawie. Zaplanowanie ...

więcej

Zgazu Tanoga - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Wg statystyk 21% wszystkich wypadków powodują młodzi mężczyźni (18-24) lata. 40% z tych wypadków jest skutkiem zbyt szybkiej jazdy. Nagraliśmy wiralowy spot, który miał uświadomić młodym kierowcom zagrożenie płynące z brawury za kierownicą. Spot wspierany był komunikacją w social media i działaniami ...

więcej

Nie będzie ptaków, nie będzie śpiewania! - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Ptaki znikają. Statystyki nie zostawiają złudzeń, ale też nie przemawiają do ludzi. Celem naszej akcji było więc zaalarmowanie odbiorcy, zwrócenie uwagi na fakt, że ptaków jest coraz mniej. Akcja miała wybudzić / wytrącić z równowagi i spokoju. Uświadomić dobitnie, z czym musimy się liczyć jeśli znikną ...

więcej

Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Bezpieczni w pobliżu budowy - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

1. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem budowania świadomości u najmłodszych jak być bezpiecznym na jezdni. 2. Uświadamianie dzieci na temat zagrożeń związanych z wchodzeniem na teren budowy. 3. Poprawienie widoczności dzieci na jezdni poprzez wyposażenie ...

więcej

Stop mowie nienawiści

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było dotarcie do młodych użytkowników Internetu oraz pokazanie jak duże znaczenie mają słowa, którymi operują. Przygotowane działania były odpowiedzią na badania oraz obserwacje zachowań młodzieży, która bezrefleksyjnie posługuje się mową nienawiści nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ...

więcej

Poznaj mnie lepiej - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

POZNAJ MNIE LEPIEJ miała na celu zaprezentowanie profilu działalności organizacji oraz zachęcenie do przekazywania na jej rzecz 1% podatku. Spot w przewrotny sposób zwraca uwagę na problem byłych więźniów, którzy po wyjściu na wolność często borykają się z wykluczeniem społecznym, oraz zrywa ze stereotypami, ...

więcej

Nie śmieć w sieć - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Do kanalizacji wrzucane są różne śmieci, które powodują problemy zw. z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej. Kampania informacyjno-edukacyjna Nie śmieć w sieć ma na celu wskazać odbiorcom, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz uświadomić im, że niektóre śmieci są bardzo kłopotliwe. ...

więcej

Think Positive!

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Danie nadziei chorym. Poprzez historie bohaterów akcji pokazanie chorym, że wszystko jest możliwe jeśli się w to bardzo wierzy. Zwrócenie uwagi na moc pozytywnego myślenia w codziennej walce o zdrowie. Pomoc lekarzom w ich pracy, ponieważ jak podkreślają sami specjaliści, tylko we współpracy z pacjentem ...

więcej

Depresja jest chorobą

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

W swojej akcji skupiłam się na temacie depresji z względu na wysoki wzrost zachorowalności na tą chorobę. Świadoma jestem również istnienia różnych barier, z którymi muszą zmagać się osoby chore na depresję. Akcja miała na celu zwrócenia uwagi na problem jakim jest depresja. Przede wszytskim wyakcentowania ...

więcej

Piękno jest w nas

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem akcji było pokazanie, iż piękno jest atrybutem wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy niepełnosprawności. Uczestnicy i uczestniczki akcji mieli odczarowywać mity dotyczące osób z niepełnosprawnością, z klasą i dystansem do siebie ukazując swoją urodę, atrakcyjność i seksualność. ...

więcej

Korona Warszawy

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Celem akcji Korona Warszawy było zdobycie najwyższych szczytów Warszawy w jednym sezonie zimowym. Celem charytatywnym było zabranie funduszy na rzecz fundacji Rak'n'Roll, przeznaczonych na zakup specjalistycznej wanny dla hospicjum Cordis w Katowicach. Ambicją twórców było zorganizowanie ekspedycji, ...

więcej

"Słowo zabiera głos"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem „SŁOWO ZABIERA GŁOS” było zainteresowanie ludzi słowem, nie tylko jako formą przekazu swojego punktu widzenia, ale przede wszystkim słowem, które łagodzi obyczaje, które może zmienić stan świadomości jednego człowieka, a także może zmienić świat. Pretekstem do kampanii stała się setna rocznica ...

więcej

"15 kilogramów szczęścia w dizajnie" - akcja charytatywna z kreatywnym zaangażowaniem studentów kierunku Design w Biznesie

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Celem głównym projektu jest promowanie wolontariatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, rozbudzenie zainteresowania działalnością prospołeczną, oraz zaangażowanie studentów kierunku Design w Biznesie w niestandardowe działanie promocyjne kierunku, budowanie postaw prospołecznych i zwrócenie ...

więcej

Boskie Matki - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem działań jest budowanie świadomości, że w ciąży można leczyć się onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko oraz zapewnienie kobietom w ciąży chorym na raka profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej opieki. ...

więcej

Śmieci na wysokości

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

"Śmieci na wysokości" to warszawska akcja sprzeciwiająca się wywieszaniu reklam wielkoformatowych na budynkach miasta. ...

więcej

Twoje Pięć Minut

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Cel główny: kształtowanie postaw sprzyjających działaniu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wśród młodzieży z Zagłębia Miedziowego Cele pośrednie: - przekazanie niezbędnej wiedzy zarówno w teorii, jak i praktyce, w zakresie samodzielnego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, - przygotowanie ...

więcej

NaroDove Piękno - NOMINOWANA

KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

Celem kampanii było zachęcenie jak największej ilości Polek aby wspólnie z Dove powiedziały „Jestem Piękna”, pokazanie, że piękno to coś więcej, niż uroda oraz wywołanie dyskusji w mediach na temat prawdziwego piękna Polek i akceptacji siebie. ...

więcej

Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej realizowany w przedszkolach - NOMINOWANA 2015

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Cele programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”: 1. nauka o otaczającym świecie przyrody i jej darach, 2. zapoznanie dzieci z zasadami ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, 3. kształtowanie w dzieciach właściwych nawyków zdrowego odżywiania, 4. wzrost świadomości ekologicznej ...

więcej

KULTURA NIE BOLI - ALE JAZDA... - NOMINOWANA 2015

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest wzrost świadomości i edukacji grupy docelowej korzystającej z miejskich środków lokomocji, przez czynny udział w kampanii (młodzież ZSP w Częstochowie), czy bezpośredni jej odbiór. Kampania porusza tematy naszych zachowań w przestrzeni publicznej, na przystankach, w tramwajach, autobusach, ...

więcej

„Bez PITU PITU” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie związane z marketingiem miejsc i rozwojem regionalnym

Głównym celem było zachęcenie osób, które mieszkają i pracują w Warszawie, a odprowadzają podatek dochodowy PIT w innych miastach, aby w tym roku zapłaciły go w stolicy. Celem pośrednim był wzrost świadomości wszystkich mieszkańców Warszawy o roli funduszy pochodzących z podatku dochodowego PIT dla ...

więcej

Kocham Wrocław, wybieram rower - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

- Zwiększenie liczby osób poruszających się rowerem po Wrocławiu - Edukacja i wsparcie wrocławian w przesiadaniu się na rower w codziennych podróżach. - Zwiększanie obecności roweru w przestrzeni publicznej w związku z otwieranymi inwestycjami - Prezentacja roweru jako wygodnego, szybkiego środka ...

więcej

„Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci! - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Zwrócenie uwagi na ryzykowne zachowania on-line i ich konsekwencje. Podkreślenie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci oraz pokazanie, że sytuacje mające tam miejsce odnoszą się także do naszego realnego życia. ...

więcej

Kubek, z którego piła osoba zakażona HIV - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV. ...

więcej

Hivokryzja. Wyleczmy się. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV. ...

więcej

#Oni też - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Okres świąteczny to w Agencjach czas kreatywnych życzeń. W roku 2015 postanowiliśmy, że zamiast wysyłać kolejną zabawną kartkę świąteczną, zainwestujemy nasz czas i pieniądze w o wiele istotniejszy z naszej perspektywy temat. Przerażeni kompletnie bezrefleksyjną falą nienawiści względem Uchodźców, chcieliśmy ...

więcej

Sztafeta Jubileuszowa POLRUN - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Czy 80-lecie firmy może połączyć 4 tys. pracowników rozsianych po całej Polsce? Tak, jeśli przyświeca mu wspólny cel. Sztafeta Jubileuszowa POLRUN powstała by zintegrować pracowników wszystkich lokalizacji firmy wokół motta Ludzie Pomagają Ludziom i spełnić wakacyjne marzenia dzieci z domów dziecka.. ...

więcej

Konkurs „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Cel 1 - promocja czytelnictwa wśród dzieci i rodziców. Cel 2 - wyłonienie najlepszych debiutujących pisarzy i ilustratorów. Konkurs wieńczą nagrody dla autorów (2x100 tys. pln) oraz wydanie książki na podstawie ich prac. Do szerokiego grona odbiorców trafia lektura o wysokich walorach artystycznych ...

więcej

Takie prawo, że można

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było poinformowanie konsumentów, że istnieją przepisy, które chronią ich przy robieniu zakupów. Okazją do jej przeprowadzenia była zmiana prawa związanego z handlem w sieci i sklepach stacjonarnych. Przekaz skupił się na dwóch uprawieniach konsumenckich – prawie do odstąpienia od umowy ...

więcej

#ryjkuzniara

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem „hejtu” w sieci. Świadomość tego zjawiska jest bardzo niska - ludzie często nie zdają sobie sprawy, że hejt to również przemoc, tylko że w formie wirtualnych komentarzy, które w mniemaniu autorów nie mają również mocy sprawczej. Mowa nienawiści wpływa ...

więcej

Jazda na Dzień Dobry

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Akcja powstała, aby zmotywować pasażerów komunikacji miejskiej do używania zwrotu Dzień Dobry,przy wsiadaniu do pojazdu - drobnej życzliwości. W ten sposób możemy rozpocząć udany dzień, zrobić pierwszy krok do zmiany myślenia, zauważenia drugiego człowieka, bycia zauważonym. Zamiast wielkomiejskiej ...

więcej

Dziecięca wymiana międzykulturowa

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

W ramach kampanii dzieci polskie wykonały drobne upominki dla dzieci romskich (z Polski i krajów bałkańskich) a dzieci romskie i uchodźcze wykonały upominki dla dzieci polskich. Obie grupy uczestniczyły również w warsztatach na temat kultury grupy, od której otrzymały upominki. ...

więcej

Narodowa Loteria Paragonowa

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Uświadomienie Polakom, że mają wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego, a branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i zdrowej konkurencji między nimi. Zbudowanie postaw obywatelskich przez wyrobienie nawyku brania i wydawania paragonów. Podkreślenie roli paragonu oraz jego ...

więcej

Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News w Grodzisku Mazowieckim

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News jest niezależnym i niekomercyjnym medium o tematyce sportowej. Kierowany jest jest do mieszkańców powiatu grodziskiego, zainteresowanych lokalnym sportem, turystyką i rekreacją. Portal ma na celu promocję lokalnego sportu, w tym szczególnie młodzieżowego, ...

więcej

„Nie odrzucaj swojego dziecka. Płać alimenty.”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Intencją kampanii był apel do osób celowo niepłacących alimentów oraz wywołanie dyskusji w mediach tradycyjnych i społecznościowych na temat problemu celowego niepłacenia alimentów przez osoby do tego zobowiązane. ...

więcej

Życie zaczyna się po 60tce

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest aktywizacja osób 60+ do działania, posiadania i realizowania swoich pasji. kampania ma również przeciwdziałać negatywnemu społecznemu i medialnemu obrazowi osoby starszej. Ma pokazywać osoby 60+ jako pełne życia, aktywne, energetyczne i szczęśliwe. ...

więcej

Lataj z głową

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Wzrost bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez uświadomienie wszystkim miłośnikom bezzałogowego latania, że wyglądające jak zabawka drony podlegają przepisom prawa lotniczego, za którego złamanie grożą poważne konsekwencje. W kampanii apelowaliśmy o rozważne i odpowiedzialne latanie. ...

więcej

XII ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie” prowadzona pod hasłem „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż osieroconym dzieciom”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest edukacja społeczna oraz nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości na temat roli udzielanego im wsparcia, zarówno materialnego, jak i psychologicznego oraz edukacyjnego. Najczęściej osierocone dziecko ze swoją żałobą pozostaje ...

więcej

Hospicjum Umiera. Na ratunek Hospicjum. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Umiera idea Fundacji Hospicyjnej, aby pomagać wszystkim osobom w stanie paliatywnym, które tego potrzebują. W sytuacji starzejącego się społeczeństwa i coraz większej ilości zachorowań na nowotwory codziennie zgłaszającym się osobom musimy mówić, że nie możemy im pomóc – trzeba czekać. Bardzo często, ...

więcej

Nie znasz - nie otwieraj - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Edukację oparto na przekazie skoncentrowanym w 3 punktach: 1. Mój dom, moją twierdzą - nie wpuszczam do domu osób, których nie znam. 2. Jeżeli zamierzam kogoś wpuścić, sprawdzam czy jest tym, za kogo się podaje. 3. Pośpiech złym doradcą - weryfikuję ofertę, dokładnie czytam umowę i mam prawo z niej ...

więcej

Miasto to też Twój dom

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

1. Uświadomienie mieszkańców Lublina o konieczności sprzątania po psach, wywołanie postawy akceptacji dla właścicieli, którzy wykonują tę czynność. 2. Nabycie nawyku sprzątania i wzrost liczby właścicieli psów, którzy zamiast poczucia dyskomfortu, przyjmą zakładaną postawę. 3. Uświadomienie współodpowiedzialności ...

więcej

Możesz To Zmienić - kampania społeczna oparta na prawdziwej historii

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Celem naszej kampanii było zachęcenie mieszkańców miast do reagowania w sytuacji gdy stają się oni świadkami napaści lub innej przemocy w przestrzeni publicznej. Chcieliśmy pokazać, że warto i należy reagować w takich sytuacjach. Istnieją różne rodzaje pomocy. Może pomóc nastolatka, osoba starsza czy ...

więcej

Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

NIVEA Polska wybudowała 40 wyjątkowych Rodzinnych Miejsc Zabaw na terenie całego kraju. „Podwórka NIVEA” kładą nacisk na jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem, z dala od telewizora czy komputera. Jednocześnie pozwalają przenieść się współczesnym rodzicom do czasów, w których sami bawili się na podwórku. ...

więcej

Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym 2015 NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc Europy, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Ginie tutaj co piąty pieszy zabity w UE. W trakcie tegorocznej edycji kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” skoncentrowaliśmy naszą uwagę właśnie na pieszych. Pieszych, którzy są takimi samymi ...

więcej

Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. ...

więcej

Kampania "Mama, tata, tablet" (www.mamatatatablet.pl)W krajach które adaptowały kampanię (UK, Łotwa) kampania realizowana jest pod nazwą "Homo tabletis" (www.homotabletis.org) - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania Mama, tata, tablet przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń ekranowych, jak tablety czy smartfony, zwracając rodzicom uwagę na możliwe negatywne konsekwencje takiej sytuacji Autorzy kampanii jednocześnie wskazują na zasady, które powinny towarzyszyć ...

więcej

H jak HIV - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Celem Kampanii H jak HIV było uwrażliwienie na problem dyskryminacji w placówkach edukacyjnych dzieci żyjących z HIV poprzez dotarcie do ogółu społeczeństwa w darmowym czasie antenowym przewidzianym dla kampanii społecznych. Ambasadorami Kampanii były dzieci, a przekaz, skierowany był do zdrowych rówieśników ...

więcej

Śniadanie Daje Moc - ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cele programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc: 1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 2. Zaangażowanie nauczycieli, opiekunów i rodziców w kwestie prawidłowego odżywiania ucznia 3. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – ...

więcej

wyrzucone.pl - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Zwrócenie uwagi w niekonwencjonalny sposób na ogromną skalę bezdomności zwierząt (psy i koty). Postanowiliśmy zaapelować do potencjalnych posiadaczy zwierząt o podejmowanie dojrzałych i przemyślanych decyzji. Uświadomić skalę problemu, zmusić ich do refleksji i zastanowienia, wywołać reakcje, zachęcić ...

więcej

Bicie, czas z tym skończyć - Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Kampania upowszechnia wiedzę o zakazie bicia dzieci, zwiększa gotowość obywateli do reagowania na przemoc wobec dzieci, ...

więcej

„Czadowe Domy” (II edycja) - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Celem przedsięwzięcia było uświadomienie polskiemu społeczeństwu możliwych źródeł emisji tlenku węgla oraz zagrożenia, które za sobą niosą. Kampania skierowana była do osób powyżej 25. roku życia zamieszkujących mieszkania i domy, także nowocześnie urządzone, posiadających jako źródło ogrzewania: drewno, ...

więcej

PrzyWRACAM: Jeden dzień z życia więźnia. Realizowana przez współpracę: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, SW OISW Kraków. NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości kierowców na temat konsekwencji, jakie czekają ich w wyniku popełnionych na drodze błędów. Kampania w szczególny sposób skupia się na przewinieniach, które doprowadziły do wypadku ze skutkiem śmiertelnym: przekroczenie czy niedostosowanie prędkości do panujących ...

więcej

„Nie odkładaj macierzyństwa na potem.”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

- wywołać debatę o macierzyństwie jako coraz trudniej dostępnym dobru i niezaspokojonym pragnieniu wielu kobiet. - przedstawić je jako wartość. Nie jako obowiązek czy opresję, ale naturalne pragnienie, które świat mocno ogranicza. - osadzić antykoncepcję hormonalną (OCP) w kontekście w jakim pojawia ...

więcej

ADAMED SmartUP - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

• Promocja nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży w Polsce • Stworzenie ogólnopolskiego programu rozwoju dla nastolatków szczególnie uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych, poprzez dotarcie do nich i umożliwienie im współpracy z najlepszymi uczelniami z całego świata • Promocję ...

więcej

Nauczymy Was szacunku - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Kampania była realizowana, aby uświadomić turystów i mieszkańców Podhala, że góry to wspólna przestrzeń ludzi i niedźwiedzi. Celem był wzrost świadomości zagrożeń dla ludzi ze strony niedźwiedzi oraz zagrożeń dla niedźwiedzi ze strony ludzi. Kampania promowała właściwe zasady zachowania na terenie chronionym, ...

więcej

Odwaga ratuje życie – kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania miała zadanie przypomnieć, że od podejmowanych przez dzieci i młodzież decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Podczas kampanii RPD zwrócił uwagę, że w świadomości społecznej odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, a tym czasem to przede wszystkim umiejętność podejmowania ...

więcej

Stawka to Życie. Zastawka to Życie. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Budowa wśród Polaków (pacjentów, lekarzy, mediów, decydentów) świadomości zalet innowacyjnego zabiegu - przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) i potrzeb dzisiejszego starzejącego się społeczeństwa. Służy przybliżeniu możliwości, jakie daje ten zabieg osobom, które nie kwalifikują się ...

więcej

"NBP nie wyklucza"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

„NBP nie wyklucza” to kampania mająca na celu informowanie o podstawach finansów i ekonomii osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim słuchu, wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną, jak również dzieciom w wieku 1-9 (w tym dzieciom z niepełnosprawnościami). Kampania ma umożliwić ...

więcej

Trzeźwo/Eko Bus - strefy mobilne - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Celem kampanii była edukacja w zakresie odpowiedzialności spożywania alkoholu na eventach masowych, w tym akcja związana z bezpiecznym powrotem do domu oraz budowanie świadomości dot. recyklingu z naciskiem na recykling materiałów pozostałych po spożyciu piwa jak i dbanie o porządek w przestrzeni społecznej, ...

więcej

„Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. ...

więcej

Płuca Polski

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania realizowana jest w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Działania prowadzone są, aby edukować ludzi czym jest POChP, jakie są jej objawy i czynniki ryzyka. Kampania ma uświadomić społeczeństwo, że wcześnie wykonane badanie spirometryczne ...

więcej

#OddajSerce

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii była promocja transplantacji wśród użytkowników nowych mediów i skłonienie ich do podjęcia niezwykle szlachetnej decyzji, czyli podpisania oświadczenia woli. ...

więcej

Tak na dobrą sprawę - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

Celem Akcji „TAK na dobrą sprawę” jest wyłonienie organizacji pożytku publicznego, którym Bank BPH przekaże darowiznę finansową na cele statutowe lub na zadeklarowany cel zgodny ze statutem Organizacji. Zaproszone do akcji organizacje miały możliwość zaprezentowania swoich działań szerokiej rzeszy internautów ...

więcej

Każdy adres jest ważny

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Podniesienie świadomości odbiorców na temat znaczenia aktualnych, urzędowych danych adresowych (m.in. zawierających współrzędne geograficzne) w codziennym życiu. Dane adresowe mają istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Mimo, że nie zastanawiamy się nad tym, to bez dostępu do takich danych mielibyśmy ...

więcej

Kampania CHWILE ŻYCIA - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

CHWILE ŻYCIA miała za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na wysokie koszty leczenia onkologicznego, które często pacjenci muszą ponieść sami (kwoty dochodzące do 50 tys.zł/m-c). Celem kampanii było naświetlenie społeczeństwu problemu ograniczonego dostępu do innowacyjnego leczenia onkologicznego, nakłonienie ...

więcej

Twoje Codzienne Wybory

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania powstała, aby dać impuls do przezwyciężenia postawy sentymentalizmu i tęsknoty za obecnością Jana Pawła II na rzecz sięgnięcia do jego nauki i zastosowania jej w codziennym życiu. ...

więcej

RoślinnieJemy

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii RoślinnieJemy jest wprowadzenie do jak największej ilości miejsc gastronomicznych minimum 3 dań w stu procentach roślinnych (plus mleko roślinne np. do kawy). Kampania skierowana jest do wszystkich osób: tych na diecie tradycyjnej, które chcą ograniczyć spożywanie produktów odzwierzęcych, ...

więcej

Karma Wraca - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Nadrzędnym celem „Karma Wraca” było zwrócenie uwagi społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi, na zjawisko bezdomności zwierząt i dotarcie z tą informacją do jak największej liczby osób. Podstawą kampanii było założenie, że za 1 zdjęcie opublikowane w social media do schroniska zostaje przekazana pomoc ...

więcej

Szlachetny Projekt Filmowy - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Naszym celem był wpływ na percepcję walki z biedą w Polsce oraz pozyskanie Darczyńców dla blisko 21 tys. rodzin. Chcemy, aby Polacy dostrzegli w potrzebujących bohaterów, którzy z odwagą konfrontują się z trudną codziennością a zamiast biernie się przyglądać – zostali Darczyńcami i przygotowali mądrą ...

więcej

Ustępuję, to takie łódzkie

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

W każdym autobusie i tramwaju jest co najmniej kilka miejsc przeznaczonych dla osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i z małymi dziećmi. Niestety osoby te mają często problem z poruszaniem się komunikacją miejską, bo dedykowane im miejsca są zajęte. Dlatego MPK-Łódź i IKEA Łódź stworzyły ...

więcej

Poukładaj sobie raka - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę bezpłatnej pomocy psychoonkologicznej. Jednocześnie wspierała działania Stowarzyszenia UNICORN, które od 16 lat pomaga chorym na raka, a w 2014 roku utworzyło Centrum Psychoonkologii w Krakowie. Celem akcji było poinformowanie osób z chorobą nowotworową ...

więcej

Przeczytam 52 książki w 2015 roku

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Akcja \\\\\\\"Przeczytam 52 książki w 2015 roku\\\\\\\" prowadzona była na portalu społecznościowym Facebook i motywowała uczestników do przeczytania co najmniej 52 książek w roku 2015 roku. Dodatkową inspiracją i motywacją był społeczny aspekt zabawy - uczestnicy wyzwania dzielili się opiniami o przeczytanych ...

więcej

Pozytywne Obroty

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

Co roku w wypadkach drogowych z udziałem dzieci i młodzież ginie kilka klas.Pozytywne Obroty to akcja wpisująca się w strategię CSR marki SKANDIA, jej celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – uczestników ruchu drogowego. Wspólnie z fundacją Doroty Stalińskiej Nadzieja realizujemy cel poprzez ...

więcej

Alkohol i kluczyki? Wykluczone! - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

 Zmniejszenie zjawiska społecznej bierności w przypadku zauważenia w swoim otoczeniu osoby, która ma zamiar prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Doprowadzenie do zmiany postaw/zachowań poprzez wskazanie osobom z otoczenia kierowców wzorca postawy. Uświadomienie o odpowiedzialności spoczywającej na ...

więcej