Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2013


Najtrudniejsze zadanie

KATEGORIA: Kampanie 1%

Fundacja Itaka zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób. Jak każda fundacja w kwietniu walczy o 1% podatku. Celem kampanii było wytłumaczenie czym zajmuje się Fundacja Itaka i dlaczego potrzebuje wsparcia. ...

więcej

Stop zwolnieniom z wf

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zasadniczo rozchodziło się o to, by zwrócić uwagę na pewien problem, jakim jest obniżający się poziom sprawności fizycznej dzieci. Problem ma charakter globalny, a jego przyczyny są wielorakie. Jedną z nich jest także bardzo niska frekwencja uczniów na lekcjach wf-u, a winę za taki stan rzeczy ponoszą ...

więcej

Kieruj się rozsądkiem

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” miała na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, że prawidłowe zachowania, życzliwość w stosunku do innych, brak agresji i przestrzeganie przepisów prawa przyczyniają się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa na drodze. Celem długofalowym jest budowanie ...

więcej

RODZICE ODWOŁUJĄ REFORMĘ

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Zachęcenie rodziców do składania podpisów pod wnioskiem o referendum edukacyjne. Referendum edukacyjne miało na celu m.in. odwołanie reformy, w myśl której sześciolatki mają być obowiązkowo posyłane do szkoły. ...

więcej

Klub Pancernika Klika w Fotelikach

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zmniejszenie liczby wypadków samochodowych, w których dziecko poniosło ciężkie obrażenia lub śmierć na skutek nie stosowania fotelików i podwyższeń samochodowych lub nie zapinania w nich pasów bezpieczeństwa, poprzez zachęcanie dzieci do samodzielnego dbania o własne bezpieczeństwo, oraz budowanie postawy ...

więcej

MotoPomocni.pl

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

• działanie prewencyjne minimalizujące zagrożenia życia poszkodowanych w wypadkach drogowych • edukacja motocyklistów w zakresie udzielania pierwszej pomocy • doskonalenie stylu jazdy - podnoszenie umiejętności technicznych • kształtowanie świadomości motocyklistów i kierowców innych pojazdów • budowanie ...

więcej

#Someonelikeme

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Według WHO na świecie żyje około 33 mln zakażonych wirusem HIV, w Polsce zaś – według PZH – w I połowie 2013 r. zanotowano wzrost liczby zakażeń o 50%. Mimo to, seks i AIDS w wielu środowiskach wciąż pozostają tematem tabu. Dlatego też marka Durex zainicjowała globalną kampanię #Someonelikeme, w której ...

więcej

Kampania społeczna "Rak. To się leczy!"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania społeczna „Rak. To się leczy!” to kampania szerokozasięgowa o charakterze edukacyjnym, motywująca ludzi do przełamania lęku przed badaniami i do działania, bazująca na pozytywnych emocjach, wykorzystująca również kanały bezpośredniego dotarcia (m.in. organizacja bezpłatnych badań i konsultacji ...

więcej

"Unbreakable" Kampania przeciwko przemocy wobec dzieci.

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Celem kampanii, którego składową jest przygotowany film, ma na celu podniesienie kwestii przemocy wobec najmłodszych. Intencją twórców jest próba wpłynięcia na postawy i zachowania osób dorosłych, tak aby przestrzegali praw, jakie należą się każdemu dziecku, czyli szacunku, swobody wyrażania myśli a ...

więcej

Bardzo Dobre Maniery

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Od 2001 roku, w ramach programu "Godne Dzieciństwo", Polski Czerwony Krzyż finansuje ciepłe posiłki dla najuboższych dzieci w szkołach na terenie całej Polski. W ciągu ostatnich 12 lat wydano ich ponad 7 000 000. Tymczasem niedożywieniem zagrożonych jest w Polsce ponad 700 000 dzieci (raport Głównego ...

więcej

Poland. Come and complain.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było zaprezentowanie dokonań Polaków, w dość nietypowy sposób oraz pokazanie, że mamy poczucie humoru i dystans do siebie. ...

więcej

HOMOFOBIA SZKODZI (Tobie i osobom w Twoim otoczeniu)www.homofobiaszkodzi.pl

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Dotychczasowe polskie kampanie społeczne przeciwko homofobii koncentrowały się na obronie jej ofiar – ludzi LGBTQ. W naszym spocie zajmujemy się homofobią od „drugiej strony” pokazując, że jej ofiarą pada także sam homofob i jego otoczenie. Wybraliśmy formę trailera do filmu sensacyjnego o człowieku ...

więcej

DZIECI PORZUCONE - WYŚCIG Z CZASEM O DZIECIŃSTWO W RODZINIE

KATEGORIA: Kampanie 1%

Kampania „Dzieci Porzucone” miała trzy cele: 1) Zwiększenie świadomości społecznej związanej z sieroctwem społecznym dzieci porzuconych przez rodziców lub odebranych im decyzją sądu. 2) Rozpowszechnienie informacji o działalności Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku dla osieroconych ...

więcej

„Dzień Klonu” - pierwsze na Opolszczyźnie wspólne sadzenie rodzinnego osiedlowego drzewa.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem akcji jest integracja społeczności lokalnej, uwypuklenie znaczenia domu rodzinnego, istoty więzi rodzinnych, przywiązania wagi do miejsca, w którym się mieszka, jego bezpieczeństwa, czystości, miłej atmosfery. Zasadzenie pierwszego rodzinnego drzewa symbolizować ma wartości wynikające z korzeni ...

więcej

Litr Paliwa Zamiast Piwa

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest zebranie paliwa potrzebnego na dowóz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością na rehabilitację. Pomagamy podopiecznym placówek Stowarzyszenia Na Tak ponieważ ich niepełnosprawność nie pozwala im korzystać z transportu miejskiego. Dla każdej osoby chcemy zebrać 300 litrów paliwa, by przez ...

więcej

OGLĄDAM, CZUJĘ, MYŚLĘ – MŁODZI W KINIE

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było: • Pokazanie, że kontakt z ambitnym, nieszablonowym kinem to jeden z najważniejszych sposobów kształtowania osobowości, światopoglądu, wrażliwości młodych ludzi. • Zaproponowanie młodzieży artystycznego kina, jako alternatywy dla komercyjnych produkcji i telewizji • Zachęcenie ...

więcej

Kampania społeczno-edukacyjna "Gen Wolności"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania społeczna "Gen Wolności" to przede wszystkim dążenie do jakościowej zmiany postrzegania patriotyzmu przez młode pokolenie. Celem kampanii jest budowanie nowoczesnego-obywatelskiego patriotyzmu i promowanie rodzimej kultury, w nawiązaniu do bogatej historii Polski. Za pomocą różnych środków ...

więcej

REAGUJ. MASZ PRAWO

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich. Przy zaangażowaniu psychologów społecznych ma ona systematycznie wspierać postawę reagowania na oznaki przemocy wobec dzieci. Kampania ...

więcej

POMOC MIERZONA KILOMETRAMI, CZYLI POMAGANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCM RUCHOWO DZIECIOM POPRZEZ AKTYWNOŚĆ WSZYSTKICH POLAKÓW

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Głównym celem kampanii było niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i wspieranie ich w trudnej drodze powrotu do sprawności ruchowej. Dodatkowo „Pomoc Mierzona Kilometrami” propagowała zdrowy tryb życia i skupiała Polaków wokół idei pomagania poprzez aktywność fizyczną. To dzięki aktywności wszystkich ...

więcej

"Przyjaciół się nie wyrzuca"

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem kampanii było propagowanie świadomej opieki nad zwierzętami. ...

więcej

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, III edycja

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla gimnazjalistów. Jego celem jest popularyzacja wśród polskich uczniów przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy technika oraz promocja uzdolnionych młodych osób. W dłuższej perspektywie inicjatywa może przyczynić się do zwiększenia ...

więcej

"10 mniej ratuje życie, Zwolnij!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii był wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego dot. skutków przekraczania dozwolonej/dopuszczalnej prędkości i zmiana zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego prowadząca do ograniczenia liczby wypadków. ...

więcej

Żyję, bo biorę!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cel: zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy młodych ludzi chorujących na cukrzycę typu 1. Są to: - mylenie cukrzycy typu 1 z cukrzycą typu 2 i związane z tym przekłamania, stygmatyzacja, stereotypy - niechęć, wykluczanie osób chorych na cukrzycę, obawa przed zarażeniem się od nich - traktowanie ...

więcej

Stop Nielegalnemu Alkoholowi

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Zwiększenie świadomości konsumentów na temat alkoholu z niepewnych (nieoficjalnych/nielegalnych) źródeł i szkód jakie może przynieść jego konsumpcja (śmierć, poważne powikłania zdrowotne) ...

więcej

Akademia Ludzi Pozytywnych

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

„Akademia Ludzi Pozytywnych” w niekonwencjonalny sposób podchodzi do przełamywania stereotypów społecznych. Kampania przedstawia ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w zaskakującej społecznie sytuacji, z jednej strony jako profesorów - tych, od których można się uczyć pozytywnych zachowań, z drugiej ...

więcej

Wybieram e-faktury

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii było uświadomienie negatywnego wpływu stosowania faktur papierowych na środowisko naturalne (do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba 17 drzew, ok. 8 tysięcy kWh energii, zanieczyszczonych zostaje ok. 440 000 litrów wody) oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej elektronicznych ...

więcej

"Komornik nie zabiera. Komornik oddaje"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem społecznego postrzegania komorników sądowych poprzez przypomnienie podstawowej idei przyświecającej tej funkcji. W obiegowej opinii komornicy widziani są jako ci, którzy coś komuś zabierają, podczas gdy ich misja polega właśnie na pomaganiu wierzycielom ...

więcej

RODZICE: ODWAŻCIE SIĘ MÓWIĆ!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

• Zwrócenie uwagi na fakt, iż homoseksualność nie dotyczy tylko osób homoseksualnych, ale także ich rodzin (rodziców) • Pomoc rodzicom i rodzinom osób homoseksualnych w zaakceptowaniu orientacji seksualnej swojego dziecka ...

więcej

Paka dla Bezdomniaka

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie CSR (w tym CRM)

Zaangażowanie Polaków w zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Korabiewicach i wsparcie tym samym działalności Fundacji VIVA! Pokazanie, że życie każdego zwierzęcia jest dużą wartością i każdy może udzielić wsparcia niewielkim nakładem kosztów. ...

więcej

Kampania społeczna „Jestem ze wsi!”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Cel: uświadomienie Polakom, że wszyscy mamy wiejskie korzenie i przekonanie ich, że nie należy się tego wstydzić; pokazanie, że pogarda wobec wiejskości jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i języku; walka z negatywnymi konotacjami słów „wieśniak”, „wieśniactwo”, „wiocha”; pokazanie bogactwa i ...

więcej

Kontroler też Człowiek

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Ocieplenie wizerunku kontrolera biletowego. ...

więcej

Kręci nas życie! Projekt realizowany przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ we współpracy ze Stowarzyszeniem MUSTANG.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, postrzeganie ich nie przez pryzmat wózka inwalidzkiego lecz jako pełnowartościowych, aktywnych ludzi. Przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych jako niezaradnych życiowo, a tym samym przyczynienie się do kształtowania właściwych ...

więcej

WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

-Uświadomienie rosnącego zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu -Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czynników mających wpływ na rozwój uzależnienia -Zachęcenie osób w grupach ryzyka do szukania alternatyw wirtualnej rzeczywistości ...

więcej

ŻYWIOŁY DUSZY

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania społeczna „ŻYWIOŁY DUSZY” została stworzona z myślą o wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszyć jej będzie dyskusja, akcje, imprezy, warsztaty na temat kluczowych elementów zdrowia psychicznego oraz form terapii pomagających w integracji społecznej osób chorujących psychicznie. ...

więcej

BOWBASKET

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

BOWBASKET jest integracją dla potencjału ludzkiego w dziedzinie sportu a nieodłącznym elementem wydarzeń jest muzyka i taniec. To połączenie działań undergroundowych z komercyjnymi, umożliwiające ogólnodostępną możliwość wykazania się każdemu. ...

więcej

Kampania edukacyjna „Czytajmy etykiety”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Podnoszenie świadomości konsumentów na temat wartości odżywczych kupowanych produktów w celu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym. Edukacja jak poprawnie interpretować informacje zawarte na etykietach produktów ...

więcej

„Codziennie bądźmy razem”

KATEGORIA: Kampanie CSR (w tym CRM)

Fundacja Faktu oraz Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka w 2012 roku powołali do życia wspólny program charytatywny „Codziennie bądźmy razem” i związany z nim fundusz. Jego celem są działania umożliwiające skuteczną i szybką pomoc potrzebującym - w szczególności chorym dzieciom ...

więcej

Akcja społeczna NIE! DLA CZADU. Kampania Graj o życie.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa w temacie przeciwdziałania zaczadzeniom. Czad jest śmiertelnie niebezpiecznym bezwonnym i niewidocznym gazem, gromadzącym się w źle wentylowanych pomieszczeniach, w których jest niesprawny piecyk gazowy, kuchenka lub kominek. By zredukować ryzyko zatrucia ...

więcej

Kumulacja Aktywności

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Kumulacja Aktywności to program Fundacji LOTTO Milion Marzeń, którego główną ideą jest sportowa aktywizacja młodzieży gimnazjalnej oraz szeroko pojęta edukacja społeczna. Celem programu jest zachęcenie do aktywności fizycznej gimnazjalistów, poprzez możliwość treningu pod okiem prawdziwego sportowego ...

więcej

"Dziękuję" means Thank You

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Kampania ma wyrazić wdzięczność młodego pokolenia własnym rodzicom, którzy 24 lata temu wywalczyli demokrację, wolny rynek, otwarte granice i brak cenzury; przypomnieć widzom z zagranicy, że demokratyczne przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej zaczęły się właśnie w Polsce 4.06.1989r, w dniu pierwszych ...

więcej

Pierwsza w Polsce miejska EKOchoinka warta POZnania

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Fundacja Allegro All For Planet postanowiła z Poznaniakami zbudować EKOchoinkę - złożoną z tysięcy plastikowych, przeznaczonych do utylizacji butelek PET. Obiecaliśmy „zmieniać rzeczy na lepsze” więc postanowiliśmy pokazać, że nawet do Świąt można podejść inaczej, ekoLOGICZNIEJ. ...

więcej

„Projekt: Praca”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem akcji była skuteczna, realna, praktyczna pomoc młodym ludziom na rynku pracy. Chcieliśmy dotrzeć do nich poprzez artykuły w „Gazecie Wyborczej”, „Gazecie Praca.pl” oraz serwisach: GazetaPraca.pl i Wyborcza.pl/projektpraca, a także bezpośrednio - podczas warsztatów na uczelniach i debat organizowanych ...

więcej

Zostań SuperW

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem Kampanii SuperW było zaangażowanie do projektu SZLACHETNA PACZKA min. 8350 wolontariuszy z całej Polski. W efekcie udało się zaangażować 9300 SuperW, którzy dotarli do 17684 rodzin w potrzebie. W ten sposób połączyli w tzw. mądrej pomocy ponad 617000 osób. ...

więcej

Polak TYM bardziej oszczędza ciepło

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

W kampanii chcieliśmy pokazać Polakom w zaskakujący i żartobliwy sposób, jak oszczędzać ciepło. Kampania zachęca do prostych, codziennych zachowań, które - bez obniżania komfortu życia - pozwalają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. ...

więcej

Adoptuj Pszczołę

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem akcji jest zwiększenie świadomości problemu wymierania pszczół i owadów zapylających i podkreślenie znaczenia tych owadów dla ludzi - dostępność 1/3 pokarmu spożywanego przez ludzi uzależniona jest od pracy owadów zapylających. Dodatkowym celem było uświadomienie czynników wpływających na ten stan ...

więcej

Projekt Test – Pokolenie Minus

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Projekt Test – Pokolenie Minus to kampania zachęcająca kobiety w ciąży do zadbania o zdrowie swojego dziecka poprzez wykonane testu na HIV. ...

więcej

Kampania na Rzecz Zdrowego Starzenia Się

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Wg danych GUS polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie co rodzi poważne implikacje ekonomiczne, zdrowotne i społeczne. Celem kampanii było zaangażowanie administracji i polityków w prace nad stworzeniem nowych rozwiązań dla zdrowego starzenia się społeczeństwa. Krótkoterminowy ...

więcej

Śląskie. Sprawdza się!

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem kampanii było zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa śląskiego na temat inwestycji i projektów zrealizowanych w ich regionie dzięki funduszom unijnym pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Naszym zadaniem było zbudowanie ...

więcej

Stylowy Recykling

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii było stworzenie programu działań społecznej odpowiedzialności biznesu, który pasowałby do profilu marki Factory oraz był zgodny z jej wartościami. Kampania miała charakter lokalny, odbywała się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. ...

więcej

Bądź EKO na swój sposób!

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było uświadomienie Polakom wagi codziennych zachowań proekologicznych dla środowiska i naszego życia oraz związane z tym kształtowanie świadomości ekologicznej. Chcieliśmy pokazać, że życie w zgodzie z naturą wcale nie wymaga dużych poświęceń – każdy z nas może być EKO na swój sposób, ...

więcej

"Liczy się CZAS"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Co 6 sek. na świecie ktoś umiera na udar mózgu. W Polsce dochodzi do ok. 70 tyś zachorowań rocznie. Mimo tego, że jest to tak częsta choroba, wielu Polaków myli udar mózgu z udarem słonecznym, nie wie jakie są objawy choroby i jak ważne jest szybkie wezwanie pogotowia, które może pomóc przeciwdziałać ...

więcej

Głos Seniora

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Cel: -wspieranie funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu, budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-politycznym -poprawa warunków do podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywnego włączania ...

więcej

Spartanie Dzieciom – Biegniemy dla Stasia

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem kampanii było dotarcie do środowiska biegowego i zarażenie go szlachetną ideą biegania i pomagania potrzebującym. Równocześnie wszystkie zaplanowane działania miały doprowadzić do obudzenia większej świadomości społeczeństwa i zwrócenia uwagi na problem niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Beneficjentem ...

więcej

"Wyskocz na chwilę z kapci"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Polacy są mało aktywnym fizycznie społeczeństwem. Prawie 90% obywateli Polski prowadzi siedzący tryb życia.Brak ruchu może wpływać negatywnie na stan zdrowia.Celem kampanii była promocja wiedzy na temat profilaktyki udaru oraz pokazanie, że aktywność może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.Wyeliminowanie ...

więcej

Pieniądze mogą pokonać raka

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

KATEGORIA: Kampanie 1%

Celem kampanii było uświadomienie społeczeństwa, że rak - kojarzony niemal jednoznacznie ze śmiercią - jest chorobą, którą można pokonać dzięki środkom finansowym. Co więcej istnieje Fundacja Alivia, której jednym z działań jest finansowa pomoc skierowana właśnie do chorych na nowotwory złośliwe, które ...

więcej

Let's colour - dodajemy koloru do życia dzieci.Odmiana wnętrz szpitali dziecięcych (Centrum Zdrowia dziecka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie).

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest ułatwienie dzieciom przejścia przez trudny okres leczenia i rekonwalescencji w publicznych placówkach ochrony zdrowia w Polsce oraz zwrócenie uwagi pracowników AkzoNobel i lokalnych społeczności na wartość jaka niesie za sobą praca wolontariacka na rzecz najmłodszych. Naniesienie ...

więcej

Pola Nadziei – radość pomagania

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy ludzi u kresu życia i powinności społeczeństwa dotyczącej otoczenia ich odpowiednią opieką. 2. Dotarcie z informacją o prowadzonej przez Hospicjum działalności do osób terminalnie chorych i ich bliskich. 3. Pozyskanie wsparcia finansowego dla prowadzonej ...

więcej

Matki 1 Kwartału 2013 - walka matek o równy start dla maluszków.

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Wyzwanie polegało na przesunięciu terminu wejścia ustawy w życie z 1 września na 17 czerwca 2013, dzięki czemu rocznym urlopem rodzicielskim będą mogły zostać objęte wszystkie dzieci z rocznika 2013. CELE GŁÓWNE 1. Przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie z 1 września na 17 czerwca 2013. 2. ...

więcej

Obywatele decydują

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Pośredni: Włączenie na stałe do polskiego dyskursu publicznego (medialnego, społecznego, eksperckiego) tematu narzędzi demokracji uczestniczącej, przede wszystkim Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (OIU) oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych. (działania propagatorskie) Bezpośredni: Zwiększenie ...

więcej

Ukraina. My z Wami! Akcja „Gazety Wyborczej” solidaryzowania się z walczącymi na Majdanie

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Ukraińcy od listopada 2013 walczą o suwerenność swego kraju, o pełnoprawną przynależność do Europy. Ich poświęcenie, duch walki budzi pozytywne emocje i komentarze na temat ich narodu, który potrafi się zjednoczyć i walczyć o wspólne dobro. Chcieliśmy pokazać walczącym na Majdanie, że ich wspieramy: ...

więcej

Kraków chce oddychać

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii była przede wszystkim edukacja mieszkańców Krakowa odnośnie jakości powietrza w mieście. Istotnymi elementami było poinformowanie Krakowian o źródłach zanieczyszczenia (WIEDZA), wywołanie dyskusji o rozwiązaniach (ZAANGAŻOWANIE), a także zachęcenie do działania (REAGOWANIE) pośredniego ...

więcej

Kampania społeczna „Palenie jest słabe”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cel: - stworzenie mody na niepalenie, przekonanie gimnazjalistów, że „palenie jest słabe”, pokazanie alternatywy dla palenia, wytworzenie postawy asertywnej - edukacja w zakresie szkodliwości palenia, aspektów zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych, ale pozbawiona wymiaru „moralizatorskiego” - ...

więcej

The Most Wanted App

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Podstawowym zadaniem aplikacji jest popularyzacja wizerunków najbardziej niebezpiecznych przestępców, dostarczenie wygodnego narzędzia, dzięki któremu można poinformować Policję o miejscu pobytu osób ściganych listami gończymi, a dzięki temu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. ...

więcej

„Ta reklama jest zrobiona dla pieniędzy”. Hasło jest zmodyfikowanym cytatem z piosenki „Mamona” Grzegorza Ciechowskiego, który brzmiał „Ta piosenka jest zrobiona dla pieniędzy”.

KATEGORIA: Kampanie 1%

Poza pozyskaniem środków z 1% zależało nam na zmianie sposobu komunikowania instytucji, jakimi są Hospicjum w Gdańsku i Fundacja Hospicyjna: pokazanie hospicjum od środka i odczarowanie słowa „Hospicjum”, które nadal budzi lęk, dystans, opór lub niechęć. Z drugiej strony, zależało nam na jasnym i rzetelnym ...

więcej

"tata Julki" - ojciec ambitnie do końca gra

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem było zebranie środków na operację serca 1,5 rocznej dziewczynki. Julka ze względu na bardzo zły stan była hospitalizowana, media nie miały do niej dostępu, co uniemożliwiło nagłośnienie problemu tradycyjnymi ścieżkami oraz zebranie środków na operację do której pozostało kilka dni. Brakującą kwotą ...

więcej

Think Blue

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii było zachęcenie mieszkańców do dbania o swoją okolicę, jej estetykę i czystość oraz uświadomienie, że jej wygląd zależy przede wszystkim od nich samych. Zgodnie z ideą Think Blue chcieliśmy pokazać, że drobne zmiany w zachowaniu mogą przynieść duży efekt. Nie wymagają przy tym większych ...

więcej

Po prostu Położna

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest uświadomienie kobiet, że od 21. tygodnia ciąży raz w tygodniu, a od 32. tygodnia ciąży dwa razy w tygodniu mogą korzystać z bezpłatnych spotkań edukacyjnych z położną, podczas których zapewni im ona m.in. emocjonalne wsparcie, przygotuje do porodu, pomoże w opracowaniu planu opieki ...

więcej

OTWÓRZ GŁOWĘ NA POMOC

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje - wg szacunków ponad 20% ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Co czwarty Polak ma lub będzie miał problemy tej natury. Choć 40% naszych rodaków odczuwa potrzebę pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, fakt ten nie przekłada się na ilość osób, które zgłaszają ...

więcej

PSZCZOŁA - Pokoje Życzliwości - czujesz to? Wrzuć piątaka!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania miała na celu przede wszystkim pozyskać fundusze na tworzenie kolejnych "Pokoi Życzliwości" - szpitalnych świetlic a także zwiększyć społeczną wrażliwość na sytuację polskich szpitali. Celem kampanii było także szerzenie idei crowdfundingu oraz CSR, czyli odpowiedzialnego biznesu, zaangażowanie ...

więcej

„Nie mażę się, ale marzę o…”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania zakładała rozpropagowanie wiedzy i podjęcie dyskusji społecznej oraz wpłynięcie na zmiany postaw i zachowań wobec rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko. Celem były też bezpośrednie działania na rzecz takich rodzin poprzez wsparcie ich w codziennych zadaniach, czyli przeciwdziałanie ich ...

więcej

„Empatia – zobacz Człowieka”

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Wyrobienie empatycznych postaw wśród pasażerów komunikacji miejskiej. Uświadomienie ich, że wraz z nimi podróżują również inni ludzie i uwrażliwienie ich na odczucia, ewentualne potrzeby (np. pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu lub zwykłe ustąpienie miejsca) czy zwyczajny komfort podroży współpasażerów. ...

więcej

Seks w moim mieście

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cel ogólny - ograniczenie liczby zakażeń HIV w grupie MSM – cel ten ma charakter długofalowy. Cel szczegółowy - zwiększenie świadomości MSM dotyczącej konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Jego osiągnięcie będzie możliwe dzięki następującym zadaniom: zwiększonemu zaangażowaniu personelu ...

więcej

Uszyj jasia

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Pewnego dnia, pewna mama trafiła do szpitala ze swoim dzieckiem. Po kilku dniach pobytu, podczas zmiany pościeli zauważyła, że poduszka jej dziecka nie ma poszewki. Zapytała się, dlaczego? Odpowiedź była banalna- skończyły się. Mama długo nie myśląc powiedziała: "No to uszyję". I tak to się zaczęło. Akcja ...

więcej

Las. Przystanek od codzienności

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Mieszkańcy dużych miast coraz rzadziej odwiedzają pobliskie lasy. Ich codzienne trasy wytyczane są między pracą, sklepem i domem. Akcja „Las. Przystanek od codzienności” miała przypomnieć poznaniakom o tym, że tuż za miastem czeka na nich inny świat. Wolny od zgiełku, hałasu i pośpiechu. Miejsce, ...

więcej

"Majewskich posadzili" - kampania promująca ideę Książek w Pudle.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

MAJEWSKICH POSADZILI to lokalna kampania służąca popularyzacji wśród Warszawiaków akcji "Książki w pudle". Największy procent czytelnictwa jest w zakładach karnych. Książki działają często skuteczniej niż programy resocjalizacyjne. Niestety, biblioteki w zakładach karnych są zaopatrzone jedynie w stare ...

więcej

„Nie bądź burak, jedz warzywa!” – ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Allegro All For Planet

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Głównym celem kampanii jest promocja warzyw i owoców jako niezbędnych składników zbilansowanej diety, przedstawienie zalet jedzenia warzywa i owoców oraz przekonanie Polaków do zmiany nawyków żywieniowych. ...

więcej

"Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Bank Credit Agricole przygotował społeczną kampanię edukacyjną „Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości”. Poprzez tę inicjatywę chcemy wspierać publiczne szkoły podstawowe w edukacji finansowej uczniów z klas I-III. Wierzymy, że poprzez uczenie najmłodszych szacunku do pieniędzy, gospodarowania nimi, ...

więcej

Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Głównym celem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie” jest popularyzacja zdrowego stylu życia, promowanie roweru jako ekologicznego sposobu przemieszczania się i poprawa infrastruktury rowerowej. Wiemy, że brak ścieżek i parkingów stanowi jeden z najważniejszych problemów ...

więcej

Lubię to! Leszno

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Cele strategiczne: • kreacja pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców jako otwartego i przyjaznego miejsca • wzmocnienie więzów emocjonalnych mieszkańców z miastem Cele szczegółowe: • wzrost postrzegania Leszna jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców, miejsca, gdzie przyjemnie się żyje • ...

więcej

Kampania szokująca

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania ma na celu podniesienie świadomości pracowników co do bezpiecznych sposobów wykonywania powierzonych zadań i obowiązków. Zwrócenie uwagi na fakt zagrożeń, które występują podczas wykonywania codziennej pracy zarówno na budowie jak i w warsztatach blacharskich. ...

więcej

„Czasem niewidoczni. Zawsze obecni”. Wojsko Polskie. Twoja armi@

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii była zmiana wizerunku Wojska Polskiego poprzez ukazanie go jako kompetentnej, spełniającej międzynarodowe standardy organizacji służącej obywatelom, zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z posiadania nowoczesnej armii oraz ukazanie zmian, jakie zaszły w Wojsku Polskim po wstąpieniu do ...

więcej

Naiwni

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Głównym celem kampanii było wyposażenie młodzieży w wiedzę nt. przetworów konopi indyjskiej, celem wpłynięcia na świadome podejmowanie decyzji, wzmocnienie asertywności oraz dojrzałe reagowanie na depenalizację przepisów. Kampania miała na celu również przekazanie młodzieży faktów dotyczących marihuany ...

więcej

Kampania informacyjno-edukacyjna Województwa Małopolskiego "Segregujesz-Odzyskujesz"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Głównym celem kampanii było ułatwienie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kampania miała wpłynąć na poczucie odpowiedzialności każdego mieszkańca za gospodarkę odpadami, zmodyfikować konsumpcyjny tryb życia, a jednocześnie przekonać każdego do segregacji odpadów, przez pokazanie ...

więcej

"WAŻNIEJSZE NIŻ SM"-2 edycja kampanii SM-WALCZ O SIEBIE!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Zbudować świadomość tego, że mimo iż Stwardnienie Rozsiane jest chorobą, cieżką, przewlekłą właściwa terapia rozpoczęta na wczesnym etapie coraz częściej daje szansę na w pełni normalne funkcjonowanie. Rok 2013 wg międzynarodowej organizacji zajmującej się stwardnieniem rozsianym- EMSP, to rok ludzi ...

więcej

CIŚNIENIE NA ŻYCIE. Ciśnienie na Życie - to największa polska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie Polaków do profilaktyki chorób układu krążenia.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Głównym celem kampanii “Ciśnienie na życie” jest uświadomienie Polakom, jakie ryzyko niesie za sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Organizatorom kampanii szczególnie zależy na edukacji na temat szkodliwości nadciśnienia i zachęceniu Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Kolejnym ...

więcej

Konkurs edukacyjny BASF CHAIN REACTION (Reakcja Łańcuchowa)

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Edukacja uczniów polskich szkół, podnoszenie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyczny i kreatywny sposób. Integracja nauki z zabawą. ...

więcej

Pocker the Polish DOGtrotter

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

W polskich schroniskach na dom czeka około 100.000 psów. 70% zwierząt które w naszym kraju trafiają za kraty, nigdy nie wychodzi na wolność. 2.000.000 psów żyje na łańcuchu. Przeważająca większość ludzi, którzy decydują się na powiększenie rodziny "o ogon" nie myśli o adopcji, nie jedzie do schroniska, ...

więcej