Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200923.03.2010

SPRAWNI W PRACY

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Strategia kampanii Sprawni w Pracy 2009


Tytuł projektu:
Kampania informacyjna – Sprawni w pracy 2009
Podmiot realizujący:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Zasięg kampanii:
Cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem miast, w którym znajdują się Centra Integracja tzn. Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa, Zielona Góra

Termin realizacji:
Marzec-Grudzień 2009

Grupy docelowe:
•Osoby z niepełnosprawnością – szczególnie te niepracujące
•Pracodawcy

Sytuacja wyjściowa:
Osoby z niepełnosprawnością często są bierną grupą społeczną. Oprócz niższego wykształcenia (dużo niższy poziom wykształcenia w porównaniu z populacją) i słabych kwalifikacji do pracy, nie posiadają motywacji i nie wierzą, że mogą radykalnie zmienić swoją sytuację. Często ich działania sprowadzają się do poszukiwania dofinansowań i bezpośredniego wsparcia finansowego. Nie wierzą we własne możliwości i zmianę sposobu życia. Są w trudnej sytuacji finansowej, utrzymują się z renty, zasiłków. Mają utrudniony dostęp do edukacji, informacji i pracy (bariery architektoniczne, mentalne), są zamknięci w 4 ścianach i czują się przez to wykluczeni ze społeczeństwa. Z drugiej strony są grupą roszczeniową – dominuje myślenie rodem z poprzedniego systemu „należy mi się”, duże wymagania wobec pracodawcy (przy czym skupiają się na poszukiwaniu pracy chronionej, nie na otwartym rynku pracy, który wg nich nie jest dla nich). Pracodawca zatem ma obowiązek zapewnienia mu dobrych warunków pracy, dostosowania się do stanu zdrowia danej osoby, wysłania na obowiązkowy turnus rehabilitacyjny, a nie powinien mieć wymagań wobec jakości pracy.
Wśród przedsiębiorców funkcjonuje wiele stereotypów na temat możliwości zatrudnienia, oraz pracy osób z niepełnosprawnością. Wielu pracodawców wyobraża sobie, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wiąże się z kosztownym dostosowaniem stanowisk pracy. Nie wiedzą, że wydatki z tym związane są praktycznie w 100 % pokrywane z funduszy PFRON. Innym funkcjonującym stereotypem jest wyobrażenie, że każda osoba z niepełnosprawnością jeździ na wózku, ewentualnie jest kompletnie niewidoma albo niesłysząca. W Polsce co 7 osoba jest niepełnosprawna, spotykamy ich codziennie. Pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że często niepełnosprawność nie jest widoczna, związany jest na przykład z niewydolnością krążenia.

Cel ogólny:
Zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością wśród przedsiębiorców oraz zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywizacji zawodowej.

Cele szczegółowe (pracodawcy):
•Budowanie otwartej postawy wśród pracodawców w temacie zatrudniania osób
z niepełnosprawnością.
•Zwalczanie stereotypów dotyczących pracy osób z niepełnosprawnością.
•Pokazanie osób z niepełnosprawnością, jako dobrych i kompetentnych pracowników.
•Wykazanie, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to zarówno korzyści finansowe (oszczędności na składkach PFRON), jak również wizerunkowe (CSR- odpowiedzialny biznes).
•Pokazanie pracodawcom, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, to tzw. transakcję win-win.

Cele szczegółowe (pracodawcy):
-Zachęcenie ich do aktywności w poszukiwaniu pracy.
•Zmiana postaw osób z niepełnosprawnością w zakresie możliwości podjęcia pracy zarobkowej i wzbudzenie większego zainteresowania tematyką aktywizacji zawodowej.
•Pokazanie, że znalezienie pracy jest możliwe, nawet dla nich.
•Zmiana postaw osób z niepełnosprawnością wobec potencjalnego pracodawcy – od myślenia typu „należy mi się”, do „jak mogę się wykazać i pokazać od najlepszej strony”.
•Pokazanie korzyści z znalezienia pracy – nie tylko finansowej, ale przede wszystkim satysfakcja
z samodzielności i niezależności.
Opis sposobu realizacji:Kampania informacyjna „Sprawni w pracy 2009” do swego celu wykorzystała trzy zasadnicze komponenty:
1.badania jakościowe przeprowadzone wśród pracodawców,
2.reklamę
- prasa
- outdoor
- Internet
3.działania PR

Opis sposobu realizacji
(badania jakościowe):
Badania realizowała wyspecjalizowana agencja badawcza, działająca od kilkunastu lat na rynku badań marketingowych (Millword Brown SMG/KRC), która dokonała badań jakościowych i ilościowych w latach ubiegłych. Badaniu poddani zostali pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne (dwie grupy: firmy zatrudniające powyżej 25 pracowników i poniżej 25) oraz pracodawcy nie zatrudniający osób niepełnosprawnych (również dwie grupy – powyżej i poniżej 25 pracowników).

Cele badania:
1.Rekonstrukcję wiedzy i przekonań pracodawców na temat zatrudnia osób niepełnosprawnych. (identyfikację najważniejszych barier i korzyści związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – z perspektywy pracodawcy (na poziomie racjonalny i emocjonalnym).
2.Poznanie opinii i postaw pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych jako pracowników oraz perspektywy pracy z osobą niepełnosprawną (Rekonstrukcja „języka obaw” i „języka korzyści” pracodawców, dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych).
3.Poznanie potrzeb przedsiębiorców dotyczących uzyskania informacji na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością.
4.Wskazanie argumentów o potencjalnie największej sile przekonywania do zatrudnia osoby niepełnosprawnej.
5.Poznanie mediów, z których korzystają osoby poszukujące nowych pracowników.Opis sposobu realizacji
(reklama): Agencja Reklamowa KUC zajęła się przygotowaniem kreacji projektów wykorzystanych w kampanii.

Prasa:
1.dziennik ogólnopolski płatny (Dziennik Gazeta Prawna)
- dodatek informujący szczegółowo o przepisach związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością
- reklama
2.dziennik ogólnopolski bezpłatny (Metro)
- reklama
3.magazyn Integracja wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
- reklama
- artykuły prasowe

Outdoor (AMS):
1.billboardy
2.citylighty

Internet:
1.Onet.pl
- double billboard (cały serwis)
- artykuł sponsorowany (sekcja Biznes)
2.Wp.pl
- billboard (cały serwis)
- artykuł sponsorowany (sekcja Wiadomości)
- e-mailing (dla użytkowników poczty na portalu)
3.Interia.pl
- double billboard (cały serwis)
- artykuł sponsorowany (sekcja Fakty)
- link do artykułu na stronie głównej
4.Google.pl
- reklama targetowana na słowa kluczowe
5.Niepelnosprawni.pl
- billboard
- artykuł

Opis sposobu realizacji
(PR):Działania PR:
- informacja prasowa dla mediów


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Równouprawnienie i tolerancja, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStowarzyszenie Przyjaciół Integracji
WykonawcaAgencja Reklamowa KUC
AdresaciPracodawcy i Osoby niepełnosprawne
MediaPrasa, outdoor, internet
Data zgłoszenia23.03.2010