Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200924.03.2010

Werbel Demokracji

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Projekt “WERBEL DEMOKRACJI”

WERBEL Demokracji – kampania ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji: 1.09.2008 – 31.10.2009
Status projektu: zakończony
Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce, duża, profesjonalna kampania nakierowana na przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością. Przedsięwzięcie Werbel, w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet w chaosie przekaz, zwrócić ma uwagę na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy. Werbel Demokracji rozbrzmiewa przez niemalże cały 2009 rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk). Kampania realizowana jest przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przy współpracy z irlandzką organizacją Focus Ireland.
W województwie pomorskim jest około 3000 osób bezdomnych. Nie należy ich osądzać, gdyż każda z nich ma swoje własne powody bezdomności. Bezdomność to nie tylko alkoholizm, narkomania, własny wybór. Bezdomność to także wynik bezrobocia, panującej w Polsce biedy mieszkaniowej, przemian gospodarczych, kryzysu. Bezdomność to również wynik przemocy domowej, choroby, niepełnosprawności, zadłużenia, rozpadu związku, problemów rodzinnych, wypędzenia. Bezdomności doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci, osoby wykształcone, młode i starsze. Zgubić klucze do własnego domu może praktycznie każdy – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie życiowe.
Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:
• Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania.
• Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego.
• Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji.
• Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.
Celem kampanii Werbel Demokracji jest ukazanie, jak wiele dróg prowadzi do bezdomności i unaocznienie faktu, iż przy zaistnieniu pewnej grupy kilku czynników, niemalże każdy może jej doświadczyć.
Kampania realizowana była poprzez:
• Działalność Rady Medialnej
Zadanie Rady: wypracowanie koncepcji całej kampanii.
Skład: dziennikarze lokalnych mediów, przedstawiciel firmy, posiadającej nośniki outdoor (citylighty i billboardy), grafik i fotograf tworzący wizualną część kampanii, przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych, przedstawiciele Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Prace nad całą kampanią wspierają przedstawiciele irlandzkiej organizacji Focus Ireland.
• Działalność Rady Mentorskiej
Zadanie Rady: lobbowanie społeczne na rzecz przeciwdziałania stereotypom osób bezdomnych, w tym rozpowszechnianie wypracowanych rozwiązań w temacie niedyskryminującego sposobu ukazywania bezdomności oraz przyznanie 10 szczególnie zaangażowanym dziennikarzom bądź rozgłośniom radiowym, telewizyjnym czy prasie tytułu „Medium Przyjazne Ludziom Bezdomnym”.
Skład: kluczowi w województwie pomorskim działacze – politycy, przedstawiciele władz, decydenci.
• Prezentację materiałów medialnych
Zakres: prezentowanie niestereotypowego oblicza bezdomności poprzez wywiady prasowe, audycje radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych.
• Ekspozycję billboardów, citylightów dotyczących bezdomności
Przez cały sierpień 2009 roku w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Słupsku na 250 citylightach i 50 billboardach, będących własnością firmy AMS wyeksponowane zostały cztery oblicza bezdomności. O bezdomności opowiadały cztery postacie – młoda i starsza kobieta, a także mężczyźni – młody i w średnim wieku. Każda z postaci skojarzona jest z własną przyczyną bezdomności, do której należy doświadczenie przemocy, choroba, bezrobocie, wypędzenie. Informacja o przyczynach prowadzących do bezdomności poszerzona jest o statystyczne dane dotyczące bezdomności oraz połączona z hasłem: „Nie osądzaj mnie. Każdy ma swój powód bezdomności”.
Twarzy do kampanii Werbel Demokracji, przy pełnej współpracy ze środowiskiem osób bezdomnych z województwa pomorskiego, udzielili „pomagacze” – osoby na co dzień pracujące bezpośrednio z osobami bezdomnymi. Zabieg nie prezentowania na citylightach i billboardach prawdziwych osób bezdomnych jest świadomy i wynika z chęci dodatkowego nie upokarzania osób doświadczających braku domu koniecznością eksponowania swojej twarzy jako osoby bitej, niechcianej, bezrobotnej, chorej. Zaprezentowane postacie odpowiadają prawdziwym osobom doświadczającym w województwie pomorskim problemu bezdomności.
• Realizację happeningów połączonych z występami trupy teatralnej
Na przełomie lipca i sierpnia, w kluczowych arteriach Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska, odbędą się realizowane przez Teatr ZNAK uliczne występy trupy teatralnej. Kluczowym przesłaniem tych happeningów jest zwrócenie uwagi na problem bezdomności poprzez myśl przewodnią: „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Występ szczudlarzy, poszukujących drzwi, do których nie pasuje żaden klucz ma unaocznić, że problem bezdomności to głównie problem braku własnego domu i dużej samotności. Bezdomność to także problem biedy mieszkaniowej i tego, że w Polsce brakuje mieszkań dla tych, którzy z różnych przyczyn je utracili. Podczas akcji aktorzy uliczni rozdawać będą przechodniom klucze połączone z breloczkiem z napisem „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Akcję wspierać będą osoby bezpośrednio doświadczające bezdomności – przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Rozdawana podczas happeningów klucze zbierane były przez 4 miesiące przez mieszkańców Pomorza, w odpowiedzi na apel Pomorskiego Forum i gazety Polska. Dziennik Bałtycki, która współrealizuje całą akcję.
• Funkcjonowanie strony internetowej WWW.WD.ORG.PL


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społecznePomoc społeczna, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaPomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
WykonawcaPomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Adresacispołeczeństwo województwa pomorskiego
Mediaplakaty, bilboardy, prasa, radio, telewizja, konferencje, hapeningi
Data zgłoszenia24.03.2010