Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200925.03.2010

Nie tylko leki leczą

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Kampania społeczna
Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN

Nie tylko leki leczą

Hasło „Nie tylko leki leczą” towarzyszyło społecznej kampanii 1% Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN przeprowadzonej w 2009r.. Celem kampanii było przybliżenie społeczeństwu pojęcia psychoonkologii - nowej dziedziny medycyny, niezwykłej broni w walce z chorobą, jednak wciąż nieznanej i obcej większości Polaków. Ponadto przeprowadzona kampania Stowarzyszenia była kolejnym krokiem w przełamywaniu negatywnego przekazu, jaki towarzyszy chorobie nowotworowej. Miała również zachęcić społeczeństwo do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia UNICORN.

UNICORN pragnie uczyć i budzić świadomość, jak mocno choroba nowotworowa związana jest
z naszą psychiką i że sukces w walce z rakiem może wesprzeć nasza aktywna postawa. Stowarzyszenie chce być również źródłem wiedzy, ośrodkiem budowania nowych postaw wobec choroby i wobec chorych ludzi, przebudowy klimatu wokół onkologii, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem i wycofaniem z wszelkiej społecznej aktywności.

Psychoonkologia – psychoterapia, opieka, wsparcie, kreowanie zdrowych myśli i przekonań, ruch
i relaks przywracają nadzieję i chęć życia.

Psychoonkologia stawia sobie za cel poprawę jakości życia osób chorych na raka i ich bliskich. Organizowana przez UNICORN pomoc psychoonkologiczna to próba zaspokojenia psychicznych, społecznych oraz duchowych potrzeb pacjenta. Wyjście naprzeciw lękom, niewiedzy, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia ma na celu nie tylko poprawę stanu psychicznego chorej osoby. Jest to również istotne wzmocnienie efektu leczenia medycznego poprzez mobilizację układu odpornościowego - naturalnego sojusznika pacjenta w zdrowieniu.

Kampania „Nie tylko leki leczą” obejmowała prasę, outdoor oraz Internet. Została przygotowana
we współpracy z Agencją Reklamową YOUNG & RUBICAM Poland Sp. z O.O.

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN powstało w Krakowie w 1999 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki pomocy władz Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego Stowarzyszenie stworzyło DOM UNICORNU, do którego po poradę i wsparcie przychodzą chorzy oraz ich bliscy. Stowarzyszenie oferuje pomoc osobom nie tylko z Krakowa, ale również potrzebującym z całej Polski. W kręgu zainteresowania UNICORNU leży również praca z personelem medycznym. W maju 2009 roku Stowarzyszenie uruchomiło Centrum Psychoonkologii.


Więcej informacji o Stowarzyszeniu: www.unicorn.org.pl


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneKampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Promocja zdrowia
NadawcaStowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
WykonawcaAgencja Reklamowa YOUNG & RUBICAM Poland Sp. z o.o.?
Adresacicałe społeczeństwo
Mediaprasa, outdoor, Internet
Data zgłoszenia25.03.2010