Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200925.03.2010

Kobieta w świecie finansów

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Kampania edukacyjna Kobieta w świecie finansów od 2 lat realizowana jest przez Bank BPH w ramach międzynarodowej inicjatywy GE Capital – Banking on Womens. Głównym celem programu jest wspieranie kobiet w dążeniu do niezależności finansowej poprzez edukację i promocję przedsiębiorczości.
Inspiracją dla kampanii edukacyjnej Kobieta w świecie finansów były wyniki badań przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie GE Money Bank (obecnie połączonego z Bankiem BPH). Badanie jakościowe przeprowadzono w styczniu 2008 roku, a badanie ilościowe w marcu 2008 roku na próbie 500 Polek w wieku 19 – 55 lat, które mają dzieci do lat osiemnastu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet samodzielnie wychowujących dzieci. Pokazały one, że Polki nie czują się pewnie w świecie finansów i nie oszczędzają. Wciąż mają wiele obaw przed korzystaniem z nowoczesnych usług finansowych, chcą jednak poszerzać swoją wiedzę na ten temat.
Zaangażowanie Banku BPH w ten projekt jest elementem działań z zakresu edukacji finansowej, które mają na celu zwrócenie uwagi na potrzebę podejmowania racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji finansowych oraz wspieranie dążenia do przedsiębiorczości.

Kampania Kobieta w świecie finansów jest kontynuowana i sukcesywnie wzbogacana właśnie po to, żeby pomagać Polkom w zdobywaniu wiedzy i udostępniać narzędzia pomocne w zarządzaniu budżetem domowym oraz w rozwoju własnej przedsiębiorczości.

Głównym narzędziem kampanii jest strona internetowa, zawierająca wiele porad i praktycznych narzędzi, które mają pomóc kobietom w zarządzaniu domowym budżetem. Na stronie kampanii finansekobiet.org.pl znajdują się darmowe szkolenia internetowe na temat zakładania i źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej oraz podstawowych produktów bankowych. Strona zawiera też przydatne testy, które na przykład umożliwiają określenie stopnia własnej przedsiębiorczości czy poziomu wiedzy o finansach. Na stronie internetowej można również znaleźć poradnik, zawierający informacje niezbędne do tego, żeby rozwijać i doskonalić umiejętność efektywnego zarządzania osobistym budżetem. Oprócz wiedzy teoretycznej na stronie kampanii znaleźć można również praktyczne narzędzia, które z pewnością ułatwiają funkcjonowanie w świecie finansów, tj. wzorzec budżetu czy kalkulator wynagrodzeń. Nieustannie wzbogacamy działania edukacyjne kampanii w oparciu o identyfikację życiowych potrzeb jej adresatek oraz promujemy naukę przedsiębiorczości jako elementów dochodzenia kobiet do samodzielności.


W 2009 r. w ramach kampanii Kobieta w świecie finansów we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet zorganizowaliśmy mini-cykl szkoleń dotyczący tego „Jak wziąć kredyt, spłacić go i przetrwać”. W szkoleniach udział wzięły kobiety zadłużone, którym groziła utrata płynności finansowej a także panie, które dopiero rozważały wzięcie kredytu. Celem szkoleń było uświadomienie zainteresowanym, czym jest zadłużenie, omówienie rodzajów zadłużenia, przyczyn powstawania długów, skutków oraz odpowiedzialności za długi. Omówione zostały również możliwe scenariusze postępowania w kryzysie.

Aby dotrzeć do jeszcze większej liczby beneficjentek kampanii, efektywniej edukować i promować przedsiębiorczość kobiet w 2009 r. połączyliśmy siły z tygodnikiem Newsweek. Tygodnik na swoich łamach, w comiesięcznym dodatku Kobieta rozpoczął cykl publikacji skierowanych do kobiet, które nie są zdecydowane jaką drogę biznesową wybrać, by realizować się zawodowo i jednocześnie czerpać korzyści materialne z tej działalności. Teksty są pisane we współpracy z pracownikami Banku BPH i ekspertami zaangażowanymi w kampanię tj. Annę Jancewicz z Fundacji Centrum Promocji Kobiet, dr Ewę Lisowską ze Szkoły Głównej Handlowej. Aby zmotywować kobiety do przedsiębiorczości i zakładania własnych firm Bank BPH został partnerem i ufundował główną nagrodę w konkursie na najlepszy biznesplan, którego organizatorem jest Newsweek. Dodatkowo przedstawiciel Banku BPH zasiądzie w jury konkursu. Nasza współpraca z Newsweekiem jest świetnym przykładem kooperacji biznesu i niezależnych mediów, która pozwoliła jeszcze szerzej wypromować naszą inicjatywę i dotrzeć do jeszcze szerszego grona zainteresowanych edukacją finansową kobiet. Dzięki współpracy z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi z roku na rok poszerza się grono adresatek naszej kampanii. Warto podkreślić, iż do tej pory z narzędzi kampanii skorzystało ponad 60 000 kobiet.

Do czynnego udziału w kampanii zostali również zaproszeni pracownicy Banku BPH. Dzielą się oni z beneficjentkami kampanii swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem. Każdy pracownik Banku BPH, jeśli tylko chce, może mieć swój wkład w edukację przedsiębiorczych kobiet, które pragną w pełni wykorzystać swój potencjał, zakładać firmy i pewnie funkcjonować w świecie finansów. Jedną z możliwości zaangażowania pracowników w kampanię jest wstąpienie w skład Grupy Ekspertów i odpowiadanie na pytania - zgodnie z własnymi kompetencjami - które trafiają do nas za pośrednictwem działu Zapytaj eksperta dostępnego w serwisie internetowym finansekobiet.org.pl.

Podkreślić należy, iż w związku z rosnącym zainteresowaniem kobiet edukacją finansową i coraz szerszym gronem naszych beneficjentek rok 2010 będzie obfitował w szereg różnorodnych działań, które Bank zamierza zrealizować w ramach kampanii Kobieta w świecie finansów. Bank BPH podejmie m.in. współpracę z wybranymi uczelniami wyższymi w Polsce, na których przeprowadzone zostaną jednodniowe szkolenia pt. Twoja firma. Twoja niezależność biznesowa, do udziału w których zostaną zaproszone studentki i absolwentki tych uczelni, ale również inne kobiety, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Podczas sesji szkoleniowej pomożemy adresatkom kampanii zidentyfikować życiowe cele oraz przekazać przydatną wiedzę i narzędzie pomocne przy zakładaniu własnej firmy. Informacja o szkoleniach ukaże się w regionalnych mediach i prasie, ale także będzie dostępna na stronie kampanii finansekobiet.org.pl. Oprócz tego będziemy udostępniać nowe szkolenia i wprowadzać nowe rozwiązania, które umożliwią interaktywność strony. Planujemy również intensywne działania do mediów ogólnopolskich i regionalnych, które pomagają skutecznej idei edukacji finansowej i promocji przedsiębiorczości wśród kobiet.


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społeczneEdukacja
NadawcaBank BPH – pomysłodawca i finansujący kampanię.
WykonawcaBank BPH we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet i dr Ewą Lisowską – niezależną ekspertką kampanii - zawartość merytoryczna.
AdresaciKobiety, które poszukują sposobów na zdobycie samodzielności, zarówno pod względem finansowym, jak i życiowym. W szczególności absolwentki uczelni i studentki ostatnich lat.
Mediaregionalne i ogólnopolskie, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne.
Data zgłoszenia25.03.2010