Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200926.03.2010

"SAM ZDECYDUJ! PRZEKAŻ 1% NA MAZOWIECKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”

KATEGORIA: Instytucje publiczne i agendy rządowe

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Kampania informacyjna "SAM ZDECYDUJ! PRZEKAŻ 1% NA MAZOWIECKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE” po raz pierwszy wystartowała 12 lutego 2009 roku. Kampania odbyła się pod patronatem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i skierowana była do mieszkańców z terenu województwa mazowieckiego.
Kampania została stworzona, by wesprzeć małe lokalne organizacje pożytku publicznego. Chcemy by mieszkańcy Mazowsza, rozejrzeli się po swojej ulicy, miejscowości, powiecie i wsparli, tych, którzy na co dzień pracują w najbliższym otoczeniu. To oni wspierają samorząd w wykonywaniu zadań publicznych. Tymczasem w dobie kryzysu gospodarczego, środki z 1% uzupełniają środki od administracji publicznej.
1% podatku dochodowego można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Warto przekazać 1%, ponieważ pieniądze te są przeznaczane np. na świetlice dla dzieci, schroniska dla bezdomnych, kulturę i sport. Swoją działalnością organizacje pozarządowe wspierają społeczeństwo obywatelskie i rzeczywistą demokrację w Polsce.
Nasze działania skoncentrowane były na rozpowszechnieniu informacji na temat 1 %, poprzez plakaty informacyjne (PKS Radom, PKS Warszawa, słupy reklamowe Warexpo), stronę internetową www.mazowieckie.pl, www.dialog.mazovia.pl. W kampanii wykorzystaliśmy także media regionalne i lokalne działające na terenie Mazowsza (Warszawa, Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów).
Organizacje pożytku publicznego z terenu województwa mazowieckiego mogły ponadto składać swoje ulotki informacyjne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Były one dostępne dla wszystkich klientów odwiedzających urząd przy pl. Bankowym 3/5 oraz pięć delegatur w: Płocku (ul. Kolegialna 15), Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 7), Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15), Siedlcach (ul. Piłsudskiego 38) i Radomiu (ul. Żeromskiego 53).
W trakcie przygotowywania kampanii nie ponieśliśmy żadnych wydatków, poza wydrukiem plakatów informacyjnych, które zostały pokryte z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Według stanu na koniec października 2009 r. łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z zeznań podatkowych za 2008 r. wyniosła w kraju 380,1 mln zł, w tym ¼ środków trafiła na Mazowsze.
Wyjątkowość kampanii polega na jej szlachetnym celu - przekazanie 1% należnego podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego jest sposobem pomocy potrzebującym.
Również w tym roku – 28 stycznia 2010 roku wystartowała kolejna kampania "SAM ZDECYDUJ! PRZEKAŻ 1% NA MAZOWIECKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInstytucje publiczne i agendy rządowe
Problemy społeczneKampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%
NadawcaWojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
WykonawcaWojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
AdresaciMieszkańcy z terenu Województwa Mazowieckiego
MediaMedia regionalne i lokalne działające na terenie Mazowsza
Data zgłoszenia26.03.2010