Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200926.03.2010

"Drink pod ochroną"

KATEGORIA: Instytucje publiczne i agendy rządowe

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Podczas poprzednich wakacji ukazał się kolejny projekt kampanii społecznej Policji zachodniopomorskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą „Drink pod ochroną”. Jej adresatem, byli goście odwiedzający dyskoteki oraz lokale rozrywkowe. Kampania miała na celu uwrażliwić wszystkich na zagrożenia związane ze środkami pozbawiającymi ludzi świadomości, a wykorzystywanymi w celach przestępczych czyli tzw. „pigułkami gwałtu”.
W związku z prowadzoną analizą zagrożeń wytypowano do prowadzenia działań informacyjnych dwa wskazane miejsca, czyli największe miasta w województwie.
Kampania rozpoczęła się w lipcu 2009 i trwała do końca września. Miała przede wszystkim charakter informacyjny, a jej głównymi elementami były treści merytoryczne i obrazy, poruszające wyobraźnię odbiorcy. Nośnikami haseł kampanii stały się plakaty i ulotki informujące o zagrożeniu oraz podkładki pod napoje z wbudowanym testerem na obecność niebezpiecznych substancji w spożywanym napoju, w które w pierwszym etapie zostały zaopatrzone największe lokale rozrywkowe. Plakat pt ”Nie pamiętasz minionej nocy?.... może twój drink nie był pod ochroną” eksponowany był w postaci bilbordów, citylightów i diapazonów na terenie Szczecina i Koszalina. Plakaty zostały umieszczone także w większych dyskotekach w kabinach toalet damskich. Plakat pt. „Drink pod ochroną” eksponowany w miejscach zakupu alkoholu i innych napojów w dyskotekach, pubach, kawiarniach na terenie Szczecina i Koszalina. Plakat był eksponowany w pobliżu kas fiskalnych.
Plakat pt ” Drink pod ochroną, zawsze zabieram go ze sobą” . Plakat eksponowany głównie w ciągach komunikacyjnych w lokalach rozrywkowych i w otoczeniu sal dyskotekowych, w których trwała właściwa zabawa. Plakat miał przypominać o tym aby nie zostawiać swoich napojów bez opieki i kontroli.
Każdy plakat mimo że adresowany do różnych odbiorców, zawierał to samo przesłanie. „…Decydując się na zabawę, baw się odpowiedzialnie. Miej świadomość zagrożeń i nie stań się ofiarą pigułki gwałtu. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie!”
Dodatkowym nośnikiem były także burty autobusów, które dzięki uprzejmości współpracującej z organizatorami firmy reklamowej zostały obklejone także symbolem kampanii.
Kolejnym nośnikiem informacyjnym były przygotowane ulotki mówiące w szerszy sposób o zagrożeniu, przedstawiające możliwości przeciwdziałania takim niebezpiecznym sytuacjom a także wskazujące źródła ewentualnej pomocy potencjalnym ofiarom. Ulotki były przekazywane do klubów, dyskotek oraz w  znane nam miejsca wypoczynku młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego. Materiały informacyjne w tej postaci przekazywane były również podczas różnych inicjatyw, w których uczestniczyli organizatorzy kampanii w trakcie okresu letniego.
Na początku sierpnia działania informacyjne zostały wzmocnione przez dodatkowy element kampanii. Była to podkładka pod napoje jednocześnie będąca testerem substancji niebezpiecznych. Podkładki zostały przekazane kilku największym dyskotekom w Szczecinie i Koszalinie oraz jednej największej w paśmie nadmorskim w Mielnie. W trakcie realizacji kampanii zrealizowano dwa szkolenia poświęcone problematyce uzależnień oraz założeniom kampanii „Drink pod ochroną”. Jedno odbyło się w Koszalinie, drugie w Szczecinie. Oba adresowane były do właścicieli klubów, dyskotek oraz innych lokali rozrywkowych działających na terenie tych miejscowości. Podczas tych spotkań organizatorzy informowali o założeniach kampanii i zachęcali do aktywnego w niej udziału.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInstytucje publiczne i agendy rządowe
Problemy społeczneObronność i bezpieczeństwo
NadawcaKomenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
WykonawcaWydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
AdresaciMieszkancy i turyści województwa zachodniopomorskiego
MediaPlakaty, Diapazony, Citylighty, Dziennik Metro,
Data zgłoszenia26.03.2010