Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200930.03.2010

Prawo jazdy to nie prawo dżungli

KATEGORIA: Instytucje publiczne i agendy rządowe

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

1/ Cele akcji:
Celem akcji była szeroko zakrojona edukacja uczestników ruchu drogowego mająca im uświadomić jak ważna jest kultura jazdy oraz zachęcić do właściwych zachowań/reakcji na drodze, dzięki którym nastąpi usprawnienie oraz poprawa jakości poruszania się po krakowskich ulicach.
2/ Grupa docelowa:
Adresatem kampanii są posiadacze i użytkownicy pojazdów samochodowych, czyli kierowcy we wszystkich przedziałach wiekowych, aktywni zawodowo, studenci itp.
3/ Założenia/ wytyczne:
Termin rozpoczęcia akcji: 16 styczeń 2009 roku
Czas trwania kampanii: sześciotygodniowa kampania uderzeniowa
Narzędzia wykorzystane w kampanii:
1) Outdoor:
a/ citylighty - 300 sztuk ekspozycja w okresie od 16.01.2009 do 31.01.2009 ( 200 sztuk + dodatkowo 100 sztuk z logotypami AMS i KBF), 200 sztuk ekspozycja w okresie od 02.02.2009 do 28.02.2009 roku;
b/ bilboardy – 150 sztuk ekspozycja w okresie od 16.01.2009 do 28.02.2009 roku.
2/ reklama w mediach:
a/ umowa o współpracy na zasadzie patronatu medialnego z Dziennikiem Polskim obejmującej:
• pięciokrotne zamieszczenie w stałym miejscu na kolumnach miejskich materiałów poradnikowych na temat akcji (w sumie 75 modułów po 15 modułów na każdą z emisji);
• piętnastokrotną emisję ogłoszenia (na zmianę layout każdego z trzech bilboardów) w kolorze na kolumnach miejskich (15 modułów każdorazowo)
• konkursy z nagrodami dla czytelników Dziennika Polskiego:
Na początku kampanii został opublikowany tekst informacyjny na temat akcji, jej zasad i możliwości wygrania atrakcyjnych nagród.

Odbyły się 2 konkursy:

1/ pierwszy obejmował 15 kuponów, które ukazywały się na łamach Dziennika w czasie trwania akcji. W tym konkursie do wygrania były 4 atrakcyjne nagrody: główna czyli skuter oraz 3 tankowania po 50 l, które miały zmotywować czytelnika do udziału w konkursie.
Aby wziąć udział w tym konkursie należało wysłać kupon oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jakie działania ma podjąć miasto, aby usprawnić ruch kołowy w mieście? Pytanie to było jednocześnie mini badaniem fokusowym, dostarczającym przydatnych danych Zarządzającemu Ruchem (ZIKIT).
Po zakończeniu kampanii komisja konkursowa wybrała najciekawsze uzasadnienie i przyznała nagrody.

2/ drugi konkurs dotyczył zdjęć i zaczął się od 02.02.2009 roku (razem z insertem naklejki w Dzienniku Polskim na Kraków + powiat w ilości 40 tys.) w tym samym czasie do akcji aktywnie włączyło się Arge, które od 03.02.2009 rozpoczęło dystrybucję naklejki na stacjach (w ilości 2 tys. sztuk). Co drugi dzień na łamach Dziennika publikowane były zdjęcia kierowców z naklejką coolturalny kierowca przyklejoną na szybie, którzy zostali sfotografowani przez „Tajemniczego obserwatora”. Zwycięzcy konkursu odebrali z siedziby Dziennika Polskiego nagrodę w postaci talonu na paliwo od stacji Arge (po 30 l).

Regulamin konkursu był dostępny na stronie internetowej ZIKiT.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInstytucje publiczne i agendy rządowe
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego
NadawcaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
WykonawcaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Adresaciuczestnicy ruchu drogowego, kierowcy - Kraków
MediaDziennik Polski
Data zgłoszenia30.03.2010