Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200930.03.2010

"Bądź pierwszy w porządku"

KATEGORIA: Instytucje publiczne i agendy rządowe

POWIEKSZ

1/ Cele akcji:
Celem akcji była edukacja społeczeństwa mająca uświadomić jak ważna jest kultura utrzymania czystości w mieście oraz zachęcić do właściwych reakcji i czynnego zaangażowania w dbanie o wizerunek czystego miasta. Podstawowym założeniem było także nakreślenie skali problemów związanych z codziennym zanieczyszczaniem środowiska oraz próba zwrócenia uwagi przeciętnego krakowianina, na postulat chcesz żyć w czystym mieście i być z tego dumnym zacznij to zmieniać od siebie. Chcieliśmy również uświadomić mieszkańcom jak wielkie nakłady finansowe są co roku przeznaczane na sprzątanie miasta.
Wybrane problemy:
- niedopałki papierosów, gumy do żucia, odchody zwierząt domowych, szczególnie dokuczliwe właśnie w okresie roztopów, innego rodzaju śmieci: papierki, butelki, puszki, dzikie wysypiska śmieci gospodarczych;

2/ Grupa docelowa:
Adresatem kampanii było przede wszystkim społeczeństwo lokalne – mieszkańcy miasta Krakowa.

3/ Założenia/ wytyczne:
Termin rozpoczęcia akcji: 02 kwiecień 2009 roku. Kwiecień to miesiąc w, którym najbardziej widoczna jest skal problemu zanieczyszczania miasta (roztopy ukazują zalegający brud w całej okazałości).

Czas trwania kampanii: czterotygodniowa kampania uderzeniowa

Narzędzia wykorzystane w kampanii:

citylighty - 200 sztuk ;

reklama w mediach:
umowa o współpracy na zasadzie patronatu medialnego z Dziennikiem Polskim obejmująca:
• przygotowanie i publikację materiałów poradnikowych na temat utrzymania czystości w Krakowie zwracające szczególną uwagę na wybrane problemy, w łącznej ilości 75 modułów w Kronice Krakowskie,
• umieszczenie 5 ogłoszeń (layout citylightu) 15 modułowych, w kolorze na kolumnach redakcyjnych,
• przeprowadzenie wspólnego konkursu plastycznego dla czytelników z nagrodami ufundowanymi przez ZIKiT,
• promocja kampanii poprzez zapowiedzi „zajawki” z I strony


KrajPolska
Kategoria konkursowaInstytucje publiczne i agendy rządowe
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Ekologia i środowisko
NadawcaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
WykonawcaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Adresacimieszkańcy miasta Krakowa
MediaDziennik Polski
Data zgłoszenia30.03.2010