Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200930.03.2010

„3…2…1…Internet!” - kampania bezpieczeństwa dzieci w Internecie

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Cel kampanii – analiza problemu

Internet oraz nowe technologie to narzędzia, które ułatwiają zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, nawiązywanie kontaktów i dostęp do rozrywki. Jednak coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjnych oprócz niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą także potencjalne zagrożenia, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Są to m.in. takie zjawiska jak cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu, czy kontakty z nieznajomymi.

Badania przeprowadzone w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Gemius pokazały, że ponad 90% dzieci w wieku 12–17 lat korzysta z serwisów komunikacyjnych, a 68% dzieci otrzymuje propozycje spotkań od osób poznanych przez Internet. 52% Internautów w  tym samym przedziale wiekowym zetknęło się w Sieci z przemocą werbalną, 47% doświadczyło wulgarnego wyzywania, co piąty - poniżania, ośmieszania i upokarzania, a 16% - straszenia i szantażowania. Ponad połowa (57%) młodych ludzi w wieku 12-17 lat była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli . Wielu rodziców i nauczycieli nie zdaje sobie sprawy, że ich dzieci i podopieczni stykają się w Sieci z tego typu zagrożeniami. Dzieci nie chcą, nie potrafią lub obawiają się rozmawiać o tym ze swoimi opiekunami. Często też ich rodzice czy nauczyciele nie posiadają odpowiednich narzędzi i wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z technologii informacyjnych.

Kampania edukacyjna „3...2...1...Internet!” ma na celu nauczenie dzieci właściwych nawyków korzystania z technologii informacyjnych tak, aby w efekcie dawały im jak najwięcej korzyści, i jak najmniej szkód. Materiały edukacyjne przygotowane w ramach kampanii bezpieczeństwa internetowego dzieci, zostały pomyślane tak, aby były jak najbardziej ciekawe i przystępne dla najmłodszych użytkowników Sieci. Są one również świetnym narzędziem edukacyjnym dla rodziców, nauczycieli oraz wolontariuszy Microsoft.

Grupa docelowa kampanii

Grupą docelową kampanii „3...2...1...Internet!” są dzieci i młodzież szkolna (materiały edukacyjne „3...2...1...Internet!” zaadresowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych), ale także rodzice, nauczyciele, wychowawcy i wolontariusze, którzy mogą na podstawie materiałów szkoleniowych prowadzić zajęcia z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Opis kampanii

Zdecydowana większość młodych internautów aktywnie korzysta z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób wiele znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność najmłodsi niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem Sieci - oszustw, przemocy werbalnej. Dzieci często podają obcym swoje dane osobowe oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie. Dlatego też budowanie świadomości bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży jest tak ważne.

W ścisłej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny” Krzysztofa Hołowczyca, firma Microsoft przygotowała program bezpieczeństwa internetowego dzieci „3…2…1… Internet!”. Dzięki multimedialnym szkoleniom przygotowanym w ramach kampanii, nawet w słabo zinformatyzowanych szkołach podstawowych można przeprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w Sieci. Wystarczy komputer lub odtwarzacz DVD podłączony do telewizora. Na omówienie z uczniami klas IV-VI pięciu ryzykownych zachowań w Sieci potrzeba najwyżej dwóch godzin lekcyjnych. Nauczycielowi do poprowadzenia zajęć wystarczy podstawowa znajomość Internetu i prezentacja multimedialna z Krzysztofem Hołowczycem, pobrana z Sieci (www.321Internet.pl, www.dzieckowsieci.pl oraz www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl) lub zapisana na płycie DVD. Z materiałów dydaktycznych mogą również korzystać rodzice i wolontariusze prowadzący zajęcia na temat bezpiecznego internetowego.

Podstawowym celem zajęć „3…2…1… Internet!” jest uczenie „dobrego” korzystania z Sieci jako alternatywy do zachowań ryzykownych. Jak sobie radzić z ośmieszającymi filmami nagranymi telefonem komórkowym i „wrzuconymi” do Internetu? Dlaczego spotkania z internetowym znajomym w rzeczywistym świecie mogą być niebezpieczne? Co może spowodować umieszczanie w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat? Dlaczego lepiej nie kopiować z Sieci cudzych wypracowań? W jaki sposób nie uzależnić się od Internetu? W praktyce dzieci same muszą odpowiedzieć sobie na te pytania, ustalić własne zasady bezpiecznego korzystania z Sieci i spisać umowę z samym sobą, a więc jest szansa, że wnioski zapamiętają na dłużej.

Materiały dydaktyczne przygotowane w ramach kampanii „3...2...1...Internet!” to pięć odcinków kreskówki, w której piątka bohaterów styka się z ryzykownymi zachowaniami w Sieci związanymi z cyberprzemocą, kontaktami z nieznajomymi, ochroną danych osobowych, poszanowaniem własności intelektualnej i uzależnieniem od Internetu. Po obejrzeniu każdej z kreskówek uczniowie, w ramach ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, muszą dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem bezpiecznym a ryzykownym. Następnie poznają możliwe konsekwencje swoich decyzji. Każda kreskówka ma do wyboru dwa zakończenia – pozytywne, kiedy bohater zachowuje się bezpiecznie i negatywne, kiedy bohater zachowuje się ryzykownie. Instrukcje i scenariusze zajęć dla nauczycieli i rodziców zostały już wielokrotnie sprawdzone podczas pracy z dziećmi. Są proste i łatwe w obsłudze. Z entuzjazmem wyrażają się też o nich same dzieci, ponieważ uczą się przez zabawę.

Okres realizacji kampanii:

Kampania bezpieczeństwa dzieci w Internecie „3...2...1...Internet!” została uruchomiona w maju 2009 roku i nadal jest realizowana.

Zasięg kampanii: ogólnopolski

Metody realizacji kampanii

Staramy się, aby informacje o działaniach realizowanych w obszarze bezpieczeństwa dzieci w Internecie, docierały przede wszystkim do szkół, dydaktyków oraz rodziców, a także innych organizacji, które mogą wykorzystywać przygotowane narzędzia w procesie edukacji bezpieczeństwa internetowego.

Każda ze stron współtwórców kampanii „3...2...1...Internet!”: Microsoft, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja „Kierowca Bezpieczny” prowadzi działania popularyzujące treści zawarte w curriculum:
• Informacje oraz bezpłatne narzędzia dostępne są na dedykowanych stronach internetowych: www.dzieckowsieci.pl, www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl, www.321internet.pl.
• Od momentu uruchomienia kampanii „3...2...1...Internet!”, przygotowane materiały dydaktyczne otrzymały pozytywna opinię kuratoriów oświaty oraz zostały zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych kilku z nich, m.in. przez kuratorium Mazowieckie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie.
• Materiały dydaktyczne „3...2...1...Internet!” znajdują się w bazie materiałów edukacyjnych ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, realizowanego przez Fundację Kidprotect.pl pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• W listopadzie 2009 r. Microsoft przekazał każdej z 14 200 publicznych szkół podstawowych w Polsce oryginalny egzemplarz curriculum „3...2...1...internet!” (poza szerokim i bezpłatnym dostępem internetowym do powyższych materiałów), który składa się z 5 interaktywnych filmów edukacyjnych, scenariusza metodycznego do prowadzenia zajęć oraz komiksu tematycznego dla dzieci.
• Zostały ogłoszone konkursy dla nauczycieli i szkół, pod honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka – konkursy służą aktywizowaniu środowiska oświatowego w zakresie nauczania właściwych nawyków korzystania z Internetu. W I edycji konkursu „3…2…1…bezpieczny Internet na Start” przeszkolonych zostało blisko 65 tys. uczniów z wykorzystaniem materiałów „3…2…1…Internet!”.

Partnerzy kampanii „3...2...1...Internet!” organizują i współuczestniczą w wielu wydarzeniach i konferencjach dotyczących problematyki zagrożeń płynących z Sieci:
• 15 maja 2009 r., pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Minister Elżbiety Radziszewskiej, odbyła się konferencja „Szkoła bezpiecznego Internetu” i przedstawienie materialów „3...2...1...Internet!”. Głównym tematem spotkania było wprowadzenie nauczycieli w praktyczne zastosowanie materiałów dydaktycznych „3...2...1...Internet!”.
• Konferencja 29-30 września 2009 r. - III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange
i Akademicką Siecią Komputerową, oraz we współpracy z niemieckim projektem na rzecz bezpieczeństwa w Internecie – Klicksafe.de. Wydarzenie to odbyło się w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Plus. Podczas konferencji Microsoft przedstawił materiały edukacyjne „3…2…1…Internet!” polskiemu oraz międzynarodowemu środowisku zaangażowanemu w problematykę.
• 1 grudnia 2009 r. - konferencja zorganizowana przez Microsoft w ramach kampanii na rzecz bezpieczeństwa i ochrony prywatności dzieci w Internecie. Spotkanie zgromadziło 250 nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół i psychologów szkolnych. Konferencja zorganizowana została przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Fundacją Dzieci Niczyje. Podczas spotkania zebrani przedstawiciele sektora edukacji dowiedzieli się o rodzajach zagrożeń internetowych i sposobach reagowania oraz zapobiegania im. Konferencja miała kontynuację w postaci dalszych podobnych spotkań w wybranych miastach województwa mazowieckiego. Stanowiła kanał dotarcia z materiałami „3…2…1…Internet!” do nauczycieli mniejszych miast, w których tego typu spotkania odbywają się rzadziej niż w stolicy.
• 9 lutego 2010 r. – Konferencja Dzień Bezpiecznego Internetu, podczas której firma Microsoft podpisała z Fundacją Orange porozumienie partnerskie, na mocy którego wolontariuszom Grupy TP udostępniona została licencja na materiały „3…2…1…Internet!” w zamian za materiały edukacyjne dla klas młodszych opracowane przez Fundację Orange i Fundację Dzieci Niczyje. Na mocy tego porozumienia wolontariusze obu firm mogą pracować z dziećmi wszystkich klas szkół podstawowych.
• 25 marca 2010 r. – Bled, Słowenia. Konferencja Insafe/INHOPE. Materiały „3…2…1…Internet!” zostały przedstawione na międzynarodowym forum przez partnerów kampanii firmę Microsoft i Fundację Dzieci Niczyje.

Działania wolontariackie prowadzone w oparciu o materiały edukacyjne 3…2…1…Internet!”:
• 22 sierpnia 2009 r. przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje oraz Microsoft wzięli udział w III Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych ZHP, podczas którego przeprowadzili szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Szkolenia zostały oparte na programie edukacyjnym „3… 2… 1… Internet!”.
• Kontynuacją porozumienia partnerskiego z Fundacją Orange była wspólna akcja wolontariacka pracowników obu firm. 26 lutego 2010 r. wolontariusze Microsoft i Grupy TP przeprowadzili zajęcia z bezpieczeństwa internetowego „3…2…1…Internet!” dla blisko 300 dzieci i ich nauczycieli.

Pomysły kreatywne

• Społeczny udział Krzysztofa Hołowczyca przy realizacji kampanii „3...2...1...Internet!”, jako Ambasadora projektu, który dzięki popularności wśród dzieci i dorosłych, pomaga docierać zarówno do najmłodszych użytkowników Sieci jak i do ich opiekunów i kadry nauczycielskiej. Jego zaangażowanie doceniła Kapituła konkursu „Gwiazdy dobroczynności” przyznając mu honorowy tytuł za całokształt pracy społecznej.
• Materiały dydaktyczne (curriculum) przygotowane na potrzeby kampanii, stały się również darmowym dodatkiem do programów Microsoft dystrybuowanych w ramach wrześniowej akcji „Powrót do szkoły”. Pozwoli to zwrócić baczniejszą uwagę na kwestie bezpiecznego korzystania z Internetu w momencie powrotu dzieci z wakacji.
• Curriculum „3...2...1...Internet!” jest również podstawą konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych, który jest realizowany z tygodnikiem społeczno-oświatowym „Głos Nauczycielski”, Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją „Kierowca Bezpieczny” w ramach inicjatywy „Partnerstwo dla Przyszłości”. Konkurs ten ma na celu aktywowanie społeczności nauczycielskiej i zachęcenie do korzystania z materiałów „3...2...1...Internet!” w celu kształtowania właściwych praktyk korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
• Microsoft wraz ze społecznością partnerską firmy udostępnił materiały „3…2…1…Internet!” sieci partnerskiej. Przeszkolone i przygotowane grupy Partnerów odbywają zajęcia z dziećmi i ich rodzicami w całym kraju.
• Prowadzone są prace przygotowawcze w partnerstwie z Polskim związkiem Głuchych, prowadzące do udostępnienia materiałów edukacyjnych dzieciom niesłyszącym (wersja z lektorem migowym).
• Partnerzy społeczni projektu wyrazili zgodę na bezpłatne udostępnienie innym oddziałom Microsoft w Europie możliwości lokalizowania materiałów i korzystania z nich lokalnie w zakresie odpowiedzialności społecznej firmy. Projekt prezentowany był przez Fundację dzieci Niczyje na forum „Safer Internet” w Islandii i spotkał się z dużym zainteresowaniem.
• „3…2…1…Internet” stanowiły podstawę licznych inicjatyw edukacyjnych inicjowanych przez Fundację Dzieci Niczyje wokół Dnia Bezpiecznego Internetu.
• Materiały edukacyjne zostały bezpłatnie dodane do kwartalnika PWN „Uczyć łatwiej” dostarczanego do 10 tys. nauczycieli w kraju.
• W ramach akcji Fundacji Dzieci Niczyje „Sieciaki na wakacjach” (pikniki dla dzieci, 2009) organizowane były warsztaty z „3…2…1…Internet!” dla 4500 dzieci.

Rezultaty kampanii

Materiały edukacyjne „3…2…1…Internet!” są niekomercyjne i udostępniane bezpłatnie środowiskom związanym z edukacją. Miernikiem efektywności kampanii są liczniki pobrań materiałów ze stron internetowych, baza nauczycieli biorących udział w konkursie oraz liczba przeszkolonych dzieci. Priorytetem jest nie tylko dostarczenie dzieciom i dorosłym nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, lecz także aktywizowanie środowisk związanych z nauczaniem dzieci i zachęcanie do korzystania z tych materiałów.


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społeczneEdukacja
NadawcaMicrosoft, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja „Kierowca Bezpieczny”
WykonawcaMicrosoft, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja „Kierowca Bezpieczny”
AdresaciDzieci i młodzież szkolna, rodzice, nauczyciele, wychowawcy i wolontariusze
MediaTVP, Polsat News, Superstacja, Radio Tok FM, Radio Kolor, Przyjaciółka, Głos Nauczycielski, CSR.Info, PRportal.pl
Data zgłoszenia30.03.2010