Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200930.03.2010

Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

„Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” to program skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze oraz powszechne używanie elementów poprawiających widoczność, takich jak kamizelki i opaski odblaskowe. Organizatorzy stworzyli „Bezpieczną jazdę” jako odpowiedź na problem społeczny, jakim są wypadki drogowe z udziałem dzieci.
Wszystkie zgłoszone programu szkoły otrzymują komplet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Nauczyciele wykorzystują je do przeprowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego i do przygotowania dzieci do egzaminów na kartę rowerową.
W 2009 roku odbyła się III edycja programu.

1. Informacje ogólne
“Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowany z przede wszystkim z myślą o szkołach w małych miastach i wsiach, gdzie uczniowie używają rowerów na co dzień. Program skierowany jest do uczniów klas czwartych, którzy mogą w tym wieku zgodnie z przepisami otrzymać już kartę rowerową. Został on przygotowany przy zaangażowaniu merytorycznym ekspertów z zakresu edukacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wsparcia programowi udzielają Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Komeda Główna Policji.

Szkoły biorące udział w programie uczestniczą w programie otrzymując:
- skrypty do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego; materiały te zostały dopuszczone do użytku w szkołach przez Ministerstwo Edukacji (DKOS-5002-27/07).
- ćwiczenia dla uczniów klas IV
- testy do przeprowadzenia egzaminów teoretycznych
- wskazówki do przeprowadzenia egzaminów praktycznych
- zestawy bezpieczeństwa składające się z kamizelki odblaskowej i 2 opasek odblaskowych dla każdego ucznia, który otrzymał kartę rowerową
- możliwość wzięcia udziału w konkursie dodatkowym

2. Opis problemu społecznego
Polska jest krajem o bardzo wysokiej liczbie wypadków drogowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim nieodpowiednia infrastruktura drogowa oraz nieprzestrzeganie przepisów użytkowników dróg. W dużym odsetku wypadków uczestniczą dzieci. W 2009 roku w 5058 wypadkach śmierć poniosło 128 dzieci w wieku 0-14 lat a 5058 zostało rannych. W przypadku dzieci z grupy wiekowej 7-14 lat, najwięcej ofiar to piesi i rowerzyści - 39,7%. W 2009 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 1 593 wypadków drogowych, zginęło w nich 42 dzieci a 1608 zostało rannych.


3. Strategia

Przy tworzeniu programu (I edycja odbyła się w 2007 roku) podjętych zostało 6 kluczowych decyzji:
1. nawiązanie współpracy z partnerami merytorycznymi: Komedą Główną Policji i Krajową Radą Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
2. przygotowanie przez ekspertów interesujących materiałów do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego, aby ułatwić nauczycielom prowadzenie lekcji
3. przygotowanie przez ekspertów interesujących i atrakcyjnych ćwiczeń dla uczniów, które zostały zaaprobowane przez Ministerstwo Edukacji
4. zapewnienie kamizelek odblaskowych oraz opasek dla wszystkich dzieci aktywnie biorących udział w programiei
5. zaangażowanie patrona medialnego (Super Express), dzięki któremu można zwiększać świadomość społeczną nt. BRD wśród nauczycieli i rodziców
6. prowadzenie działań medialnych przez media regionalne

Przed programem postawiono 2 zasadnicze zadania:
• Dotarcie do jak największej liczby dzieci uczących się zasad bezpieczeństwa w  ruchu drogowym (BRD)
• atrakcyjność, praktyczność a przede wszystkim efektywność w kształtowaniu postaw i zachowań dzieci.
4. Planowanie
Cele programu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach, zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem
• Promocja wśród dzieci przepisów ruchu drogowego
• Promocja używania elementów odblaskowych (kamizelek i opasek), które w znaczący sposób zwiększają widoczność na drodze
• Wsparcie merytoryczne zajęć z wychowania komunikacyjnego oraz egzaminów na kartę rowerową
• Edukacja: kształtowanie postaw i zachowań dzieci – przyszłych dorosłych uczestników ruchu drogowego
• Promocja bezpiecznej jazdy na rowerze

Grupy docelowe:
• Dzieci z klas IV szkół podstawowych i ich rodzice
• Nauczyciele

Kanały komunikacyjne:
• Partner medialny programu – Super Express
• Media regionalne
• Komunikacja bezpośrednia: maile, strona internetowa (www.bezpiecznajazda.com.pl)

Stworzone materiały:
• Materiały edukacyjne dla uczniów (15 000 egzemplarzy)
• Skrypt do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego (800 egzemplarzy)
• Zestawy bezpieczeństwa: kamizelki i opaski odblaskowe (12 000 zestawów)

5. Realizacja
Rozpoczęcie programu
I edycja programu została zorganizowana w 2007 roku. Do wszystkich szkół podstawowych w Polsce (ok. 14 000) zostało wysłane pocztą tradycyjną zaproszenie do udziału. Zgłosiło się 3400 szkół (25%) próbując zgłosić 172 000 uczniów. Z powodów logistycznych i finansowych organizatorzy zmuszeni zostali do stworzenia listy szkół, które w kolejnych latach były zapraszane do programu. W pierwszej edycji do programu zakwalifikowało się 278 szkół (15 000 uczniów).

Edycja 2008
W 2008 roku zaproszonych zostało kolejnych 400 szkół i 15 000 dzieci. Stworzona została także strona internetowa programu www.bezpiecznajazda.com.pl

Edycja 2009
W 2009 roku do programu zostało zaproszonych 21 000 dzieci z 457 szkół z terenu całej Polski.

Kalendarium programu
2 marca rozpoczęcie programu – dystrybucja elektronicznych zaproszeń do szkół,
16 marca zamknięcie listy szkół zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu,
16 marca publikacja listy zakwalifikowanych szkół na stronie www programu,
23 marca dystrybucja materiałów dydaktycznych do szkół,
15 maja termin nadsyłania dokumentacji zrealizowanych projektów konkursowych,
25 maja posiedzenie jury, podczas którego zostali wyłonieni zwycięzcy III edycji konkursu,
27 maja zamieszczenie na stronie www programu listy zwycięskich szkół,
31 maja termin nadsyłania raportów po przeprowadzonych egzaminach teoretycznych i praktycznych w szkołach,
10 czerwca dystrybucja pakietów bezpieczeństwa, podziękowań za udział,
15-19 czerwca wręczenie nagród zwycięskim szkołom.

Media
Przez 6 miesięcy trwania „Bezpiecznej jazdy” Super Express zdawał relacje z przebiegu programu: z jego ogłoszenia, prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego, egzaminów praktycznych i teoretycznych, wręczania kart rowerowych, wręczania nagród w konkursie dodatkowym. Poza relacjami z przebiegu programu partner medialny odegrał ważną rolę edukacyjną w zakresie budowania świadomości nt. bezpieczeństwa dzieci na drogach, przybliżania czytelnikom podstawowych przepisów drogowych, podkreślania wagi używania kasków i elementów odblaskowych. Aby bardziej zaangażować czytelników zorganizowane zostały 4 konkursy SMSowe. Można w nich było wygrać 20 rowerów, 100 kasków i 100 kamizelek odblaskowych.

Także media regionalne zaangażowały się w program pisząc na temat pobliskich szkół, ich postępach w realizacji programu, zdając relacje z wręczenia nagród szkołom – laureatom konkursu dodatkowego.

www.bezpiecznajazda.com.pl
Oprócz ogólnych danych dotyczących programu, takich jak opis i regulamin, czy informacje o aktualnej edycji, na stronie znalazły się też sekcje przygotowane specjalnie z myślą o nauczycielach oraz uczniach. W zakładce „Pokój Nauczycielski” koordynatorzy po zalogowaniu mogli uzupełniać opisy swoich szkół oraz dodawać do nich zdjęcia. Ponadto, by wzbogacić zajęcia z wychowania komunikacyjnego, na podstronie „Do Pobrania” można było znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, takich jak filmy, programy czy prezentacje multimedialne. By zachęcić do korzystania z platformy uczniów biorących udział w programie została stworzona zakładka „Rower”, gdzie amatorzy dwóch kółek mogli znaleźć cenne informacje dotyczące prawidłowego wyposażenia pojazdu, w tym również oświetlenia, na które szczególny nacisk kładzie Biuro Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Główniej Policji. Dodatkowo znalazły się tam wskazówki czym się kierować przy zakupie nowego roweru oraz informację jak odpowiednio go konserwować. Ponadto zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych uczestników ruchu drogowego zostały, w porozumieniu z partnerem medialnym – portalem wychowaniekomunikacyjne.org, zamieszczone na stronie testy on-line na kartę rowerową.

Konkurs dodatkowy
Podobnie jak w 2008 roku został ogłoszony konkurs dodatkowy dla szkół z zakresu BRD. Zadaniem szkół było stworzenie inicjatyw promujących lub bezpośrednio zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w najbliższym otoczeniu szkoły. Zwycięskie projekty zostały wyłonione podczas posiedzenia Jury konkursu w skład której wchodzili przedstawiciele Komendy Głównej Policji, patrona medialnego, sponsora programu oraz nauczycielka koordynująca program w szkole, która zwyciężyła w poprzedniej edycji konkursu. Członkowie jury postanowili wyróżnić nagrodami regulaminowymi 5 szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie,
2. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Br. Malinowskiego w Działdowie,
4. Szkoły Podstawowej im . Mikołaja Kopernika w Sławkowie,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku.

Najlepszym placówkom oświatowym wręczono atrakcyjne nagrody (kompletne miasteczka ruchu drogowego składające się z rowerowego toru przeszkód oraz zestawu znaków drogowych wraz z sygnalizatorem świetlnym, dwa rowery oraz upominki dla wszystkich uczniów uczestniczących w przygotowaniu zwycięskiego projektu), a nauczyciele koordynujący program otrzymali premię finansową.

Impreza letnia
W dniach 8-9 sierpnia 2009 roku w trakcie finału wyścigu Tour de Pologne na krakowskim Błoniu zostało przygotowane specjalne stoisko. Przy udziale Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej oraz animatorów dzieci mogły poznawać zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym nie tylko ucząc się przepisów, ale także biorąc udział w różnego rodzaju grach i zabawach.

Kontynuacja
We wrześniu 2009 roku, po zakończeniu III edycji, został zorganizowany panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli – koordynatorów ze szkół, które zwyciężyły w konkursie dodatkowym. Jego celem było wysłuchanie ich opinii na temat programu. Cenne uwagi nauczycieli umożliwiły przede wszystkim wprowadzenie do materiałów dydaktycznych IV edycji kolejnych tematów, uzupełnienie już istniejących a także wzbogacenie strony internetowej.

6. Rezultaty

• 15 000 dzieci z 457 szkół uczestniczyło w programie poznając zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
• 11 596 dzieci zdało egzaminy na kartę rowerową i otrzymało zestawy bezpieczeństwa
(82% zdających)
• W konkursie dodatkowym wzięło udział 92 szkoły organizując różnego rodzaju inicjatywy z zakresu BRD
• W Super Expressie zostało opublikowanych 12 stron materiałów oraz czterostronicowy dodatek popularyzujące BRD
• 5 szkół otrzymało miasteczka ruchu drogowego składające się z oznakowania, toru przeszkód i rowerów
• Około 200 rodzin z dziećmi wzięło udział w grach i zabawach podczas imprezy letniej w Krakowie

We wszystkich 3 zorganizowanych już edycjach wzięło udział 55 000 dzieci z 1180 szkół z całej Polski. 30 881 dzieci zdało egzamin na kartę rowerową i otrzymało nagrodę: kamizelkę i opaskę odblaskową. Aż w 440 szkołach egzaminy na kartę rowerową zdało 100% dzieci zgłoszonych do programu.


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego, Edukacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaMcDonald's Polska
WykonawcaTwenty Four Seven PR
Adresaciuczniowie klas IV szkół podstawowych, rodzice i nauczyciele
MediaSuper Express, media regionalne
Data zgłoszenia30.03.2010