Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200905.04.2010

ZAUWAŻ MNIE

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Akcja z okazji Światowego Dnia Chorych na Padaczkę. Akcja stanowi przeciwwagę do komercyjnego święta Zakochanych. Informujemy, że 14 lutego to nie tylko popularne Walentynki, ale także dzień osób dotkniętych padaczką. Chcemy w przystępny, przyjazny sposób wyróżnić się wśród walentynkowych dekoracji i wysłać społeczeństwu specjalną „walentynkę” – informację o dniu chorych na padaczkę
Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i mediów na potrzeby osób chorych na padaczkę - chorzy na padaczkę potrzebują zrozumienia i akceptacji społecznej. Celem akcji jest także edukacja jak zachować się w przypadku napadu padaczkowego, gdyż wiele osób niestety nie zna przejawów choroby i nie wie jak zachować się w takiej sytuacji. Z powodu niekontrolowanych napadów padaczki oraz braku zrozumienia ze strony otoczenia, wielu chorych i ich opiekunów jest zmuszona zrezygnować z nauki, pracy, rodziny, marzeń... Chorzy na padaczkę mogą w pełni funkcjonować społecznie, jeśli tylko są odpowiednio leczeni i akceptowani. Przykładami osób, które pomimo choroby odniosły sukces są m.in.: Ludwig van Beethoven, Napoleon Bonaparte, Elton John.

Akcja powstała z inicjatywy stowarzyszeń pacjentów, takich jak m.in.: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, oddział w Sławnie; Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, oddział w Łodzi; Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół "Spokojna Głowa"; Fundacja Oli Leśniewskiej; Stowarzyszenie Epileptyków Gdańskich; Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "Piast"; Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka" oraz portal Tacyjakja.pl.
W akcji biorą udział osoby chore na padaczkę, ich bliscy, wolontariusze


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaPolskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
WykonawcaPolskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę,
Adresacispoeczenstwo
MediaRadio,telewizja prasa
Data zgłoszenia05.04.2010