Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200909.04.2010

Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne

KATEGORIA: Instytucje publiczne i agendy rządowe

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Kiedy picie alkoholu staje się problemem? Jak sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne?
W jaki sposób przeliczyć wypity alkohol na porcje standardowe? Jaka jest różnica miedzy piciem ryzykownym i szkodliwym? Czy alkohol działa tak samo na kobiety i na mężczyzn? Nawet jeśli do tej pory dorośli Polacy nie stawiali sobie takich pytań to zachęcimy ich do tego i udzielimy rzetelnych odpowiedzi w kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne!

Pod takim hasłem w kwietniu 2009r. ruszyła ogólnopolska kampania profilaktyczno–edukacyjna. Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in.: Senat Rzeczpospolitej Polskiej i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia. Partnerami przedsięwzięcia są m.in.: Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Komenda Główna Policji – Biuro Ruchu Drogowego, POLITYKA, FORUM, AMS, Wydawnictwo PARPAMEDIA oraz dom mediowy Media Group. Kreację do kampanii opracowała agencja reklamowa Silberball Warszawa.

Kampania jest skierowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele i rozsądnie. W Polsce ponad 80% Polaków sięga po alkohol. Chcemy zachęcić dorosłych Polaków do oceny własnego wzoru picia i ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Wytłumaczymy, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy ryzyka.
Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 13% i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 3%).

Do kampanii przystąpiło blisko 1400 samorządów gminnych i 15 wojewódzkich. Do tej pory żadna społeczna kampania nie spotkała się z takim odzewem ze strony samorządów lokalnych!

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny został skierowany do młodzieży.
Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazała, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkół trafił, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymały materiały edukacyjne pod hasłem „Nie, bo tak”, adresowane do młodych ludzi.

Narzędzia kampanii
• spoty telewizyjne i radiowe
• plakaty, billboardy i citylighty
• materiały edukacyjne, w tym skierowane do lekarzy (broszury, ulotki, książki, przewodniki)
• strona internetowa dla dorosłych www.wyhamujwpore.pl
• strona internetowa dla młodzieży www.niebotak.pl
• lokalne debaty, szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, zajęcia edukacyjne w szkołach nauki jazdy itp.

Do gmin trafiło blisko 3 mln materiałów edukacyjnych


KrajPolska
Kategoria konkursowaInstytucje publiczne i agendy rządowe
Problemy społeczneProfilaktyka – zdrowie i uzależnienia
NadawcaPaństwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
WykonawcaAgencja reklamowa Silberball Warszawa
AdresaciDorośli konsumenci napojów alkoholowych
Mediaprasa, radio, telewizja, internet, outdoor
Data zgłoszenia09.04.2010
Dodatkowe materiałyplik: file_20100414143556_218.mp3
spot radiowy
 plik: file_20100414143644_680.mp3
spot radiowy