Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200909.04.2010

Jaki ślad zostawisz po sobie?

KATEGORIA: Instytucje publiczne i agendy rządowe

POWIEKSZ

Na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy powstała kampania medialna dotycząca przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac na wysokościach w ramach programu „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”.
Na potrzeby kampanii zrealizowano spot telewizyjny, radiowy oraz billboard. Kampania rozpoczęła się oficjalne 1 lipca 2009 roku, wtedy też w okolicach placów budowy pojawiły się billboardy. Spoty telewizyjne i radiowe były obecne w mediach od 22 czerwca. Kampania miała zasięg ogólnokrajowy.
Celem kampanii było uwrażliwienie osób związanych z pracą na wysokości od inwestorów, przez kierowników budów, do robotników i ich rodzin na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Według danych PIP, wypadki związane z pracą na wysokości były jedną z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków na budowach.
Kampania realizowana była w telewizji, radio, internecie, poprzez outdoor, a także za pomocą działań PR.
W telewizji emitowane byłe 30 sekundowe spoty reklamowe (52 razy w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych TVP1 i TVP2). Ich nadawanie odbywało się po godzinie 20.00 – ze względu na kluczową scenę, ukazującą konsekwencje upadku z wysokości i widoczną w niej krew.
20-sekundowy spot radiowy został wyemitowany 36 razy w ogólnopolskiej sieci Grupy Radiowej Time (Radio Eska + Gold FM).

Prowadzona między 1 a 15 lipca 2009 roku kampania billboardowi miała wzmocnić zasięg kampanii. Do realizacji działań outdoorowych wykorzystano 370 nośników (5,04 x 2,38 m) w ośmiu największych miastach Polski. W miarę możliwości były wybierane nośniki znajdujące znajduje się w pobliżu budów.
Celem działań PR było dotarcie do różnych intersariuszy kampanii – grup ważnych dla powodzenia kampanii. Główną grupą, do której były kierowane działania PR byli pracodawcy oraz inwestorzy. Przedsięwzięcia PR’owe miały charakter uzupełniający wobec przekazu reklamowego, którego zadaniem było zwrócenie uwagi na problem niezachowywania wymaganych środków ostrożności i standardów pracy podczas wykonywania robót na wysokości.
Bardziej pogłębione i szczegółowe informacje, o danej problematyce, docierały do odbiorców za pomocą działań bezpośrednich oraz publicystyki w mediach.
W ramach działań internetowych, na trzech serwisach związanych z budownictwem, umieszczono banery wielkości 750x100 pixeli, które odsyłały do strony www.bezupadku.pl. Emisja odbywała się między 7 a 10 lipca 2009, dodatkowo między 6-10 lipca na portalu Interia.pl ukazało się milion odsłon baneru.

Kampania odniosła sukces. Przeprowadzone przez TNS OBOP badanie ewaluacyjne dowiodło, że czterech na dziesięciu robotników budowlanych wykonujących prace na wysokości miało kontakt z kampanią medialną, „Jaki ślad zostawisz po sobie? Nie lekceważ zagrożeń w pracy na wysokości”.
Najskuteczniejszym medium kampanii medialnej pod względem zasięgu okazały się billboardy: dostrzegło je 66% tych, którzy mieli kontakt z kampanią oraz telewizja (53%).
Kampania medialna została oceniona przez respondentów pozytywnie: 63% z nich uważało, że reklama była przekonywująca, a tylko 9% uznało ją za nudną.
Największa, deklarowana zmiana postaw zaszła w generalnym nastawieniu do pracy na wysokości. 47% respondentów mających kontakt z kampanią medialną deklarowało, że zaczęło bardziej uważać podczas pracy na wysokości. Jest to spójne z hasłem kampanii „Nie lekceważ zagrożeń, pracuj bezpiecznie na wysokości.”


KrajPolska
Kategoria konkursowaInstytucje publiczne i agendy rządowe
Problemy społeczneObronność i bezpieczeństwo
NadawcaPaństwowa Inspekcja Pracy
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
AdresaciInwestorzy, kierownicy budowy, majstrowie, robotnicy, ogół społeczeństwa
MediaTelwizja, Radio, Prasa, interent, outdoor
Data zgłoszenia09.04.2010
Dodatkowe materiałyplik: file_20100415131702_361.mp3
spot radiowy