Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200909.04.2010

Moje Silne Drzewo (edycja 2009)

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Celem kampanii „Moje Silne Drzewo” jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna oraz promowanie proekologicznych postaw wśród Polaków poprzez uświadamianie potrzeby dbania o naturę oraz ukazywanie wpływu, jaki każdy z nas ma na przyszłość środowiska naturalnego. Kampania miała na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców i jednocześnie miała sprawić, by zagadnienia dotyczące dbałości o środowisko stały się codziennością i przychodziły społeczności z łatwością.

Opis kampanii:
Drzewo stanowi istotny element świata przyrody i jest niezwykle ważną częścią życia człowieka. Towarzyszy nam od zarania dziejów. Dzięki drzewom ludzie mogli budować domy, rozpalać ogień, chronić się przed skwarem i deszczem. Trudno wyobrazić sobie życie na Ziemi bez drzew i lasów (ekosystemów leśnych). Lasy to płuca naszej planety – poprzez fotosyntezę wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen potrzebny nam do oddychania. Rocznie średniej wielkości drzewo usuwa około 13 kg CO2 i wydziela przy tym 6 kg tlenu, co wystarcza dla czteroosobowej rodziny. Lasy pełnią również szereg innych życiodajnych funkcji. Stanowiąc system naczyń wodonośnych, wyrównują bilans wody w przyrodzie, chroniąc jej zasoby. Ponadto zapobiegają erozji gleby, przeciwdziałają powodziom, lawinom i osuwiskom, osłaniają przed wiatrem i nadmiernym słońcem, zatrzymują i pochłaniają pyły, a także pomagają ochłodzić i odświeżyć powietrze, którym oddychamy. Drzewa stanowią również bufor chroniący przed hałasem miejskim – mogą obniżać jego poziom nawet o 50%.

Dbałość o stan polskich drzew, budowanie świadomości o ich roli w ekosystemie oraz aktywny udział w odbudowie drzewostanu, stały się częścią filozofii marki Żywiec Zdrój. Dlatego firma Żywiec Zdrój S.A. angażując do współpracy Fundację Nasza Ziemia (znaną doskonale z idei „Sprzątania Świata”) stworzyła duży projekt marketingu zaangażowanego społecznie.

Kampania „Moje Silne Drzewo” została przygotowana i zrealizowana, by poruszyć emocje społeczeństwa i zainteresować tematyką, która do tej pory nie dotyczyła go bezpośrednio. Społeczeństwu dano do zrozumienia, że własnym zaangażowaniem można wpływać na ochronę środowiska i otaczającej nas przyrody.

Strategia komunikacji opierała się na dotarciu i zaangażowaniu jak najszerszej grupy społeczeństwa. Do głównych założeń strategii komunikacji należy zaliczyć: budowanie wizerunku eksperckiego przy współpracy specjalistów z dziedziny ochrony przyrody, biologii, recyklingu, antropologii, jak i psychologii, przystępność komunikatów oraz budowanie bliskości i emocji głównie poprzez działania lifestylowe, by przełamywać stereotypy związane ze sposobem komunikowania zagadnień. Kluczową rolę w realizacji programu odegrali leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach –  fachowcy od urządzania lasu, którzy zajmują się doborem miejsc sadzenia, samymi sadzonkami, ich profesjonalnym sadzeniem oraz pielęgnacją.

Elementy programu:
Ważną rolę w projekcie odegrała kampania informacyjno-promocyjna, szkolenia i konkurs grantowy (koordynowane przez Fundację Nasza Ziemia) oraz uczestnictwo w wielkim zadaniu odnawiania lasów beskidzkich.

Dzięki konkursowi grantowemu zainicjowano 30 lokalnych projektów służących ochronie i sadzeniu drzew, lasów oraz poszanowaniu wody.

Dla dzieci, nauczycieli i rodziców na terenie Polski południowej we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz lokalnymi fundacjami ekologicznymi zostały zorganizowane szkolenia.

Prace 15 nauczycieli z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego uhonorowano indywidualnymi nagrodami pieniężnymi. Dla nauczycieli przygotowano też pakiet edukacyjny, poświęcony ekosystemom leśnym. Miał on na celu uzupełnienie i pomoc w prowadzeniu szkolnych zajęć.

Zorganizowano Wielkie Święto Sadzenia drzew na Hali Boraczej. Było to wydarzenie inaugurujące sadzenie miliona drzew w ramach akcji Moje Silne Drzewo. Imprezę otworzyli i poprowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop – Ambasadorzy Programu, którzy z wielkim zaangażowaniem wsparli to przedsięwzięcie. Wydarzenie było dedykowane specjalnie dla społeczności lokalnej, z którą firma Żywiec Zdrój S. A. jest w sposób szczególny związana. Zgromadziło się ponad 1000 osób.


Strona www.mojesilnedrzewo.pl
Integralnym elementem kampanii „Moje Silne Drzewo” była strona internetowa, dostępna na portalu Onet.pl. Do dziś jest na bieżąco aktualizowana. Stanowi kompendium wiedzy na temat kampanii. Na jej łamach można nie tylko zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami, ale również dowiedzieć się m.in. jak powstaje las, jakie znaczenie ma dla życia na Ziemi i jakie czynniki zagrażają polskim lasom i drzewom. Internauta znajdzie również teksty traktujące o symbolice drzew w psychologii i kulturze.

Ambasadorzy kampanii i Przyjaciele Drzew:
Ambasadorami kampanii „Moje Silne Drzewo” zostali przyjaźni i otwarci dziennikarze radiowi i telewizyjni, m.in. Dorota Wellman i Marcin Prokop. Dzięki swojej popularności, a jednocześnie przystępności Ambasadorzy mogli dotrzeć z przekazem o kampanii do bardzo wielu odbiorców.

Zainicjowano też ruch Przyjaciół Drzew zapraszając do niego ponad 30 znanych i cenionych postaci ze świata kultury i show businessu, które swoim nazwiskiem i zaangażowaniem promowały ideę kampanii. Zaangażowali się charytatywnie przygotowując prace tematycznie związane z drzewem. Przeprowadzono aukcję prac „Przyjaciół Drzew” na stronie internetowej kampanii. Fundusze zgromadzone ze sprzedaży prac zostały przekazane na edukację ekologiczną dzieci na Żywiecczyźnie.


Kampania promocyjno-informacyjna
W ramach kampanii wykorzystywane były angażujące hasła: „Jesteśmy tym, co po sobie pozostawiamy”, „Posadź z nami milion drzew”, „Odciśnij swój ślad, dla siebie, dla innych”. Do haseł tych nawiązywał bardzo mocno logotyp programu – drzewo z koroną - odciskiem kciuka.

Szeroko zakrojone media relations oraz kampania promocyjna i informacyjna w punktach sprzedaży uzupełniły pakiet działań nagłaśniających projekt, stwarzając go rozpoznawalnym w relatywnie krótkim czasie (styczeń - kwiecień 2009). Dzięki nawiązaniu współpracy ze stacją TVN, informacje na temat drzew oraz prostych sposobów przeobrażenia naszego codziennego życia tak, by było ono bliższe naturze, były regularnie emitowane od stycznia do kwietnia w Dzień Dobry TVN. Informacje o kampanii, a także samym evencie były emitowane również na antenie stacji TVN24 oraz TVN Meteo. W dniu Święta sadzenia drzew (25 kwietnia 2009) na kanałach stacji TVN24, TVN i TVN Meteo zostało wyemitowanych łącznie 48 wejść „na żywo” relacjonujących przebieg Wielkiego Święta Sadzenia Drzew.

Podsumowanie:
Wielkim sukcesem kampanii jest zainspirowanie i zaangażowanie do wspólnego działania różnych środowisk – instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, artystów, biznesu oraz ludzi znanych i lubianych. Zainicjowano ruch Przyjaciół Drzew propagujący szacunek dla drzew.
Rezultaty zrealizowanej kampanii przewyższyły przyjęte założenia, jednak najważniejsze są wymierne skutki realizacji działań na rzecz ochrony przyrody i edukacji, wśród których należy wymienić przede wszystkim:
• posadzenie pierwszego 1 000 000 drzew,
• przygotowanie programu szkoleń na temat drzew i lasów, zmian klimatycznych oraz wody,
• realizacja szkoleń dla nauczycieli i uczniów z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego,
• zainicjowanie 30 lokalnych proekologicznych projektów,
• ogólnopolska kampania informacyjna ukazująca wagę i konieczność sadzenia i ochrony drzew.

Działania w ramach akcji „Moje Silne Drzewo” były prowadzone w okresie od stycznia do maja 2009 i są kontynuowane w ramach kolejnej edycji w 2010 r.

Kampania „Moje silne drzewo” jest bardzo dobrym przykładem pozytywnych zmian zachodzących w polskim biznesie i polskim społeczeństwie. Są to pierwsze działania na rzecz polskiej przyrody zakrojone na tak wielką skalę i angażujące do współpracy zarówno organizacje pozarządowe, media, społeczeństwo, jak i instytucje państwowe. Idea Mojego Silnego Drzewa spotyka się z dużym uznaniem i coraz więcej osób przyłącza się do programu, angażuje się w samą ideę.

http://www.mojesilnedrzewo.pl/program/page/oprogramie


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społeczneEkologia i środowisko, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaŻywiec Zdrój S.A.
WykonawcaGarden of Words – działania PR, Young & Rubicam, Banah Group – działania reklamowe
AdresaciGłówna grupa: ogół społeczeństwa w Polsce; grupa uzupełniająca: mieszkańcy Żywiecczyzny oraz pracownicy firmy Żywiec Zdrój S.A.
MediaTV, radio, prasa, Internet, m.in. dedykowana strona kampanii
Data zgłoszenia09.04.2010
Dodatkowe materiałyplik: file_20100414150607_195.pdf
Program edukacji ekologicznej
 plik: file_20100414162517_596.pdf
O programie Moje Silne Drzewo