Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200909.04.2010

Woda dla Sudanu

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest polski producent wody mineralnej Cisowianka. Projekt realizowany jest wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. Akcja "Woda dla Sudanu" jest częścią realizowanej przez Fundację Kampanii Wodnej.

OKREŚLENIE PROBLEMU:

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawie miliard ludzi nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości - oznacza to, że jedna szósta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 2% z nich żyje w Europie; 65% pochodzi z Azji, 27% z Afryki. Brak dostępu do wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu. Współczesny świat często nazywany jest globalną wioską. Gospodarki wszystkich państw stają się coraz bardziej współzależne, zanikają kolejne bariery komunikacyjne, a problemy społeczne i ekologiczne nabierają globalnego charakteru. Kryzys wodny jest wymownym świadectwem tego faktu. Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja - wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio na dostęp do wody. Omawiany kryzys ma wiele obliczy. Dla wielu społeczności oznacza wysiłek codziennego pokonywania wielkich odległości aby zdobyć wystarczającą ilość wody - czystej lub zanieczyszczonej. Dla innych, oznacza cierpienie z pragnienia, niedożywienia i chorób. W 2050 roku nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z  powodu niedostatku wody pitnej.

AKCJA "WODA DLA SUDANU":

Środki zbierane w ramach akcji "Woda dla Sudanu" będącej częścią Kampanii Wodnej prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną przeznaczane są na budowę studni w hrabstwie Uror położonym w Południowym Sudanie. Region ten został wybrany ze względu na jego dramatyczną sytuację wodną. Dzięki stałej współpracy partnerzy kampanii zgromadzą środki na budowę i remont 11 studni, które staną się źródłem wody pitnej dla ok. 11 tys. osób.

Akcja Woda dla Sudanu ma charakter długofalowy. Butelka jest w ciągłej sprzedaży, a działania informacyjne prowadzone są bez przerwy.

GŁÓWNE ELEMENTY AKCJI:

CISOWIANKA 0,33

Aby pomóc w gromadzeniu funduszy Cisowianka i Polska Akcja Humanitarna zaprojektowały butelki o pojemności 0,33l ze specjalną etykietą z logo PAH oraz motywami afrykańskimi. Butelka w całości dedykowana jest Polskiej Akcji Humanitarnej, co oznacza, że cały zysk ze sprzedaży Cisowianki 0,33 przeznaczany jest na rzecz budowy studni w Sudanie. Butelki dostępne są w sprzedaży na terenie całej Polski. Według szacunków Fundacji zakup jednej małej butelki pozwala zapewnić dostęp do 5 litrów czystej wody dla mieszkańców Sudanu.

AMBASADORKA KAMPANII

Ambasadorką Kampanii realizowanej przez PAH i Cisowiankę została popularna aktorka i modelka Agata Buzek. Aktorka wystąpiła u boku Janiny Ochojskiej w spocie informacyjnym. Agata Buzek wspiera także akcję poprzez zwracanie uwagi na problem wodny podczas spotkań z mediami. Jej zaangażowanie jest szczególne ponieważ wynika z głębokiego przekonania aktorki o konieczności niesienia pomocy.

WODNY PROGRAM EDUKACYJNY

Każdy z nas - niezależnie od wieku i zamożności - może i powinien pomagać. Ważne jest, by pomagać mądrze - nie szkodząc i mając na uwadze godność innych osób. Dlatego w ramach Kampanii Wodnej nie tylko prowadzona jest zbiórka funduszy, ale również kampania edukacyjna. Jej celem jest popularyzowanie tematyki wodnej, kształtowanie gotowości do niesienia pomocy w sposób przemyślany oraz propagowanie oszczędzania wody w codziennym życiu. Wodny Program Edukacyjny jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół oraz studentów uczelni wyższych. Zapoznanie się z sytuacją w innych regionach świata ma nie tylko skłonić młodzież do udzielenia solidarnej pomocy ich mieszkańcom, ale także wyrobić w niej nawyk codziennego oszczędzania wody.

Z myślą o uczniach przygotowane zostały scenariusze zajęć szkolnych możliwych do samodzielnego przeprowadzenia przez nauczycieli. Rozpoczęta została także dyskusja na temat problematyki wodnej w opiniotwórczym środowisku akademickim. Pierwsza debata odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Na spotkaniu zaprezentowano m.in. wyniki raportu TNS OBOP na temat stosunku Polaków do oszczędzania wody. W debacie wzięli udział eksperci w sprawie problemu wodnego, którzy również wspierają merytorycznie akcję "Woda dla Sudanu"

RAPORT - "POLACY A ŚWIADOMOŚĆ OSZCZĘDZANIA WODY"

Na zlecenie Cisowianki i National Geographic Channel TNS OBOP przygotował raport dotyczący stosunku Polaków do kwestii oszczędzania wody.

Jego wyniki były bardzo interesujące. Okazało się np. że woda jest postrzegana przez ogromną większość badanych (85%), jako najważniejszy dla ludzi surowiec. Polacy mają także świadomość, że problem wodny dotyka w największej mierze kontynent Afrykański. Aż 78% ankietowanych, uważa, że wodę należy oszczędzać, ponieważ jest to cenny surowiec naturalny, którego może zabraknąć przyszłym pokoleniom.

Mimo deklaracji znajomości problemu wyczerpujących się zasobów wody Polacy w większości nie czują się wystarczająco poinformowani o problemie deficytu wody zarówno na świecie (55%) jak i w kraju (60%).

OŚRODEK INTERNETOWY

Elementem spajającym poszczególne akcje jest ośrodek internetowy: www.cisowianka.pl/sudan.php . Strona dostarcza dodatkową wiedzę na temat problemu wodnego oraz przebiegu akcji. Na stronie można również zobaczyć materiały (w tym spot, billboard oraz film informacyjny). Do dyspozycji mediów jest także przygotowany na ich potrzeby pressroom.

PATRONI MEDIALNI

Akcja Woda dla Sudanu realizowana jest przy współpracy patronów medialnych, takich jak telewizja TVN, kanał tematyczny National Geographic Channel, firma reklamy zewnętrznej Clear Channel, Polskie Radio, portal Onet.pl. Partnerem wspierającym jest lokalizator internetowy Zumi oraz magazyn MaleMan.
Zaangażowanie patronów nie ogranicza się do emisji spotów, czy banerów reklamowych. Przykładowo w ramach współpracy z Onet.pl przygotowane zostały liczne materiały poświęcone problemowi wodnemu, m.in. w formie quizów dla internatów. Z kolei spoty informacyjne przygotowane przez światowej sławy dokumentalny kanał telewizyjny National Geographic Channel dotykają problemu wodnego w szerszym kontekście, m.in. oszczędzania wody w codziennym życiu. Partnerem wspierającym akcję jest największy polski lokalizator internetowy Zumi. Po wpisaniu hasła "Cisowianka", "Woda dla Sudanu" lub "Kampania Wodna" na mapie pojawią się sklepy, w których można zakupić butelkę Cisowianki 0,33 dedykowaną Sudanowi. Każdy sklep zostanie opatrzony ikonką zawierającą informację, że wspiera on akcję. Ikonka informacyjna pojawi się także po wpisaniu nazwy sklepu uczestniczącego w akcji, np. wpisując "MarcPol" zobaczymy lokalizacje sklepów tej sieci wraz ze znaczkiem informującym o możliwości zakupu specjalnej butelki.

Oprócz wsparcia patronów przez cały okres trwania akcji prowadzone są relacje z mediami, które mają na celu zwrócenie uwagi mediów na problem, jakim jest brak dostępu do wody pitnej oraz kurczenie się jej zasobów.

PODSUMOWANIE

Działania w ramach akcji Woda dla Sudanu mają charakter ciągły. Celem jest niesienie realnej pomocy dla Sudanu Południowego, regionu o katastrofalnej sytuacji wodnej, zwrócenie uwagi na problem niedoboru wody pitnej na świecie, zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy ludziom pozbawionym do niej dostępu oraz skłonienie do racjonalnego gospodarowania wodą podczas codziennych czynności.

Do tej pory zebrano środki na budowę 4 studni. W sumie w ramach akcji planowane jest zabranie funduszy, które posłużą budowie 11 ujęć wodnych. Oznacza to, że dostęp do czystej wody otrzyma ok. 11 tys. mieszkańców Sudanu Południowego.


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społecznePomoc rozwojowa
NadawcaCisowianka
WykonawcaCisowianka, Polska Akcja Humanitarna
AdresaciOgół społeczeństwa
MediaTVN, Onet.pl, Polskie Radio, Clear Channel, National Geographic Channel, Zumi.pl, MaleMan,
Data zgłoszenia09.04.2010
Dodatkowe materiały