Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200910.04.2010

"Dźwignia"

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Kampania "Dźwignia" została zrealizowana w okresie od września do grudnia 2009 roku. Zaadresowana była do osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo i społecznie. Kampania miała na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. Wskazywała ścieżki rozwoju, motywowała do działania, pozwalała przezwyciężać strach i nieśmiałość. Kampania pokazywała, jak wielki potencjał tkwi w osobach kalekich, a także, że należy i trzeba go wykorzystywać. W trakcie kampanii organizatorzy pomogli kilku uczestnikom spełnić swoje marzenia. Podjęto działania zmierzające do wskazywania dobrych przykładów- niepełnosprawnych osób aktywnych na płaszczyźnie sportowej, czy artystycznej. W ramach kampanii zrealizowano czteroodcinkowy film dokumentalny, opowiadający o życiu codziennym osób niepełnosprawnych. W filmie pokazano ich codzienne zmagania, a także małe i wielkie sukcesy. Na przestrzeni 4 odcinków widzowie mogli dostrzec zmiany zachodzące w bohaterach filmu. Stawali się oni bardzie odważni, samodzielni, ufni we własne siły, talenty i możliwości. Wszystkie odcinki, a także ich powtórki- zostały wyemitowane na antenie TVP Olsztyn i TVP Szczecin. Ponadto film został przetłumaczony na język angielski i zaprezentowany Polonii amerykańskiej. Kolejnym narzędziem użytym w kampanii była piosenka promująca kampanię, a także stworzony teledysk. Piosenka skomponowana i nagrana została przez młody zespół rockowy. Utwory te są dostępne na stronie www.dzwignia.info. Na potrzeby kampanii stworzono również komiks, opowiadającą o losach i zmaganiach bohaterów kampanii. Następnie zorganizowano ich wystawy w Gdańsku, Krakowie i Olsztynie. W czasie kampanii przyznawano wyróżnienia „Miejsce Przyjazne Niepełnosprawnym”. Na wyróżnionych obiektach umieszczano nalepki z logo akcji. Miały one sygnalizować, że dana instytucja i jej obsługa sprzyjają osobom niepełnosprawnym, pozwalają na swobodne korzystanie ze świadczonych usług i zapewniają niezbędną pomoc. Akcja miała zadanie promowanie pozytywnych postaw, nie zaś wskazywanie negatywnych przykładów. Wyróżnienie to przyznawały same osoby niepełnosprawne, które z danych instytucji korzystały i własnym przykładem mogły potwierdzić, że dana instytucja jest przyjazna niepełnosprawnym.

Teledysk promujący kampanię dostępny jest na stronie internetowej www.dzwignia.info/show_cat,4.html


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Równouprawnienie i tolerancja, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaWarmińsko- Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Olsztynie
WykonawcaStudio Ruchome Obrazki
Adresaciosoby niepełnosprawne nieaktywne społecznie i zawodowo
Mediatelewizja, internet
Data zgłoszenia10.04.2010
Dodatkowe materiałyplik: file_20100414161805_407.mp3
spot radiowy