Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200910.04.2010

DRUGIE ŻYCIE

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Motto akcji: „Masz dar uzdrawiania. Transplantacja to życie.”

CEL PROJEKTU I OPIS DZIAŁAŃ
„Drugie życie” to akcja informacyjno-edukacyjna, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu przeszczepiania narządów i promocja oświadczenia woli, narzędzia, które pozwoli zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Kampania skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Placówki są zapraszane do udziału w akcji listownie, zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu otrzymują materiały edukacyjne (książeczki informacyjne dla nauczycieli i uczniów, filmy traktujące o przeszczepach, w tym reportaż o przeszczepie rodzinnym, prezentację multimedialną) oraz promocyjne (plakaty, koszulki, buttony, oświadczenia woli). Na potrzeby akcji stworzono również stronę internetową (www.drugiezycie.org.pl), która informuje o bieżących wydarzeniach oraz prezentuje treści związane z transplantacją. Liderzy szkół biorą udział w szkoleniu, dzięki czemu są lepiej przygotowani do prowadzenia działań w obrębie własnej placówki. W każdej szkole kampania przebiega inaczej, bo to młodzież realizuje własne pomysły na przekazanie rówieśnikom i społeczności szkolnej informacji na temat transplantacji, i to od ich kreatywności zależy skuteczność realizowanej kampanii. Uczniowie mogą m. in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami oraz przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. W planach młodzieży poza prowadzeniem lekcji tematycznych czy emisją filmu mówiącego o przeszczepach są również m.in. przygotowanie happeningów, reżyserowanie filmów dokumentalnych, organizowanie przemarszów, szkolnych konkursów plastycznych i wielu innych działań. Młodzie ludzie nie boją się podejmować rozmów na trudne tematy, w ich świecie nie ma tabu. Dzięki temu mają szanse wykreować działania, które na długo pozostaną w pamięci ich rówieśników. Organizatorzy zapewniają wsparcie merytoryczne oraz pomoc w organizacji spotkania z lekarzem lub osobą po przeszczepie.

Celem działań prowadzonych w ramach akcji „Drugie życie” jest pobudzenie do refleksji i wzbudzenie rozmów, które toczą się także poza murami szkoły – w gronie znajomych, przyjaciół, a przede wszystkim w rodzinie. Przekazanie młodym ludziom rzetelnych informacji na temat transplantacji, obalenie mitów i stereotypów dotyczących przeszczepiania narządów, wyjaśnienie wątpliwości związanych z tematem oraz odtajnienie transplantologii jest podstawą działań prowadzących do wzrostu świadomości społecznej.

ORGANIZATORZY
Organizatorem kampanii jest Fresenius Medical Care Polska, pomysłodawcą, organizatorem i bezpośrednim wykonawcą - agencja Perpetuum Communications. Akcji w skali ogólnopolskiej patronują: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polska Federacja Pacjentów „Dialtransplant” oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, które jednocześnie koordynuje działania na terenie Małopolski.

OPIS PROBLEMU SPOŁECZNEGO
Transplantacja jest metodą leczenia polegającą na chirurgicznym pobraniu zdrowego narządu od dawcy i zastąpieniu nim chorego, niewydolnego organu biorcy. W ten sposób ratuje się życie i przywraca zdrowie ciężko chorym ludziom. Pobrane narządy mogą pochodzić od dawców żywych (nerka, płat wątroby) lub od osób zmarłych. Przeszczepiane narządy to głównie nerki, a w następnej kolejności wątroba, serce, nerka i trzustka oraz płuco. Problemem jest jednak brak narządów, wynikający z niskiej świadomości społecznej w zakresie transplantacji i oświadczenia woli. W Polsce średni czas oczekiwania na narząd wynosi dwa lata. Statystyki są nieubłagane – w grudniu 2008 roku na przeszczep oczekiwało 1872 chorych, a w całym 2008 roku przeprowadzono jedynie 1106 zabiegów. Wiele osób umiera nie doczekawszy operacji. Propagowanie informacji o transplantacji i oświadczeniu woli przybliża społeczeństwu trudne zagadnienie, jakim jest przeszczepianie narządów od osób zmarłych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzięki pozyskaniu rzetelnych informacji o transplantacjach mogą świadomie podjąć decyzję co do braku akceptacji lub zgody na oddanie po śmierci narządów do transplantacji i podpisania oświadczenia woli, które jest tego potwierdzeniem. Deklaracja w tragicznej sytuacji pozwala zdjąć z rodziny ciężar odpowiedzialności za decyzję zmarłego.


METODY KOMUNIKOWANIA O PROJEKCIE
Kampania „Drugie życie” została zainaugurowana w Poznaniu, 26 stycznia 2009 roku, w Dzień Transplantacji - rocznicę pierwszego polskiego, zakończonego sukcesem, przeszczepu. Na konferencji prasowej pojawili się dziennikarze najważniejszych mediów regionalnych. Temat przeszczepiania narządów i kampanii poruszono w każdym liczącym się dzienniku, portalu, przekazie telewizyjnym, rozgłośni radiowej. Następnie do głównych adresatów – dyrektorów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych - przesłano list, tłumaczący ideę akcji i zapraszający do udziału w projekcie. Reprezentanci zgłoszonych placówek spotkali się na szkoleniu, podczas którego otrzymali również materiały pomagające w prowadzeniu szkolnych kampanii. O działaniach informowani byli rodzice, najczęściej w trakcie spotkań z nauczycielami. Wiosną 2009 roku w Poznaniu odbyło się 14 spotkań z lekarzem transplantologiem, w większości z nich brała udział również osoba po przeszczepie, która jest najlepszym ambasadorem promowania idei oświadczenia woli. W czasie poznańskiej, pierwszej edycji akcji, rozdano niemal 10 tys. oświadczeń woli.

O przebiegu kampanii informowały media, adresowane do młodego człowieka, jak np. Studenckie Radio Afera, które przeprowadziło wywiad z koordynatorem akcji i licealistą – Hubertem Sokołowskim (zainicjował działania w swojej szkole pod wpływem audycji radiowej mówiącej o transplantacji). Powstały także reportaże radiowe w katolickim radiu Emaus dotyczące akcji „Drugie życie”. Dzięki temu wzmocniony został przekaz kampanii „Drugie życie” i przeprowadzono próbę obalenia stereotypu, jakoby transplantacja nie była zgodna z nauką Kościoła. Działania prowadzone w ramach akcji, jak również uroczysta gala podsumowująca projekt, były relacjonowane przez media. Dzięki temu mieszkańcy Poznania i okolic mieli możliwość uzyskania informacji na temat przeszczepiania narządów i roli oświadczenia woli.

FINAŁ AKCJI – 2009 ROK
Na spotkanie podsumowujące kampanię w 2009 roku zaproszono przedstawicieli władz miasta, kuratorium oświaty, a także uczestników kampanii. Szkoły, które przeprowadziły najskuteczniejsze kampanie promocyjne zostały wyróżnione przez organizatora. W nagrodę, 3 placówki otrzymały czek charytatywny z przeznaczeniem na wybrany przez siebie cel dobroczynny. W ten sposób uczestnicy kampanii „Drugie życie” wsparli poznańskie Hospicjum Palium, wyjazd wakacyjny dzieci z Chóru Aniołów przy poznańskiej Parafii Maryi Królowej oraz jednodniowy wypoczynek żeglarski dla podopiecznych Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu.

PO PIERWSZEJ EDYCJI...
Po zakończeniu działań zainteresowanie mediów i szkół nie gasło – uczestnikom kampanii zaproponowano m.in. wywiad podczas Dnia Transplantologii w Radiu Emaus, propozycję współpracy złożył dziennik „Polska Głos Wielkopolski”, a poznańskie szkoły dopytywały się o kolejną edycję akcji, w wyniku czego na 2010 rok zaplanowano kontynuowanie działań w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Sukces pierwszej poznańskiej edycji i potrzebę edukacji w zakresie transplantacji zauważyły inne polskie miasta. We wrześniu 2009 roku kampania „Drugie życie” wystartowała w Małopolsce, a w październiku rozpoczęły się działania pilotażowe w warmińsko-mazurskim.

MAŁOPOLSKA
W działaniach prowadzonych na terenie Małopolski uczestniczy 37 szkół. Akcja „Drugie życie” stała się elementem programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, który w Małopolsce został zainicjowany w maju 2009 r. przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii. Partnerem akcji jest także Urząd Miasta Krakowa. Patronat medialny nad akcją sprawuje: Magiczny Krakow (www.krakow.pl), a wsparcia merytorycznego udzielają: prof. Wojciech Rowiński - Konsultant Krajowy ds. Transplantologii, dr Piotr Przybyłowski - Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii, a także Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w szpitalu im. Jana Pawła w Krakowie oraz Klinika Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów. Dyrektorzy szkół zostali osobiście zaproszeni do udziału w akcji podczas konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Małopolskiego, 25 sierpnia 2009. Do zainteresowanych wystosowano także zaproszenie listowne. Młodzież prowadzi własne szkolne kampanie, a o ich działaniach informują media regionalne. Kampania w regionie trwa od 2 października ub.r. Finał akcji przewidziany jest na maj 2010 roku. Najciekawsze szkolne kampanie zostaną wyróżnione.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Działania w powiecie ostródzkim rozpoczęły się od uroczystej inauguracji akcji, 6 października 2009, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, opieki zdrowotnej, reprezentacje wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z regionu, uczniowie oraz Starosta Ostródzki, Włodziemierz Borodiuk, który patronuje kampanii w regionie. O przebiegu spotkania poinformowały mieszkańców media regionalne. Na ręce dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych złożono list zapraszający do uczestnictwa w projekcie. W wyniku przeprowadzonych działań w akcję zaangażowało się 7 z 9 placówek. Młodzież zaproszono na szkolenie prowadzone przez lekarza i koordynatora ds przeszczepów. W trakcie kampanii młodzież kreuje własne działania promocyjne, spotyka się z lekarzem i koordynatorem ds transplantacji. Oficjalne podsumowanie działań odbędzie się podczas gali, w czerwcu 2010.

WIELKOPOLSKA
Druga akcja na terenie Wielkopolski rozpoczęła się w grudniu ub. roku od rozmów z najważniejszym partnerem – dziennikiem Polska Głos Wielkopolski. Działania zainaugurowane zostały konferencją prasową, zwołaną w Dzień Transplantacji, 26 stycznia 2010 roku. W spotkaniu wzięli udział dziennikarze najważniejszych dzienników, rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Patronat medialny objęły: Polska Głos Wielkopolski, Telewizja Poznań oraz Polskie Radio Merkury. Dzień po spotkaniu z dziennikarzami Polska Głos Wielkopolski - poza obszernym omówieniem kampanii - dołączył również do każdego egzemplarza gazety oświadczenie woli (niemal 50 tys. szt.). Jednocześnie do dyrektorów wszystkich wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych przesłano zaproszenie do uczestnictwa w akcji. W działaniach, które potrwają do końca maja 2010, bierze udział 31 placówek. Młodzież po przeszkoleniu przez lekarza i prawnika, tłumaczącego prawne aspekty transplantacji, przeprowadza własne szkolne kampanie. Podsumowanie działań – w czerwcu 2010.


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społeczneEdukacja, Promocja zdrowia
NadawcaFresenius Medical Care Polska
WykonawcaPerpetuum Communications
Adresaciuczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Medialokalne
Data zgłoszenia10.04.2010