Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200910.04.2010

Promocja wolontariatu i postaw pomagania innym

KATEGORIA: Firmy komercyjne i fundacje firm

POWIEKSZ

Provident od 2006 r. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”. Co roku realizowane są dwie edycje programu. „Tak! Pomagam” to konkurs na najlepszy projekt wolontariacki zgłaszany przez wolontariuszy – pracowników i przedstawicieli firmy. Co roku odbywają się dwie edycje konkursu. Zgłoszone projekty oceniane są przez niezależną Radę Programową w skład, której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Centrum Wolontariatu, Fundacji Dzieci Ulicy, Fundacji 50+ oraz wolontariusz i przedstawiciel zarządu Providenta. W ramach „Tak! Pomagam”, właśnie toczy się dziewiąta edycja programu, zrealizowano do tej pory 190 projektów. W programie wzięło udział 900 firmowych wolontariuszy.Cel ogólny kampanii: Jak wynika z badań, idea wolontariatu spotyka raczej z niewielkim zainteresowaniem społeczeństwa. Wiedza komu i w jaki sposób można pomóc nadal nie jest zbyt powszechna. Provident, wykorzystując swoje kilkuletnie doświadczenie, podjął się trudnego zadania przybliżenia i promocji idei wolontariatu. Tak narodził się pomysł poszerzenia programu „Tak! Pomagam” o dwie nowe inicjatywy, mające na celu spopularyzowanie wolontariatu:- Konkurs dla dziennikarzy „Tak! Pomagam”- Konkurs na Wolontariusza Roku Konkurs dla dziennikarzy „Tak! Pomagam” Pierwsza edycja konkursu dla dziennikarzy „Tak! Pomagam” została ogłoszona w maju 2009 r. Konkurs miał na celu przybliżenie i promocję idei wolontariatu szerokiej grupie społeczeństwa, był skierowany do dziennikarzy zajmujących się tą tematyką. Do konkursu zakwalifikowano 58 prac, w dwóch kategoriach: prasa i Internet oraz radio i telewizja. Wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. Ostatecznie kapituła konkursowa, w składzie: przedstawiciel redakcji Newsweek Polska, Centrum Wolontariatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Providenta wyłoniła zwycięzców konkursu. Laureatami konkursu w kategorii prasa i Internet zostali:I miejsce Anna Binkowska, „Kobieta i Życie” II miejsce Igor Ryciak, „Przekrój”III miejsce Michalina Buenk, „Cooltura – Polski Tygodnik w Londynie”Nagroda specjalna – Joanna Wojtowicz, www.docreview.wfw.com.plLaureatami konkursu w kategorii: radio i telewizja zostali:I miejsce Cezary Galek, „Radio Zachód” II miejsce, Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Program III PRIII miejsce, Marta Kądziela TVP Program 2Nagroda specjalna Ewa Stępniewicz, TVP Katowice Konkurs został zrealizowany we współpracy z Newsweek Polska (partner mediowy konkursu) oraz Centrum Wolontariatu (partner merytoryczny). Finał konkursu miał miejsce we wrześniu 2009 r. Podczas uroczystej Gali oprócz wręczenia nagród laureatom, odbył się także panel dyskusyjny poświęcony obecnej kondycji i przyszłości wolontariatu. W dyskusji wzięli udział Barbara Falandysz - członek-założyciel polskiego oddziału UNICEF-u oraz Dariusz Pietrowski - prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. W ocenie uczestników, konkurs skierowany do dziennikarzy to bardzo dobry pomysł na pokazanie istoty działań wolontariackich i dotarcie do najszerszej grupy potencjalnych odbiorców. Konkurs na Wolontariuszu Roku To kolejna inicjatywa wywodząca się z programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się jesienią 2009 r. (od września do grudnia 2009 r.). Konkurs był adresowany do wolontariuszy-pracowników i przedstawicieli Providenta. Wybór wolontariusza roku przebiegał dwuetapowo. W pierwszym członkowie wszystkich zespołów biorących udział w realizacji projektów wolontariackich, wybierali swojego kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2009. W drugim etapie z informacjami o nominowanych wolontariuszach zapoznał się cały zespół Providenta. Wybór Wolontariusza Roku odbył się w głosowaniu SMS-wym, w którym mogli brać udział wszyscy pracownicy i przedstawiciele firmy. Do ścisłego finału zakwalifikowały się trzech laureatów: Tomasz Foremniak z oddziału Providenta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Robert Małek z oddziału w Grójcu oraz Sabina Zdebel z oddziału w Bytomiu. Tytuł Wolontariusza Roku został przyznany Sabine Zdebel. Uroczysty finał konkursu zbiegł się z obchodami Światowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia). Gali towarzyszyła wystawa fotograficzna dokumentująca pracę wolontariuszy z Providenta. Konkurs na Wolontariusza Roku w opinii pracowników i przedstawicieli firmy to wyraz uznania zarządu Providenta dla pracy wolontariuszy. Docenienie ich wysiłku i zaangażowania. Odbiorcy kampanii „Tak! Pomagam”: - dziennikarze - liderzy opinii- ogół społeczeństwa - pracownicy i przedstawiciele firmy Główne przekazy kampanii „Tak! Pomagam”- promocja wolontariatu na zewnątrz firmy – dziennikarze, liderzy opinii- zachęcanie do podejmowania działań wolontariackich - wykreowanie mody na wolontariat w społecznościach lokalnych - umocnienie pozycji Providenta jako firmy odpowiedzialnej społecznie - promocja „Tak! Pomagam” wewnątrz firmy - utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych firmowych wolontariuszy Należy podkreślić, że oba projekty były realizowane tylko przy użyciu narzędzi public relations. Od strony komunikacyjnej, w realizacji projektów, firmę wspierała agencja PR Lighthouse Consultants. W ramach kampanii przygotowano: Konkurs dla dziennikarzy „Tak! Pomagam”: - trzy informacje prasowe informujące o konkursie, jego przebiegu i finale- publikacje na stronie internetowej www.csr-provident.pl- informacje dla pracowników – firmowy intranet - galę finałowąKonkurs na Wolontariusza Roku: - dwie informacje prasowe informujące o konkursie- informacje o konkursie na stronie www.csr-provident.pl - komunikaty dla pracowników w intranecie i na tablicach informacyjnych - plakaty zachęcające do udziału w konkursie - system komunikacji SMS-owej- galę finałową


KrajPolska
Kategoria konkursowaFirmy komercyjne i fundacje firm
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaProvident Polska S.A.
WykonawcaProvident Polska S.A.
AdresaciWolontariusze, opinia publiczna, media, pracownicy i przedstawiciele firmy
MediaRegionalne, ogólnopolskie i zagraniczne; portale internetowe; radio i telewizja; strona internetowa, firmowy intranet
Data zgłoszenia10.04.2010