Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 201016.04.2011

"Pomagaj z ENERGĄ"

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Krótki opis projektu

Celem projektu jest pomoc organizacjom pożytku publicznego oraz integracja pracowników Grupy ENERGA wokół wspólnej idei – pomagania innym. Na podstawie wskazań i rekomendacji pracowników tworzona jest lista 100 OPP, które otrzymują pomoc finansową na realizowane cele charytatywne.

Strategia

Założenia projektu:
Wciąż wśród ludzi jest zbyt mała wiedza o możliwości przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Przedstawiciele ENERGI postanowili rozpocząć edukację w tym zakresie wśród pracowników. Chcąc poinformować i zachęcić pracowników Grupy ENERGA do przekazywania 1% na OPP zorganizowano akcję, która miała pokazać jak niewiele trzeba naszego wysiłku by komuś pomóc. Ponadto zauważono potrzebę zaangażowania pracowników Grupy ENERGA w działania prospołeczne realizowane w Grupie. Kampania miała na celu zachęcenie do wspólnego działania poprzez przekonanie o sile pojedynczych osób działających dla wspólnej idei.
I etap
propozycje pracowników OPP i wybór 100 OPP
Przyjęto, iż pracownicy będą rekomendować do programu "Pomagaj z ENERGĄ" OPP działające na obszarze ich zamieszkania, które znają i wiedzą jakie działania dana organizacja realizuje. Na podstawie tych rekomendacji została stworzona lista 100 OPP.
II etap
głosowanie na wybraną OPP, zsumowanie wszystkich głosów
Następnie lista ta została przesłana do pracowników, aby każdy mógł znaleźć na tej liście tę organizację, której chce pomóc i wskazał ją. Każdy pracownik mógł wskazać tylko jedną organizację, a jedno wskazanie to wartość 100 zł.
Po zebraniu wszystkich "głosów" podsumowano je. Ilość ta została pomnożona razy 100 zł. Otrzymany iloczyn stanowi wysokość darowizny jaka została przekazywana danej organizacji.
III etap
przekazanie środków finansowych OPP
Ostatnim elementem projektu był proces przekazywania środków finansowych poszczególnym organizacjom.

Grupa docelowa:
Pracownicy Grupy ENERGA - wiek 25 - 60 lat, kobiety i mężczyźni, wykształcenie średnie i wyższe, mieszkańcy małych i średnich miejscowości oraz miast: Trójmiasto, Koszalin, Słupsk, Elbląg, Olsztyn, Płock, Kalisz, Toruń, Ostrołęka.

Uzasadnienie społecznego celu kampanii czyli autentyczność społecznego przedmiotu kampanii

Społecznym celem kampanii jest wzrost świadomości pracowników Grupy ENERGA w zakresie możliwości indywidualnego wpływu na udzielanie i niesienie pomocy innym, m. in. przez przekazanie 1% podatku na OPP.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Komunikacja wewnętrzna
W pierwszym i drugim etapie projektu komunikacja była prowadzona tylko wewnątrz Grupy ENERGA do pracowników. Zadaniem jej było dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich pracowników.
Wykorzystano:
- plakaty
- ulotki
- intranet
- magazyn (wydawnictwo) korporacyjne
- mailing.

Komunikacja zewnętrzna
W trzecim etapie programu odbywały się osobiste spotkania z przedstawicielami obdarowanych OPP. Do mediów wysłano komunikat prasowy wraz z zaproszeniem.

Działania PR

Po zakończeniu drugiego etapu projektu, po którym znane już było zaangażowanie pracowników Grupy ENERGA oraz kwoty wsparcia finansowego dla OPP, wysłano komunikat prasowy do mediów.
Ponadto podczas spotkań z przedstawicielami OPP uczestniczyły lokalne media.

Efektywność

1. Zmiana postaw:
- Pogłębienie świadomości wśród pracowników o możliwości przekazania 1% podatku na OPP
- Zwiększenie wpływu na decyzje Grupy ENERGA w zakresie udzielanej przez nią pomocy
- Zrozumienie siły wspólnych działań w Grupie (" Razem możemy bardzo dużo!")

• ilość Spółek, do których wysłano zaproszenie - 46
• ilość Spółek, która wzięła udział w programie - 31
• łączna ilość oddanych głosów = ilość pracowników - 8.098*
• ilość OPP, które otrzymały wsparcie finansowe - 99
• kwota przekazana na podstawie zawartych umów - 819 400,00 zł

* łączna ilość oddanych głosów jest mniejsza od całkowitej kwoty przeznaczonej na darowizny, ponieważ przy tych OPP, na które wskazało mniej niż 10 osób, kwotę zaokrąglono do 1 tys. zł.

Zangażowanie pracowników w poszczególnych obszarach działania Grupy ENERGA:
Obszar Suma głosów Suma z Kwota
elbląski 543 54 300,00 zł
gdański 1 316 131 900,00 zł
kaliski 1 171 117 100,00 zł
koszaliński 510 55 000,00 zł
olsztyński 668 66 800,00 zł
Ostrołęka 669 67 900,00 zł
płocki 1 001 101 000,00 zł
poza obszarem 1 049 107 800,00 zł
słupski 363 36 800,00 zł
toruński 808 80 800,00 zł
Suma końcowa 8 098* 819 400,00 zł

* jw.

2. Dotarcie kampanii - poprzez wykorzystanie różnych nośników szacowane na poziomie 85%.
3. Ilość publikacji w prasie i Internecie ok. 20, w radio 1  i w telewizji 1, .
4. Wydane środki na kampanię 12.000 zł.

Kampanijność

Kampania jest projektem cyklicznym. Pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku. W 2010 roku zrealizowana została druga edycja, a w marcu 2011 roku rozpoczęła się trzecia edycja.

Opis inicjatora

Fundacja ENERGA została ustanowiona przez ENERGĘ SA. Jest jednym z 4 filarów programu ENERGA dla Ciebie. Głównym celem Fundacji jest działalność charytatywna w zakresie pomocy osobom poszkodowanym.

Opis pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Odwołanie się do emocji przy użyciu zdjęć symbolizujących wrażliwość i pomoc, poparte racjonalnym przekazem (odpowiednio opracowane copy).

Insight

Pomoc w uświadomieniu każdemu pracownikowi jego możliwości w zakresie dzielenia się dobrem będącym w jego zakresie - w Grupie ENERGA oraz osobiście poprzez przekazanie 1% podatku na OPP.

BIG IDEA

Warto pomagać
Jest nas ponad 12 tys. - razem możemy bardzo dużo!


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy społeczne firm
Problemy społeczneEdukacja, Pomoc społeczna, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaFundacja ENERGA
WykonawcaGrupa ENERGA
AdresaciPracownicy Grupy ENERGA
Mediawewnętrzne
Data zgłoszenia16.04.2011
Dodatkowe materiałyplik: energa_pomagaj_z_energa_ulotka_100x210_5mm_indd.pdf
 plik: energa_pomagaj_z_energa_plakat_420x594_5mm_indd.pdf
 plik: za_cegielki_kupili_sprzet_dla_chorych_dzieci_zk.pdf
 plik: artykuly_prasowe.pdf
 plik: czeki_z_energi_tygodnik_plocki.pdf
 plik: energa_z_mysla_o_potrzebujacych_express_plocki.pdf
 plik: energa_dla_ostrowian_gazetaostrowska.pdf
 plik: glos_w_enerdze_wart_100zl_zyciekalisza.pdf
 plik: niespodzianka_od_fundacji_energa_kurier_sierpecki.pdf
 plik: niosa_pomoc_potrzebujacym_czas_ciechanowa.pdf
 plik: odebrali_czek_na_4600_zlotych_dl.pdf
 plik: pomagaja_z_energa_nowefaktykaliskie.pdf
 plik: pomoc_energi_gw_plock.pdf
 plik: pomoga_chorym_dzieciom_zk.pdf
 plik: prawie_10_tysiecy_zlotych_od_energi_dla_naszych_stowarzyszen_glos_mlawy.pdf
 plik: sprzet_dla_szpitala_go.pdf
 plik: tysiac_zlotych_dla_stowarzyszenia_kurier_mlawski.pdf
 plik: wsparcie_od_energi_nowefaktykaliskie.pdf