Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie16.03.2012

Premiera 2-go numeru nieregularnika Grafik Rebel, w formie tabloidu "Życie na przemiał" połączona z wystawą "Talk to me czyli sztuka społecznie zaangażowana, sztuka w przestrzeni publicznej"

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Nasza "akcja" czyli wystawa/debata/warszataty/mural, miała przede wszystkim zwrócić uwagę na to jak koncerny bez pytania wkraczają w naszą osobistą przestrzeń, jak nas "urabiają" do swoich celów, jak ingerują w przestrzeń publiczną. Magazyn zawierał właśnie tego rodzaju treści. Posiłkowaliśmy się artykułąmi z "Przekroju", "Polityki", wiele tekstów powstało na bazie filmów dokumentalnych. Chcieliśmy zapoznać i uwrażliwić odbiorców z wymienionymi wyżej zjawiskami, skłonić do refleksji.

Grupa docelowa

- osoby nie zastanawiające się nad mroczną twarzą globalizacji, ślepi konsumenci
- osoby uważne, otwarte na zmiany, szukające poruszanych przez nas treści
- osoby zainteresowane sztuką zaangażowaną

Strategia

Problemy: -
- zagarnianie przestrzeni publ. przez koncerny (obrzydliwe bilboardy zasłaniające świat),
kupczenie tą przestrzenią,
- wytwarzanie sztucznych potrzeb konsumenckich, propaganda i manipulacja konsumentem,
- bezsilność państwa w stosunku do lobby wielkich grup interesów,
- nieetyczne zachowania korporacji.

Wybór grupy docelowej/uzasadnienie:
- osoby niezastanawiające się nad ciemną stroną globalizacji. To oczywsite ;) żywimy być może złudną nadzieję, ale po przeczytania zebranych przez nas artykułów, zaczną się zastanawiać, poczują złość i za jakiś czas bunt przeciwko systemowi generującemu sztuczne potrzeby.
- osoby otwarte. Dla takich osób nasza "akcja" może stanowić bodziec do zmian.

Korzyści dla odbiorcy:
- najogólniej rzecz ujmując: bycie bardziej świadomym człowiekiem
- zapoznanie się z "ciekawymi", krytycznymi artykułami
- udział w debacie
- spotkanie z Wojtkiem Kołaczem - street-artowcem z Wrocławia: udział w prowadzonych przez niego warsztatach graficznych (możliwość zrobienia własnoręcznie nadruku na koszulce, torbie),
udział we wspólnym malowaniu muralu (zagarnięcie przestrzeni publicznej przez mieszkańców/obywateli)

Opis przebiegu kampanii

Całą "akcję" zaczęliśmy 3 grudnia w "Pracowni Duży Pokój" (Koszykowa 24/12) od warsztatów graficznych prowadzonych przez Wojtka Kołacza - uczestnicy robili nadruki na torbach i koszulkach według własnych projektów. Tego samego dnia, o 19 w tym samym miejscu odbył się wernisaż prac plastycznych wykorzystanych w tabloidzie i premiera samego tabloidu (nakład 2000 sztuk). W trakcie wernisażu została poprowadzona przez Martę Czyż i Joannę Kozerę debata pt."Sztuka społeczna, społecznie użyteczna czyli czy sztuka jest dla wszystkich?" oraz rozmowa z RebelZOO i Wojtkiem Kołaczem odnośnie całego projektu.
Tydzień póżniej malowaliśmy wspólnie mural na Ochocie, na budynku należacym do Związku Harcerstwa Polskiego.
Jeśli chodzi o sam magazyn to, aby "żyć" musiał pójść w świat, podjęliśmy więc akcję "DYSTRYBUCJA". Stworzyliśmy listę miejsc, w których mamy szansę nie tylko dotrzeć do samych odbiorców, ale i takich, których właściciele czy osoby zarządzające zgodzą się na ich pozostawienie.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Narzędzia komunikacji:
- gazeta
- wydruki na płótnach
- mural
- warsztaty graficzne

Narzędzia wykorzystane do nagłośnienia naszej akcji:
-facebook, listy mejlingowe
-internet: kampaniespoleczne.pl, portal Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, strona cojestgrane.pl, strona organizatora czyli duzypokoj.org, strona platformakultury.pl, kulturalna.warszawa.pl,www.2plus3d.pl, designattack.pl itd.
- plakaty A3 powieszone w: planie B, w kawiarniach-lansiarniach wokół plac Zbawiciela, na
Dworcu PKP Powiśle, w  Zachęcie, w Obiekcie Znalezionym, na ASP, w CSW, i innych miejscach, gdzie była taka możliwość

Nie mieliśmy środków na nośniki stricte reklamowe, nasza akcja ma charakter zupełnie oddolny.
Jednak odbiorcy, o których nam w dużej mierze chodziło, śledzą powyższe portale, są aktywne na facebooku, stąd czerpią informacje. "Ślepi konsumenci" zaś mogli natknąć się na info o naszej akcji za pośrednictwem kawiarni-lansiarni oraz w ramach swoich aspiracji kulturalnych.

Działania PR

Opisane powyżej

plus dystrybucja magazynu do: dworca PKP Powiśle, klubu PKP Powiśle, Zachęty, kina LUNA, CSW, ASP, planu B, kawiarni-lansiarni i innych życzliwych takim nieregularnikom miejsc.

Efektywność

W związku z tym że nasza akcja jest oddolnym działaniem, nie dysponujemy takimi danymi.
Nielicząc zwiedzających naszą wystawę (w ciągu 2 tygodni) około stu osób łącznie uczestniczyło w warsztatach graficznych i w malowaniu muralu. Dostaliśmy około 20 mejli z rozwiązaniem krzyżowki, która znajdowała się w tabloidzie. Kilka zupełnie nieznannych nam dotąd osób zadeklarowało chęć wzięcia udziału przy wydaniu nowego 3-go numeru GRAFIK REBEL. Również kilka osób poprosiło o przesłanie pocztą naszego magazynu.

Publikacje medialne: facebook i internet: kampaniespoleczne.pl, portal Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, strona cojestgrane.pl, strona organizatora czyli duzypokoj.org, strona platformakultury.pl, kulturalna.warszawa.pl,www.2plus3d.pl, designattack.pl itd.
Wydruki plakatów A3 kosztowały około 300 zł

Kampanijność

Wydany tabloid jest drugą odsłoną wydanego przez nas w sierpniu 2011 roku magazynu GRAFIK REBEL. Pierwszy numer miał premierę na dworcu PKP Powiśle i był połączony z wystawą plakatów społecznych zaprojektowanych przez dwóch topowych, brytyjskich designerów: Jonathana Barnbrooka i Noela Douglasa.

Opis inicjatora

Inicjatorem jest kolektyw RebelZOO stworzony przez Agnieszkę i Anię Skopińskie oraz Mladena Petrova. Zajmujemy się głównie projektowaniem graficznym, zwłaszcza tym, ktore są bliskie naszemu sercu.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis koncepcji tabloidu.
Ponieważ zajmujemy się poważnymi tematami wybraliśmy lekką formę tabloidu, żeby przy okazji ją ośmieszyć. Tego typu prasa przyczynia się do ogłupiania. Chcieliśmy tak przekornie zabawić się konwencją tabloidu ;)

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Kilka razy zostawiliśmy gazetę w autobusie, żeby trafiła do przypadkowego pasażera.


KrajPolska
Kategoria konkursowaAkcje zaangażowane społecznie
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Ekologia i środowisko, Konsumpcjonizm i konsumenci, Kultura
NadawcaRebelZOO
WykonawcaRebelZOO
Adresaciślepi konsumeci + szukający krytycznych treści
Mediagazeta/mural/ wydruki na płótnach
Data zgłoszenia16.03.2012