Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy obywatelskie (NGO)19.03.2012

Nie marnuj jedzenia – to sprawa warta zachodu

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO)

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Zwrócenie uwagi opinii publicznej na kwestię marnotrawstwa żywności. Zaangażowanie w walkę z problemem, poprzez kontrolowanie własnych zachowań oraz dawanie przykładu.
Zmiana wiedzy, przekonań i zachowań społecznych.
Promocja inicjatywy, Fundacji oraz Światowego Dnia Żywności.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa polskiego

Strategia

Definicja problemu:
Na świecie marnuje się 1/3 produktów zdatnych do spożycia. Wielu ludzi jest obojętnych wobec problemu, nawet nie podejmując prób zmiany złych nawyków.

Uzasadnienie wyboru grupy docelowej:
Określenie adresatów przede wszystkim jak osób w wieku co najmniej 19 lat, pozwoliła na zmaksymalizowanie szans dotarcia do tych, którzy odczuwają potrzebę społecznego zaangażowania. Tendencje do tego typu zachowań są charakterystyczne dla ludzi nieco bardziej dojrzałych, o ugruntowanej tożsamości oraz wykształconych, a tym samym bardziej świadomych.

Insight:
Oszczędność pieniędzy, ekologia, dowartościowanie.

Befenfit, RTB:
Możliwość zaspokojenie potrzeb transcendencji, poprawy samopoczucia dzięki wrażeniu współudziału w realizacji szlachetnej inicjatywy.

Pomysł:
Pomysł został oparty o stymulowanie pozytywnych skłonności adresatów, poprzez odwołanie się do narodowej dumy, poprzez stworzenie wrażenia rywalizacji i zaproszenie do świecenia przykładem dla mieszkańców innych europejskich państw.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się w trakcie obchodów polskiej prezydencji, miedzy innymi poprzez dystrybucję materiałów poligraficznych na terenie szkół w całej Polsce, działalność promocyjną w mediach społecznościowych, prasie ogólnopolskiej oraz emisję reklam internetowych w największych serwisach informacyjnych. Poza tym w wielu miastach zorganizowane zostały happeningi, które promowały ideę kampanii i spotkały się z entuzjazmem.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Narzędzia:
Happeningi
Advertoriale
Informacje prasowe
Reklama statyczna/prasowa
Billboard online

Media:
Online
WP.pl
Artykuł sponsorowany na serwisie wiadomości. Przez 3 dni
link do artykułu na stronie głównej w cegiełce WP poleca.
O2.pl
Kampania odsłonowa: 300 000 odsłon na portalu o2.
Format double billboard.
OOH
Metromedia
132 ekrany LCD w autobusach i SKM w Warszawie.
Prasa
Rzeczpospolita
Polityka
Forum
Sieci handlowe
Carrefour

Działania PR

Rozsyłanie informacji prasowych.
Udzielanie wywiadów.
Działania informacyjne w mediach społecznościowych.
Dystrybucja case study.

Efektywność

Efektywność jako zmiana postaw:
W Polsce do wyrzucania niespożytej żywności przyznaje się 24% badanych (Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, wrzesień 2011 r.). Jest to o 9 % mniej niż w roku 2010. Znacząco częściej żywność wyrzucają osoby pracujące, mieszkające w dużych miastach.

Dotarcie kampanii:
Około 1 mln osób.

Jedynym kosztem kampani był koszt wydruku plakatów ktory nie przektroczył 2tys. zł (dwa tysiące).

Kampanijność

Kampania była związana ze stałą działalnością Polskich Banków Żywności, jednak tym razem jej formuła byłą nietypowa, za sprawą okazji, jaką stworzyła polska prezydencja w Unii Europejskiej.

Opis inicjatora

Inicjatorem i pomysłodawcą jest agencja Drop By Drop specjalizująca się we współpracy z organizacjami non profit.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Pomysł polegał na nawiązaniu do polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej i odwołania się w ten sposób do uczucia narodowej dumy, a tym samym skłonienie do działania.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Brak


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO)
Problemy społeczneEdukacja, Ekologia i środowisko, Konsumpcjonizm i konsumenci
NadawcaFederacja Polskichg Banków zywności
WykonawcaAgencja Drop By Drop
AdresaciOdczuwający potrzebę społecznego zaangażowania wykształceni mieszkańcy średnich i dużych miast.
MediaAdvertoriale, Informacje prasowe, Reklama statyczna/prasowa, Billboard online, Artykuł sponsorowany
Data zgłoszenia19.03.2012